JFG (N) går i produksjon med FlexSure™

01 Okt, 2013, 07:43 BST Fra Mantacore AB

OSLO, Norge, October 1, 2013 /PRNewswire/ --

Det norske forsikringsselskapet Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige (JFG) er nå i produksjon med FlexSure™ - det første steget i å bytte system for hele sin forsikringsportefølje.

JFG er en del av "Jernbanepersonalets bank og forsikring" som er totalleverandør av privatfinansielle produkter og tjenester innen bank og forsikring. Forsikringskundene er ansatte og pensjonister i jernbanerelaterte virksomheter og deres barn og barnebarn. JFG har åtte kontorer spredt rundt i Norge, i tillegg har de et kundeservicesenter og en nettbasert selvbetjeningsløsning.

FlexSure™ er som planlagt nå i produksjon med første fase av systemutskiftningsplanen. Dette inkluderer kollektiv person, ulykke- og uføreforsikring. De gamle systemene som støttet porteføljen er avsluttet noe som gir JFG besparelser i drift og vedlikehold.

"FlexSure™ er en plattform for fremtiden" sier Lars Fritzø, Visekonsernsjef i JBF. "Vi ser nå potensiale i løsningen og hvordan det vil gjøre oss i stand til å nå de målene vi satte oss når vi startet prosjektet. Ikke bare gjør den moderne arkitekturen oss i stand til enkelt å integrere mot andre systemer, men våre ansatte er også veldig fornøyd med å jobbe med et moderne Mircosoft-basert forsikringssystem. Vi ser fram til å konvertere resten av vår forsikringsportefølje til FlexSure™ slik at vi kan starte med å videreutvikle våre forsikringsprodukter og samtidig bli Solvency II kompatible", legger Lars Fritzø til.

"Våre medarbeidere har gjort en fantastisk jobb med å få JFG i produksjon innen fristen, og til planlagt kostnad", sier Finn Oskarsson, CEO i Mantacore. "Første leveranse til JFG vil legge grunnlaget for den planlagte utrulling av alle de forsikringsprodukter som JFG har samt selvbetjeningsfunksjonalitet som man ikke har sett i markedet i dag. Ikke bare implementerer vi en effektiv forsikrings- og skadehåndteringsplattform til JFG, men et komplett system med elektronisk arkiv, brevsystem, integrasjon mot kundesenterets telefonsystem, osv." avslutter Finn Oskarsson.

Om JFG

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF) er et finanskonsern bestående Jernbanepersonalets Sparebank (JS) og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG). JBF tilbyr generell forsikring og banktjenester til ansatte og pensjonister i jernbanerelaterte virksomheter og deres barn og barnebarn. http://www.jfg.no

Om Mantacore

Mantacore tilbyr en "end-to-end» virksomhetsløsning for forsikringssektoren og har utviklet, og installert løsninger til skadeforsikringsmarkedet siden 1993. Selskapet opererer i Sverige, Danmark, Norge og UK. Mantacore fokuserer på utvikling, markedsføring og implementering av FlexSure - vårt moderne standardiserte polise- og skadebehandlingssystem.

FlexSure er et poliseadministrasjonssystem (PAS) med fokus på fleksibilitet, kosteffektivitet og modularitet. FlexSure gir fagpersonell muligheten til å designe og publisere forsikringsprodukter i forskjellige distribusjonskanaler med avanserte prisberegninger og regler. FlexSure er et komplett forsikkringssystem som håndterer alle kjerneprosesser for forsikring inkludert oppgjørshåndtering, og er basert på den nyeste Microsoft-teknologi. http://www.mantacore.com


Jørn Andersen, COUNTRY MANAGER, NORWAY, Mobil: +47-91-88-66-19, jorn.andersen@mantacore.com

KILDE Mantacore AB