Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

Lederutviklingsprogrammer tar for lite hensyn til ledernes frustrasjoner

Nyheter levert av

QuestBack

Apr 18, 2012, 11:11 ET