Kunngjøringer om NICE-evaluering og endringer i tariffkodene kommer til å sørge for en økning i tilgjengeligheten til UroLift®-systemet for pasienter i det britiske helsevesenet (NHS) med forstørret prostata

22 Sep, 2015, 11:39 BST Fra NeoTract, Inc.

PLEASANTON, California, September 22, 2015 /PRNewswire/ --

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) kan gi et stort løft til innføring av UroLift®-systemet i det britiske helsevesenet (NHS), etter en klinisk evaluering som har slått fast at behandlingen er mindre kostbar enn andre behandlinger, er minimalt invaderende og ivaretar seksuell funksjon  

NeoTract, Inc. mottok i dag med glede kunngjøringen fra NICE om at NeoTracts UroLift®-system (Prostatic Urethral Lift) for behandling av forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi) sparer det britiske helsevesenet (NHS) opptil GBP 286 per pasient ved dagkirurgi, sammenlignet med det vanligste kirurgiske inngrepet som utføres for dette.  NICE bekreftet at UroLift-systemet har unike fordeler, blant annet ivaretakelse av seksuell funksjon, økt livskvalitet, redusert restitusjonstid og det at det gjør det mulig å behandle høyrisikopasienter.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150917/267540LOGO )

I sin rapport, som vurderte både kliniske og økonomiske fordeler, bemerket NICEs evalueringsprogramkomite for medisinsk teknologi at UroLift-systemet "lindrer symptomer fra de nedre urinveiene (LUTS) samtidig som man unngår risikoen for at man påvirker seksuell funksjon i forbindelse med transurethral reseksjon av prostata (TURP) og enukleasjon av prostata med holmiumlaser (HoLEP) ... og utgjør en betydelig fordel for menn som ønsker å bevare sin seksuelle funksjon. Ved å benytte dette systemet reduserer man lengden på sykehusoppholdet for den enkelte pasient. Det kan også brukes på dagkirurgiske enheter."

NICE "godkjente tilbakemeldinger fra eksperter om at kateteriseringstiden ville bli redusert, og kunne i mange tilfeller unngås, særlig etter hvert som kirurger får erfaring med inngrepet.  De konkluderte med at det var rimelig og sannsynlig at UroLift-systemet ville bli brukt som et dagkirurgisk inngrep, ofte under lokalbedøvelse."

I Storbritannia er det anslått at det brukes mer enn GBP 180 millioner på behandling av godartet prostataforstørrelse årlig, der 60 % av disse kostnadene påløper innen spesialisthelsetjenesten, som et direkte resultat av håndtering av komplikasjoner i forbindelse med godartet prostataforstørrelse.

Rapporten slo fast at UroLift-systemet "bør betraktes som et alternativ til den nåværende praksisen med kirurgiske inngrep, for bruk ved et dagkirurgisk inngrep hos menn med symptomer i nedre urinveier som tyder på godartet prostataforstørrelse, som er i alderen 50 år og eldre, og som har en prostata på mindre enn 100 ml."

Storbritannias General Practice Research Database (GPRD) fra 1992 til 2001 viser en økende forekomst av symptomer i de nedre luftveiene, som oftest forårsaket av godartet prostataforstørrelse, som øker ved høy alder, fra 3,5 % hos menn i alderen 45-49 år til mer enn 30 % hos menn i alderen 85 år og eldre. En betydelig andel av disse mennene kunne ha nytte av behandling med UroLift-systemet.

Dr. Jens Sønksen, professor i urologi ved Herlev Hospital i Danmark, sier: "Dette er en svært positiv uavhengig gjennomgang av de kliniske og økonomiske fordelene med UroLift-systemet. Jeg er ikke overrasket over utfallet av NICEs drøftinger - mine erfaringer er i tråd med rapporten. Det at symptomene på godartet prostataforstørrelse lindres, samtidig som man bevarer seksuell funksjon med et éndags-kirurgisk inngrep, er et utmerket resultat, særlig hvis det er kostnadseffektvt."

Parallelt med dette har NHS sørget for "mer passende" økonomiske ordninger for å gi refusjoner til sykehus som foretar UroLift-inngrepet som gjenspeiler kostnadene forbundet med dette på en bedre måte.

