Lederutviklingsprogrammer tar for lite hensyn til ledernes frustrasjoner

18 Apr , 2012, 16:11 BST Fra QuestBack

OSLO, Norway, April 18, 2012 /PRNewswire/ --

Lederutvikling og økt evne til å få ansatte til å yte mer blir stadig viktigere når virksomheter søker å bedre resultatene. Men mange virksomheter glemmer ledernes frustrasjoner når de ser etter forbedringspotensial, hevder QuestBack.

Målet for de fleste organisasjoner er verdiskaping og lønnsomhet, og en viktig del av å nå dette målet er å utvikle effektive ledere. Derfor setter flere og flere virksomheter i gang med lederutviklingsprogrammer. Men i følge Feedback Management-ekspertene i QuestBack er det mange som glemmer at for å skape effektiv læring så må en tilpasse opplæringen til eleven Det gjelder også nå eleven er en leder.

Mellomlederne blir ikke hørt

- Mange bedrifter er flinke til å kjøre jevnlige medarbeiderundersøkelser og finner forbedringsområder for lederne ut i fra dette. Vel og bra, men mange glemmer å spørre - spesielt mellomledere - om hva de ønsker å lære om, hva de mener vil gi størst effekt på egen lederevne, hevder Jan Fredrik Rasmussen, Director of Customer Success i QuestBack.

Ta opp frustrasjonene for å få mer effektiv feedback

Mange opplever at ledere kommer på defensiven når de i en spørreundersøkelse blir spurt om forbedringsområder, og mange ledere mener at de ikke trenger å utvikle seg i det hele tatt. Dette krever litt kreativitet og kunnskap om spørsmålspsykologi fra den som utvikler ledertreningsprogrammet, forteller Rasmussen:

- Det vi råder folk til er å spille på frustrasjonene til den enkelte lederen. Spør hva det er som frustrerer lederen mest i typiske ledersituasjoner. Da får man bedre og mer ærlige svar enn om man spør "Hva er du dårligst på?" - og selv den lederen som mest hardnakket hevder at han ikke trenger noe utviklingsprogram er ofte mer enn villig til å fortelle om hva han er lei av.

Utform lederutviklingsprogrammene rundt frustrasjonene

QuestBack rådgir ofte kundene sine om hvordan de skal få høyere kvalitet på spørreundersøkelsene sine, men hevder selv at den viktigste jobben egentlig er etter at undersøkelsen er gjort.

- Poenget med å  gjøre lederevalueringer og forundersøkelser er jo å ta resultatene og gjøre noe med dem. Derfor oppfordrer vi til å bygge utviklingsprogrammene rundt det som plager lederne mest. Da får du et treningsprogram som er automatisk motiverende på dem som skal lede virksomheten.

- Folk elsker å bli tatt på alvor, og ledere er også folk, avslutter QuestBacks sjef for kundesuksess.

Om QuestBack

Norskeide QuestBack er Europas ledende leverandør av feedbackløsninger med mer enn 5000 kunder på tvers av alle bransjer og bedriftsstørrelser.

I tillegg til fleksible verktøy for online spørreundersøkelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverføring slik at kundene får mer verdi av bruken av verktøyene.


Carina Meland, Markedssjef, carina.meland@questback.no, tlf +47-402-30-059 

KILDE QuestBack