Lansering av verdens første Open Innovation-program for utdanning av forskere

03 Jul, 2015, 11:40 BST Fra Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WIEN, July 3, 2015 /PRNewswire/ --

Forskere kan søke på opplæringsprogrammet "Lab for Open Innovation in Science", som finner sted i Wien. Søknadene sendes på nett, på http://www.openinnovationinscience.at, og søknadsperioden varer frem til 22. september 2015. 

De to største utfordringene innen helsevitenskapen er mangelen på insentiver til å undersøke nye forskningsspørsmål og kompleksiteten av nåværende forskningsresultater, i følge en nylig undersøkelse av internasjonale forskere utført av Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Disse resultatene dannet drivkraften bak lanseringen av LBGs crowdsourcing-prosjekt  Fortell oss! i deres Open Innovation in Science-program. Dette programmet inviterer pasienter, familier og fagfolk til å aktivt bidra til utviklingen av vitenskapelige forskningsspørsmål innen mental helse. Resultatene fra denne unike tilnærmingen til forskning vil påvirke verdens første opplæringsprogram for bruken av Open Innovation in science, kjent som "Lab for Open Innovation in Science" (LOIS).

Som Josef Pröll, president, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, forklarer, "Vi har utviklet læreplanen "Lab for Open Innovation in Science" basert på behovet til forskere, gjeldende forskningsstatus innenfor Open Innovation, og resultatene fra crowdsouring-prosjektet. Fra og med 26. april 2016, vil LOIS gi 20 utvalgte forskere muligheten til å lære om bruken av Open Innovation-metoder under individuelle opplæringsmoduler. Dessuten vil de være i stand til å teste Open Innovation-prinsippene samtidig som de jobber seg gjennom hele forskningsprosessen. LOIS er et eksklusivt opplæringsprogram for forskere som vil gi skreddersydd kunnskap de kan bruke i forskningsprosjektene sine. Den praktiske bruken av metodene de lærer er en viktig del av det 12-måneders opplæringsprogrammet."

LOIS er rettet mot forskere innenfor forskningsfeltet helsevitenskap på universiteter og andre (non-profit) forskningsorganisasjoner. Programmet er rettet mot forskere på nivået postdoktor og høyere. Deltakerne bør være spesifikt interessert i nye måter å åpne opp forskningsprosessen på, utover det vi allerede vet om åpen tilgang eller åpne data. I tillegg bør de være villige til å åpne opp sitt eget forskningsfelt og forskningsfeltet til kollegene sine for Open Innovation-metoder, og bør forplikte seg selv til å delta aktivt i alle de forskjellige LOIS-modulene. LOIS-læreplanen består av 13 individuelle opplæringsmoduler i løpet av en 12-måneders periode. Den foregår på engelsk. Deltakelse krever 18 dagers oppmøte i Wien og koster 1 500 euro.

Forskere som er interessert kan søke på nett på http://www.openinnovationinscience.at på dette unike opplæringsprogrammet. Tidsfristen for søknader er 22. september 2015. Mer informasjon om programmet er tilgjengelig på http://www.openinnovationinscience.at/the-programme.html.

Om Open Innovation in Science  

LOIS er den andre grunnpilaren i det unike Open Innovation in Science-initiativet. Dette prosjektet er det første av sitt slag i Europa. Fra april 2015 til 6. juli 2015 skal pasienter og interesserte parter delta i crowdsourcing-prosjektet Fortell oss! for å generere nye forskningsspørsmål innenfor feltet mental helse. Hele initiativet ledes av det østerrikske Ludwig Boltzmann Gesellschaft. En anerkjent rådgivningskomité gir internasjonal støtte. Komiteen består blant annet av representanter fra Verdens helseorganisasjon, Harvard Medical School og Max Planck Society. Den selektive åpningen av innovasjonsprosesser bør hjelpe med å bidra med ny kunnskap utenfra til forskningsaktiviteter. Det finnes mer informasjon på http://www.openinnovationinscience.at.

Om Ludwig Boltzmann Gesellschaft   

Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) er forskningsinkubatoren innenfor feltet helsevitenskap i Østerrike, og driver 18 forskningsinstitusjoner- og grupper med over 600 ansatte. LBG opptrer i henhold til mottoet "Forskning for folket" og fokuserer på sosialt relevante forskningsspørsmål.

For mer informasjon, tar du kontakt med:
Ludwig Boltzmann Gesellschaft
Dr. Lucia Malfent
prosjektleder, Open Innovation in Science
telefon.: +43(0)1-513-27-50-21
mobil: +43(0)676-392-19-40
e-post: lucia.malfent@lbg.ac.at

KILDE Ludwig Boltzmann Gesellschaft