Vice President og General Manager for EMEA, Justin Hall, sier: "Begge disse kunngjøringene hver for seg, samt det faktum at UroLift nylig har blitt innlemmet i retningslinjene til European Association of Urology, gir anerkjennelse over hele Europa for at UroLift er en effektiv og mer kostnadseffektiv måte å behandle menn som kvalifiserer til denne behandlingen, som har symptomer fra urinveiene i forbindelse med forstørret prostata. NICE har gjort en grundig jobb med uavhengig å vurdere de økonomiske og kliniske aspektene ved UroLift-systemet. Kunngjøringen deres er i tråd med det britiske helsesystemets (NHS) innsats for å stimulere til mer bruk av dagkirurgiske inngrep som UroLift, som har vist å kunne forbedre effektiviteten innad i det britiske helsevesenet, samtidig som man gjør livet bedre for pasientene. Nå forventer vi at tariffendringen, sammen med denne veldig støttende anbefalingen fra NICE, vil bety at de fleste, om ikke alle, britiske sykehus kan velge å tilby UroLift i nær fremtid."

Om godartet forstørret hyperplasi (BPH)  

BPH, også kjent som forstørret prostata er en medisinsk tilstand der prostatakjertelen som omgir det mannlige urinrøret, forstørres med alderen og begynner å blokkere urinveiene. Tilstanden er vanlig, og rammer omtrent 500 millioner menn over hele verden Symptomer på BPH inkluderer søvnløse netter og urinveisproblemer, og kan føre til tap av produktivitet, depresjon og nedsatt livskvalitet Omlag én av fire menn opplever BPH-relaterte symptomer ved 55-års alder, og ved 70-års alder lider mer enn 80 prosent av menn av BPH.  

Medisinering er ofte førstelinjebehandlingen for forstørret prostata, men lindringen kan være både utilstrekkelig og midlertidig.  Bivirkninger av behandlingen kan omfatte seksuell dysfunksjon, svimmelhet og hodepine, noe som gjør at mange pasienter slutter å ta medisinene. For disse pasientene er det klassiske alternativet kirurgi som skjærer eller smelter bort prostatavevet for å åpne det blokkerte urinrøret. Selv om dagens kirurgiske alternativer, slik som TURP, kan være svært effektive når det gjelder å lindre symptomer, kan det også gi pasienter permanente bivirkninger, så som urininkontinens, ereksjonssvikt og retrograd ejakulasjon (tørr orgasme).

Om UroLift®-systemet

UroLift-systemet er en ny, minimalt invaderende teknologi for behandling av symptomer fra de nedre urinveiene som følge av godartet prostataforstørrelse (BPH). De permanente UroLift-implantatene, som settes inn ved hjelp av et minimalt invaderende transuretralt poliklinisk inngrep, lindrer prostataobstruksjon og åpner urinrøret direkte uten å skjære i, varme opp eller fjerne prostatavevet. Kliniske data fra en pivotal randomisert kontrollert studie av 206 pasienter viste at pasienter med forstørret prostata som får satt inn UroLift-implantater, rapporterte om rask og varig bedring av symptomer og forbedret urinflyt uten at dette går på bekostning av seksuell funksjon. Pasientene opplevde også en betydelig forbedret livskvalitet. De vanligste bivirkningene som ble rapportert omfatter hematuri, dysuri, plutselig vannlatningsstrang, bekkensmerter, og urinlekkasje.  De fleste symptomene var milde til moderate i alvorlighetsgrad og forsvant i løpet av to til fire uker etter inngrepet.   UroLift-systemet fikk positive kliniske vurderinger fra NICE, og er FDA-klarert.  Det er tilgjengelig i USA, Europa, Australia, Canada og Mexico. Lær mer på http://www.UroLift.co.uk.

Om NeoTract   

NeoTract, Inc. er opptatt av å utvikle innovativt utstyr som er minimalt invaderende og kliniske effektivt, som løser udekkede behov innen urologifeltet.  Selskapets første fokus er å forbedre pleiestandarden for pasienter med BPH som bruker UroLift-systemet, et minimalt invaderende permanent implantatsystem som behandler symptomene samtidig som normal seksuell funksjon ivaretas. Lær mer på http://www.NeoTract.com.

EMEA-mediekontakt:
Amanda Hayhurst
+44-772-0205581
Amanda@amandahayhurst.com

Mediakontakt i USA:
Nicole Osmer
+1-650-454-0504
Nicole@nicoleosmer.com

KILDE NeoTract, Inc.