Du leste nettopp:

Janssen søker europeisk markedsføringstillatelse for det nye legemidlet telaprevir for behandling av hepatitt C

Nyheter levert av

Janssen-Cilag International

17 Dec, 2010, 08:00 GMT