Kerrisdale Capital utgir en rapport fra en kort avhandling om Bavarian Nordic A/S og annonserer timeplan for telekonferanse

03 Aug, 2015, 10:30 BST Fra Kerrisdale Capital Management, LLC

 

 

- Detaljert analyse gjør slutt på all praten om en ineffektiv "kreftvaksine"

NEW YORK, 3 august 2015 /PRNewswire/ --

  • Kerrisdale mener at Bavarian Nordics kreftvaksine mot prostata under utprøving, Prostvac- VF, er ineffektiv.
  • Kontrollgruppen i vaksinens Fase II studie var betydelig eldre og sykere enn behandlingsgruppen, og resulterte derfor i tilsvarende uvanlig dårlige resultater. Kontrollgruppens dårlige resultater fikk resultatene til behandlingsgruppen, som ei heller var imponerende, til å se bra ut i sammenligning, men slike resultater vil neppe gjenta seg i Fase III.
  • Nyere data, blant annet en studie som kombinerer Prostvac med en sjekkpunkt inhibitor, viser også middelmådig overlevelse og fravær av klinisk nytte.

Det private kapitalforvaltningsfirmaet Kerrisdale Capital ("Kerrisdale") har publisert en investeringsrapport som forklarer deres kortvarige posisjon i Bavarian Nordic A/S ("Bavarian Nordic") (OMX: BAVA, OTC: BVNRY), en USD 1,3 milliarder dansk vaksineprodusent som for tiden gjennomgår en Fase III klinisk studie med sin eksperimentelle kreftvaksine mot prostata, Prostvac-VF ("Prostvac).

Bavarian Nordic hevder at Prostvac har produsert "den mest utvetydige overlevelsen hittil for prostatakreft," men forskningen til Kerrisdale viser at Prostvacs påståtte fordeler stammer fra villedende sammenligninger, og ingen virkelig effekt. Kerrisdale-rapporten fremhever også noen av risikoområdene som Bavarian Nordics kjernevirksomhet står overfor ved salg av en uprøvd koppevaksine til den amerikanske regjeringen med formål beredskapslagring, og til tross for at ny forskning viser at et langt mindre beredskapslager kunne dekke like mange mennesker.

Hele rapporten kan leses her: kerr.co/bava.

Prostvacs påståtte 8,5 måned forbedringstall for overlevelse skyldes en dårlig kontrollgruppe

På begynnelsen av 2000-tallet testet det nå nedlagte selskapet Therion Prostvac i minimalt symptomatiske menn med metastatisk kastreringsresistent prostatakreft (mCRPC). Studien var en fiasko. Det opprinnelige målet om å bedre progresjonsfri overlevelse, eller medgått tid uten betydelig forverring i sykdomsmarkører, ble ikke oppfylt og Therion gikk ut av business.

Så tok Bavarian Nordic over kontrollen av Prostvac og kalte det en suksess, siden en påfølgende oppfølgingsanalyse viste at behandlingsgruppen opplevde en bedring i median total overlevelse på 8,5 måneder, høyere enn kontrollgruppen. Imidlertid stammet disse overlevelsestallene ikke fra gode resultater i behandlingsgruppen, men fra dårlige resultater i placebogruppen. Placebogruppen hadde merkbart verre baseline prognostiske faktorer og en 7,5 år høyere median alder enn behandlingsgruppen, noe som ga Prostvac et betydelig og urettferdig forsprang. I tillegg tyder data fra andre studier med spesifikk fokus på typiske overlevelsestider for eldre menn med sent stadium prostatakreft, at forskjellen på 8,5 måned for de fleste eller alle kunne tilskrives alder alene.

Tidlige data for kombinasjonsterapi bekrefter fravær av en meningsfull overlevelsesgevinst

Nyligere forsøk på å demonstrere forbedret overlevelse hos pasienter som får både Prostvac og den immunoterapeutiske kreftmedisinen Yervoy understreker bare ytterligere hvor utilstrekkelig Prostvac er. I en studie med 30 pasienter uten kontrollgruppe, på tvers av en rekke med Yervoy dosenivåer, var median overlevelse på 31,6 måneder – ikke stort bedre enn ~den 30-måneders overlevelsen som ses om og om igjen i kontrollgruppene av andre studier for sent stadium prostatakreft. Siden Yervoy alene er klart aktiv, tyder det videre på at enhver inkrementell nytte av vaksinen ved å legge til Prostvac oppnår ingenting. Dessuten viser arbeidet til en raskt voksende gruppe at sjekkpunkt inhibitorer primært virker ved å slippe løs immunresponser mot muterte "neoantigener", og ikke de normale proteinene som Prostvac målsetter. Det må dermed sies at eventuelle forhåpninger man måtte ha hatt om at kombinasjonsbehandlinger vil redde Prostvac fra en allerede svakt alenestillet Fase III data, er ubegrunnet.

"Mens misvisende Fase II resultater har latt Prostvac opptre som en plausibel behandling, tilsier bevisene det motsatte når sett i riktig sammenheng", sa Sahm Adrangi, administrerende investeringsleder hos Kerrisdale Capital. "Når vi baserer det på vitenskapelig litteratur, produserer Prostvac ikke uvanlig gode overlevelsesutfall, fremkaller ikke anselig T-celle- eller antistoffrespons, forbedrer ikke progresjonsfri overlevelse, forårsaker ingen relevant nedgang i PSA nivåer, og kan ikke engang redusere PSA-vekstnivå. Det viser seg at Prostvac virker som nok en ineffektiv kreftvaksine i en lang rekke med ineffektive kreftvaksiner."

Timeplan for telekonferanse

Sahm Adrangi, investeringsdirektør og Shane Wilson, analytiker, vil avholde en konferanse i dag klokken 11.00 tidssone New York / 17.00 lokaltid Europa for å diskutere selskapets rapport.

For å delta i telekonferansen, ring 855-780-5918 (innenlands), 224-633-1732 (internasjonalt), eller 80-88-42-84 (Danmark) og referer til tilgangskode 2191536.

Et opptak av telekonferansen vil være tilgjengelig etter samtalen. For å få tilgang til opptaket, kontakt acao@kerrisdalecap.com

Om Kerrisdale Capital

Kerrisdale Capital Management, LLC, er en fundamentalt-orientert forvalter som fokuserer på langsiktig verdiinvestering og hendelsesdrevet spesielle situasjoner. Kerrisdale har $ 330 millioner i midler til forvaltning og er basert i New York City.

Kontakt
Agnes Cao
Kerrisdale Capital
acao@kerrisdalecap.com 
+1-212-257-4385

KILDE Kerrisdale Capital Management, LLC