Lakseoppdrettsnæringen setter bærekraftighet foran konkurranse for å møte rekordhøy etterspørsel

18 Mar, 2014, 12:20 GMT Fra Global Salmon Initiative

BOSTON, March 18, 2014 /PRNewswire/ --På Seafood Expo North America i Boston møtes i dag Global Salmon Initiative (GSI), Verdens naturfond (WWF), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og Rabobank for første gang i USA for å vise hvordan den globale lakseoppdrettsnæringen leder an i å endre dagens akvakulturnæring,med mål om å sikre en bærekraftig fremtid for bransjen.

For å se en multimedia-pressemelding, klikk her:

http://www.multivu.com/mnr/65032-global-farmed-salmon-industry

USA er det landet medhøyest konsum av oppdrettslaks på verdensbasis med et konsum på over 282 000 tonn i 2013. Etterspørselen etter oppdrettslaks har faktisk økt med over 14 prosent kun i USA de siste 5 årene, og viser ingen tegn til å avta. Den globale etterspørselen etter laks har økt enda raskere,med en dobling det siste tiåret og den antas å dobles på ny innen 2020.

Pathways  to  Sustainability-seminaret ønsker å være et forbilde for hvordan samarbeid mellom aktører innen sjømatindustrien kan føre til bærekraftig utvikling og kopieres på tvers av andre næringer. Flere bedriftsledere mener at en betydeligendring i dagens forretningskultur er den eneste måten næringen kan oppnå sitt markedspotensial og møte framtidig global forbrukeretterspørsel etter laks på. GSI-toppmøtet i Boston med globale ledere innen bærekraft kunngjør i dag sitt engasjement for å sette bærekraft før konkurranse, for slik å etterstrebe en unik modell med miljøsamarbeid som drivkraft for næringens suksess.

«Det er ekstremt sjeldent å se CEOer -- som vanligvis er i heftig konkurranse om markedsandeler -- komme sammen for å diskutere utfordringer omkring bærekraftighet,» sa Jason Clay, senior visepresident for markedsomstilling i WWF. «En slik dristig, kollektiv handling innen lakseoppdrettssektoren er det som trengs på tvers av alle matvarer, dersom vi noensinne håper å kunne fø ni milliarder mennesker samtidig som vi bevarer det biologiske mangfoldet.»

I løpet av seminaret den 18. mars vil ledere fra GSI og ekspertpanelet gjennomgå de første resultatene av GSIs samarbeidsmodell og diskutere hvordan næringssamarbeid kan omsettes til næringsforbedringer, forderetter å skaffe til veie en bærekraftig løsning, både økonomisk og miljømessig, forverdens økende behov for proteinrik kost.

GSI ligger helt i front for dagens akvakulturnæring og bleopprettet for å bidra til å endre dagensforretningsmodell.De har fokusert på en modell der miljøsamarbeid er drivkraft for suksess innen bransjen.

«Selskapene som deltar i GSI anerkjenner at bærekraft er kommersielt fornuftig og ved å inngå en offentlig forpliktelse til bærekraftig praksis, hjelper de med å forankre bærekraftighet som en strategisk drivkraft for suksess på lang sikt,» sa Jeroen Leffelaar, Rabobank Global Animal Protein Co-head.

GSI har valgt ut tre prioriteringsområder der de har til hensikt å omsette arbeidet innenfor modellen til betydelige forbedringer innen bransjen. GSIs spesifikke prioriteringer inkluderer:

  • Få alle medlemsselskaper sertifisert av Aquaculture Stewardship Council (ASC) Salmon Standard innen 2020. Foreløpig har GSI-medlemmer fått sine tre første sertifiserte anlegg- et vitnesbyrd om suksessen til denne unike modellen
  • Fokus på biosikkerhet - hovedsakelig sjølus og sykdomshåndtering - der medlemsselskaper bruker kunnskapsoverføring som et middel for å generere forbedrete håndteringsmekanismer
  • Jobbe sammen med bransjepartnere for å sikre bærekraftige fôrkilder,slik at man kan møte økt etterspørsel

«Som enkeltstående selskaper kan vi jobbe så hardt vi bare vil for å forbedre vår drift og støtte bærekraftig vekst, men på grunn av bransjens karakter vil vi alltidpåvirkes av våre naboer og medselskapers handlinger,» uttalte Jon Hindar, Co-chair i GSI og CEO for Cermaq. «Ved at vi i stedet fokuserer på samarbeid og samvirke ser vi at fremskritt kan oppnås på en mye bredere skala, og i en mye høyere hastighet.»

OM  GSI

The Global Salmon Initiative (GSI) er et ledende initiativ opprettet av globale lakseoppdrettsselskaper i 2013, med fokus på å gjøre viktige fremskritt for bransjens bærekraftighet. GSI jobber for å realisere et delt mål om å kunne tilby en bærekraftig kilde til sunn ernæring for en voksende global befolkning, samtidig som vi reduserer vår påvirkning på miljøet og fortsetter å forbedre vårt sosiale bidrag.

Medlemsbedriftene i GSI inkluderer Bakkafrost, Blumar; Cermaq, Compañía Pesquera Camanchaca, Empresas AquaChile, Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, Los Fiordos, Marine Harvest, Norway Royal Salmon, SalMar, Multiexport Foods SA, The Scottish Salmon Company og Scottish Sea Farms. GSI-selskapene har tilstedeværelse i Chile, Canada, Norge, Færøyene og Skottland, og har stor betydning for økonomiene i disse landene.

For mer informasjon, kontakt GSI-sekretariatet, AXON, på GSI@axon-com.com eller http://www.globalsalmoninitative.org. Følg oss på Twitter @GSI_Salmon.

OM  ASC

ASC er akronymet for Aquaculture Stewardship Council, en uavhengig ideell organisasjon. ASC ble grunnlagt i 2010 av WWF og IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative) for å håndterede globale standardene for ansvarlig akvakultur, som ble utviklet gjennom Aquaculture Dialogues, et forum som ble opprettet og koordineres av WWF. ASCs mål er å være verdens ledende merke- og sertifiseringsordning for ansvarlig sjøoppdrettsmat. ASC er en global organisasjon som samarbeider med akvakulturprodusenter, sjømatforedlere, detalj- og næringsservicebedrifter, forskere, miljøorganisasjoner og offentligheten, for å fremme de beste miljømessige og sosiale valgene for sjømat. ASCs sertifiseringsordning for akvakultur og merking av sjømat anerkjenner og belønner ansvarlig akvakultur.

REFERANSER

Oppgis på etterspørsel.
Mediekontakter:
Sophie Ryan
AXON Communications
+44(0)7809-390-664
sryan@axon-com.com

Jill Moors
AXON Communications
+44(0)203-595-2415
jmoors@axon-com.com

Video: 
     http://www.multivu.com/mnr/65032-global-farmed-salmon-industry

KILDE Global Salmon Initiative