ISx støtter Eniro Finlands introduksjon av nye utvidede katalogtjenester

08 Mar, 2005, 06:00 GMT Fra Information Services Extended, Inc.

FORT LAUDERDALE, Florida, og ESPOO, Finland, March 8 /PRNewswire/ --

- ISx-teknologi gjør Eniro i stand til å levere nye "Find it Easy" innholdstjenester i et marked med økende konkurranse

Information Services Extended, Inc. (ISx)(TM) annonserte i dag den vellykkede implementeringen av en teknologiplattform hos Eniro Finland som støtter oppstarten av en rekke nye verdiskapende informasjons- og katalogsøketjenester.

Eniro Finland vil bruke databasen ISx FlexiSearch(TM) og andre ISx FlexiQ-teknologier til å utvide sitt tilbud av rikt innhold og lansere sine nye førsteklasses 0100100 talebaserte directory assistance-tjenester. ISx lar Eniro i større grad utnytte alle sine informasjonsressurser til å tjene kundene og tilby avanserte stedsbaserte tjenester som naersøk, karttjenester og retningsanvisninger.

"Introduksjonen av den nye informasjonssøketjenesten 0100100 ville ikke vaert mulig uten den industriledende teknologien fra ISx," sier Par Kempe, president og operativ direktør i Eniro Finland. "Funksjonaliteten til ISx FlexiQ-plattformen passer perfekt til den nye generasjonen informasjonstjenester våre kunder forventer at vi leverer. Vi liker ISx FlexiQ fordi den har de egenskapene vi trenger for å oppfylle dagens krav og - like viktig - den har den plattformen vi trenger når vi fortsetter å introdusere nye kundedrevne søketjenester til det finske markedet."

Sentrale ISx-teknologier som er implementert i Eniro Finland-prosjektet er:

  
  - ISx FlexiSearch(TM) gir enkel integrering av Eniros gule sider-innhold
   med standard hvite sider-innhold for å støtte utvidede tjenester. Den
   fleksible arkitekturen i FlexiSearch gjør det mulig for Eniro å gi
   operatørene kraftige nye muligheter til å tilby naersøk og til å 
   fullføre søk basert på ufullstendige data. FlexiSearch gjør Eniro i 
   stand til å utvide innholdstilbudet med mer omfattende 
   guideinformasjon, interessepunkter og informasjon om personer, 
   bedrifter og myndigheter.

  - ISx FlexiStation(TM)s arbeidsstasjonsklient gjør Eniro-operatørene i
   stand til effektivt å håndtere standard hvite sider-søk og utvidede søk 
   fra samme intuitive grafiske grensesnitt. Operatørene kan enkelt 
   tilpasse en rekke ulike søketyper fra standard DA-forespørsler til 
   sofistikerte naersøk. Arbeidsstasjonsklienten FlexiStation gjør også 
   Eniro i stand til å minimere opplaeringen av operatører.

  - ISx Enhance Services Access (eSAF) gjør Eniro-operatører i stand til å
   tilby kundene kart, retningsanvisninger og annet innhold fra nettstedet
   Eniro.fi. Tjenesten vil inkludere levering av sidelenker på SMS til
   bedriftsinformasjon fra Eniro.fi, og man kan også få tilgang til kart 
   med nettleseren på mobiltelefonen.

"Det finske informasjonssøkemarkedet er et av de mest avanserte i verden, og Eniro har en visjon om å vaere på høyde med de nye innovative tjenestene kunder og bedrifter leter etter," sier John Kemp, visepresident og direktør i EMEA og Asia Pacific ISx, Inc. "ISx har vaert en verdsatt partner for Eniro i mer enn 20 år, og vi ønsker å fortsette denne støtten når Eniro styrker sin posisjon som det fremste søkeselskapet på det nordiske mediemarkedet."

Om ISx:

Information Services Extended, Inc., http://www.isxinc.com, har vaert en verdensleder i å levere informasjonssøke- og directory assistance-løsninger i mer enn 25 år. ISx' kunder inkluderer etablerte teleselskaper som Eniro, Belgacom, France Telecom, Matav, MCI, OTE, SBC, Sensis, Telstra og andre, samt uavhengige ringesentre, tilbydere av katalogtjenesteinnhold og nye tilbydere av innovative DA-tjenester. ISx FlexiQ(TM)-plattformen er en ende-til-ende-løsning for trådløs, kablet og elektronisk directory assistance- og informasjonstjenester. ISx' tilbud støtter søk, utvidede informasjonstjenester og talegjenkjenning for automatisk oppringing, Internett og trådløse teknologier. ISx er basert i Fort Lauderdale i Florida, USA, og har salgs- og servicekontorer i Storbritannia, Belgia, Finland, Ungarn og Australia. Besøk http://www.isxinc.com for ytterligere informasjon.

Om Eniro

Eniro er det ledende søkeselskapet på det nordiske mediemarkedet. Eniro tilbyr annonsører de beste kanalene for kjøpere og selgere som enkelt ønsker å finne hverandre, og fører dermed brukerne naermere en handel. Gjennom dyp, lokal og kvalitetssikret informasjon som alltid finnes i brukernes foretrukne kanaler blir det enkelt å finne personer, bedrifter eller bestemte produkter. Blant kanalene er kataloger, directory assistance, Internett og mobile tjenester. For ytterligere informasjon om Eniro, besøk http://www.eniro.com

Følgende er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Information Services Extended, Inc. i USA og andre land: Information Services Extended, Inc; ISx, Inc.; ISx, ISx FlexiQ, FlexiStation, FlexiSearch, FlexiCall, FlexiConnect og FlexiMessage. Andre produkter og merkenavn kan vaere varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere.

  
  Kontakt: Jim Elder
       +1-203-431-3573
       jim@eldercommunications.com


  Nettsted: http://www.isxinc.com
        http://www.eniro.com

KILDE Information Services Extended, Inc.