Knølhvaler under ild - Europa skal avgjøre deres skjebne

16 Jun, 2009, 09:44 BST Fra Whale and Dolphin Conservation Society

MADEIRA, Portugal, June 16 /PRNewswire/ -- Knølhvaler vil vaere under ild når møtet til den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) går av stabelen mellom 22. og 26. juni i Madeira, Portugal. Danmark ber om at territoriet Grønland får en kvote på 50 knølhvaler under påskudd av "hvalfangst for selvberging for urfolk". De hevder at det trengs mer hvalkjøtt for at grønlenderne skal få dekket sine ernaeringsbehov. WDCS, Whale and Dolphin Conservation Society, avviser anmodningen og kaller den ubekreftet og farlig.

Grønland har ikke lagt frem en overbevisende sak om at urinnvånerne trenger mer hvalkjøtt enn det de gjeldende kvotene forsyner dem med. I det siste tiåret har de aldri felt all hvalen i "selvbergingskvoten" og store mengder kjøtt blir kastet, lagret eller solgt på kommersielt grunnlag i supermarkeder, til og med til turister. Dette trosser det faktum at "selvbergingsfangst" skal vaere av ikke-kommersiell natur. Ytterligere 4000 mindre hvaler og niser blir drept på Grønland hvert år.

"Anmodningen fra Danmark om en utvidelse av hvalfangsten på Grønland handler ikke om "selvbergingsbehov", men om å støtte kommersiell hvalfangst i arktiske regioner. Danmark sier rett og slett ikke hele sannheten", sier Nicolas Entrup, talsperson i WDCS fra Madeira.

Grønland kan utnytte smutthull og tvetydigheter i retningslinjene til IWC fordi det ikke finnes noen regler som regulerer "selvbergings- fangst". Til den reformen er gjennomført, vil Grønland fortsette sitt politiske spill i IWC", sier Entrup videre, "WDCS motsetter seg ikke selvbergingshvalfangst av urinnvånere, inkludert på Grønland, når denne fangsten gjøres av ernaeringsmessige grunner. Men Grønlands anmodning om 50 knølhvaler ville gi dem mye mer hvalkjøtt enn det de har behov for".

Stemmene til EU vil avgjøre om de første knølhvalene i europeisk hav blir lovlig drept. Nicolas Entrup i WDCS rapporterer fra konferansen: "Intensiv lobbyvirksomhet av Danmark, som også er støttet av Sverige, prøver for øyeblikket å lage en europeisk enighet til fordel for forslaget fra Grønland. WDCS ber medlems- stater om å ikke ødelegge EUs rykte for vedvarende arbeid for bevaring av verdens hvaler."

http://www.wdcs.org/whaling

For mer informasjon:

Nicolas Entrup, WDCSs talsperson på det 61. IWC-møtet i Madeira, Mobil: +49-171-1423-117, E-post. Nicolas.entrup@wdcs.org

Kate O'Connell, Tlf. (+1)860-236-1521, E-post. Kate.oconnell@wdcs.org

For mer informasjon, statistikk, grafer og bilder, vennligst kontakt Thomas Schweiger på (+49)157-77-98-35-00, E-post tommy.schweiger@wdcs.org

KILDE Whale and Dolphin Conservation Society