Liaison Technologies løser datautfordringer for helsevesen og biovitenskap

10 Apr , 2015, 14:27 BST Fra Liaison Technologies

Liaison Alloy Health Platform forener uensartede data for å forbedre pasientomsorgen og gjøre forskningen mer effektiv

ATLANTA, 10. april 2015 /PRNewswire/ -- Liaison Technologies, en anerkjent leder innen skybasert integrasjons- og databehandling, kunngjorde i dag tilgjengeligheten av Liaison Alloy Health Platform™, en nestegenerasjons plattform for integrering og behandling av data i de stadig mer gjensidig avhengige fagkretsene helsevesen, helseforskning og biovitenskap. Alloy Health er en utvidelse av Liaison Alloy Platform™, bransjens første dPaaS (data Platform as a Service)-løsning, og leverer en infrastruktur som støtter den datadrevne forvandlingen som foregår i helsevesenet.

Alloy Health Platform kan forene og harmonisere et bredt utvalg data, inkludert kliniske data, enhetsdata og bærbare data i sanntid, datastrømmer fra sosiale medier, forskningsregistre og data fra tradisjonelle systemer som EHR-er (Electronic Health Records), faktureringssystemer og CTMS (Clinical Trial Management Systems). I motsetning til andre systemer fokuserer Alloy Health på dataene, ikke programmet, noe som gir en slitesterk plattform for organisasjonen etter hvert som landskapet endres. Liaisons nylige overtagelse av teknologien til Remedy Informatics forbedrer ytterligere Alloy Health Platform med et omfattende bibliotek av registre, noe som gir den kliniske forskningen nye muligheter. Kunder som har benyttet disse registrene i løpet av det siste tiåret, har nå også tilgang til en rekke funksjoner på denne skreddersydde plattformen.

"Innovative løsninger som Liaisons Alloy Health Platform bidrar til markante forbedringer av helsevesenet. Alloy Health Platform samler denne datamassen på en logisk måte, noe som gjør avgjørelsene på pasientnivå mer effektive. Feil reduseres og kritisk behandling kan ytes raskere når de ansvarlige har tilgang til pasientenes fullstendige sykehistorie," sier Carmen Hughes, administrerende direktør i GA-HITEC og Georgia Health Connect. "Det gleder oss å ha en så kraftig løsning som grunnmur for det vi driver med."

Alloy Health Platform bygger på sine avanserte integrasjons- og databehandlingsegenskaper for å levere de nøkkeltjenestene som kreves i fagkretsene helsevesen og biovitenskap:

  • Registrer og administrer ustrukturerte og strukturerte data som er knyttet til pasienter, leverandører, organisasjoner og dokumenter.
  • Vis frem relevante data i sanntid til autoriserte brukere mens regelverket overholdes.
  • Kombiner pasient- og leverandørdata med masterdatafunksjoner.
  • Trekk ut og endre data med tilpassbare verktøy.
  • Gi støtte til bransjens standard datamodeller og formater, inkludert overføringer med HL7 v2 og v3, CDISC, FHIR og HIPAA.
  • Lag hensiktsspesifikke registre ved å kombinere data fra uensartede kilder og legge dem på ett sted.

"Som alle Liaison-løsninger ble Alloy Health Platform født i nettskyen, og det gjør at den passer perfekt til dagens datautfordringer," sier Bruce Chen, viseadministrerende direktør for helsevesen hos Liaison. "Løsningen er utviklet for å møte de vanskeligste utfordringene helsevesenet har i dag, samtidig som den bygger en robust, datasentrert grunnmur for morgendagen. Organisasjoner kan sette bort datarelaterte problemer og problemer knyttet til overholdelse av regelverk, til en anerkjent ekspert, noe som frigjør ressurser til pasientomsorg, forskning og produktutvikling."

De fleste løsninger innenfor helsevesenet fokuserer på å løse et spesifikt, forhåndsdefinert behov. Alloy Health Platform har en innovativ, fremtidsrettet tilnærming og leverer en skybasert plattform som tjener de ulike behovene til en bransje i rask utvikling. Med Alloy Health Platform er helsevesenet bedre rustet til å hente frem viktig informasjon der pasienten behandles. Synlighet og tilgang til helsedataene fører til raskere innsikt og akselererer forskningsprosessen for biovitenskapen og akademiske institusjoner. Ved å gi en konsolidert og normalisert visning av alle relevante data, muliggjør Liaison bedre kommunikasjon og samarbeid mellom bransjene.

Om Liaison Technologies

Liaison Technologies leverer integrasjon- og databehandlingsløsninger som hjelper kunden med å låse opp kraften i en datasentrert tilnærming til virksomheten.

Liaisons skybaserte tilnærming bryter ned barrierene mellom datasiloer for å benytte seg av den verdifulle informasjonen som trenges for å ta bedre avgjørelser raskere. Liaison er skreddersydd for å løse komplekse dataproblemer i dag, og bygger samtidig et robust grunnlag for morgendagens uforutsette utfordringer. Liaison tar seg av en strømløs flyt av informasjon i stor skala på en sikker måte.

Liaison ble grunnlagt i 2000 og tjener mer enn 7000 kunder i 46 land, med kontorer i USA, Nederland, Finland, Sverige og Storbritannia. Du finner mer informasjon på  www.liaison.com

KILDE Liaison TechnologiesRelaterte lenker

http://www.liaison.com