Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

Lakseoppdrettsnæringen setter bærekraftighet foran konkurranse for å møte rekordhøy etterspørsel

Nyheter levert av

Global Salmon Initiative

Mar 18, 2014, 08:20 ET