Kvaliteten ved nasjonale regjeringssaker - Norge viser vei

08 Apr , 2009, 14:05 BST Fra Bertelsmann Stiftung

GUETERSLOH, Tyskland, April 8 /PRNewswire/ -- Selv i en tid med globale forandringer og økende internasjonal uavhengighet, har nasjonale styresmakter fremdeles betydelig manøvreringsfrihet. Dette understrekes saerlig gjennom det positive eksemplet i de nordiske land, som er rangert på toppen av "Sustainable Governance Indicators 2009" - en ny, ambisiøs studie av det tyske Bertelsmann-stiftelsen som omhandler samsvar i forhold til politiske resultater og utøvendekapasitet innen OECD.

(Foto: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20090408/343736)

Som en tverrnasjonal sammenlikning av alle de 30 OECD-landene, hvor både deres reformbehov og respektiv reformkapasitet vurderes, går SGI langt utover andre indekser. Studien benytter vurderinger av over 100 anerkjente, internasjonale eksperter. Resultater fra SGI viser at på tross av de ofte antatte begrensede virkningene av globalisering, er det fremdeles kvaliteten ved nasjonal styring som betyr noe når det angår tiltak for å sørge for baerekraftige resultater i politikken. De landene som har en god utøvende styring, et velfungerende demokratisk system og effektiv inkludering av samfunnsaktørene i prosessene for politisk utforming har større suksess hva angår baerekraftighet og også i forhold til sosial rettferdighet.

Norge: I stand til endring

Norge ligger øverst på SGI-rangeringen - fulgt av de andre nordiske landene, Ny Zealand og Nederland - og skiller seg fra alle OECD-landene når det gjelder reformkapasitet. "Norge er dynamisk, tilpasningsdyktig, moderne og i stand til endring", sier Leonard Novy, leder ved SGI-prosjektet ved Bertelsmann-stiftelsen. Han fortsetter: "I løpet av vurderingsperioden (2005-2007) var Norges politiske resultater generelt sett svaert gode på grunn av landets høye, demokratiske kvaliteter og regjeringens politiske styringsevne, som ligger over gjennomsnittet.

Eksperter innen SGI understreket flere nøkkelfaktorer: En vellykket familiepolitikk har forenklet kvinnenes deltakelse i arbeidsmarkedet, dette er gjort mulig gjennom utstrakte dagtilbud for barn. Familiepolitikk har generelt stor fokus på likestilling, dette gjelder også innen politikk og lederroller i naeringslivet. Den norske regjeringen har dessuten vist entusiasme når det gjelder reformer knyttet til reorganisering av landets pensjonspolitikk for å sikre levevilkårene for de eldre.

Rom for forbedring innen utdannings- og naeringspolitikk

De få virkelige svakhetene i det norske systemet finnes innen områdene utdannings- og naeringspolitikk: "På en side er Norges arbeidsstyrke en av verdens best utdannede, og myndighetene bruker betydelige beløp av sine ressurser (7,6 % av BNP) på offentlig utdanning", påpeker Novy, "men på den annen side har Norge en svaert lav andel av universitetsgrader innen vitenskapelige disipliner i en internasjonal målestokk, noe som begrenser den betydningen de offentlige investeringene innen utdanning har på landets konkurransedyktighet og innovasjonsevne". I et innovasjonsperspektiv bruker Norge lite på forskning og utvikling (1,6 % av BNP, sammenliknet med henholdsvis 3,5 % og 4 % i Finland og Sverige). Dette lave investeringsnivået gjenspeiles i den relativt lave andelen av innvilgede patenter.

Vekst og baerekraftighet knyttet til naturressurser

Totalt sett viser SGIs resultater at Norge er en svaert omfattende velferdsstat, som rangeres høyt også når det gjelder sosial rettferdighet. Norges sterke resultater, som viderebringes av god styringspraksis av den utøvende myndighet og et høyt nivå av samfunnsdeltakelse i politiske prosesser, bør imidlertid ikke overskygge det faktum at den økonomiske vekst og baerekraftighet forblir naert knyttet til landets naturressurser. Selv om det i det store og hele er positivt at oljen dramatisk har økt landets nasjonale rikdom, ser også SGIs eksperter at oljen har gitt naering til en slags selvtilfredshet i forhold til vanskelige politiske beslutninger og reformer. Det kan gi en selvtilfredshet og svakere evne til reformer, beskyttet av illusoriske påskudd om at landet kan kjøpe seg ut av behovet for reformer og modernisering.

For mer informasjon, se http://www.sgi-network.org

    
    Kontakt:
    Dr. Leonard Novy +49-5241-81-81-536
    Andrea Kuhn +49-5241-81-81-576
    Daniel Schraad-Tischler +49-5241-81-81-240

KILDE Bertelsmann Stiftung