You just read:

Janssen søker europeisk markedsføringstillatelse for det nye legemidlet telaprevir for behandling av hepatitt C

News provided by

Janssen-Cilag International

Dec 17, 2010, 03:00 EST