Keskustele sijoittajien ja avaruusalan teknisten yritysten kanssa

12 Mar, 2009, 15:57 GMT Fra European Space Agency

BRYSSEL, March 12 /PRNewswire/ -- Kolmas Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Investment Forum pidetään lähellä Brysseliä (Dolce La Hulpessa) 7. huhtikuuta 2009.

Sinne kokoontuu kansainvälisiä sijoittajia, jotka erikoistuvat alkuvaiheiden rahoitukseen ja uusien ideoiden etsimiseen, sekä uusia innovatiivisia high-tech-yrityksiä, jotka etsivät toiminnalleen rahoitusta.

ESA:n Investment Forumin järjestää ESA:n Technology Transfer Programme Office (TTPO) yhdessä Europe Unlimitedin, EY-projekti KIS4Satin ja European Business & Innovation Centre Networkin (EBN) kanssa. Sen tarkoitus on auttaa alkuun uusia mielenkiintoisia teknologiahankkeita, jotka käyttävät avaruusteknologiaa erilaisiin sovelluskohteisiin. Täten se ei tue pelkästään innovaatioita vaan myös koko Euroopan teollisuutta.

Aloittelevia yrityksiä esitellään riskisijoittajille

Pienet ja keskisuuret yritykset (PKY) ja aloittelevat yritykset, joiden kasvu ja kilpailuetu perustuu suurelta osin avaruuteen liittyvään teknologiaan (esim. satelliittinavigointi) muussa kuin avaruuskäytössä, voivat pyytää lupaa esitellä hankkeensa kansainvälisille sijoittajille.

"Valitsemme kaikista lupaa anoneista aloittelevista yrityksistä lupaavimmat. Ne saavat sitten tilaisuuden esitellä toimintansa riskisijoittajayhteisölle", selitti Frank M. Salzgeber, ESA:n Technology Transfer Programme Officen päällikkö. Forumiin odotetaan 200 osallistujaa, joihin kuuluu yrittäjiä, riskisijoittajia, yhtiöiden edustajia ja neuvonantajia. Enintään 30 eurooppalaista aloittelevaa high-tech-yritystä saa luvan esitellä innovatiivista toimintaansa. Ne pyrkivät tyypillisesti saamaan B-D-sarjan rahoitusta. Yrittäjille ja riskisijoittajille voidaan järjestää etukäteen kahdenkeskisiä kokouksia, joissa yritysten toimintaa voidaan esitellä yksityiskohtaisemmin.

Sijoittajien hakemusten on saavuttava viimeistään 27. maaliskuuta 2009.

Lisätietoa ESA:n Investment Forumista on sivustolla

http://www.e-unlimited.com/events/p200304/overview.asp

Sivusto: http://www.esa.int/ttp

KILDE European Space Agency