You just read:

Lovendringer innen fornybar energi gir økt etterspørsel i det tyske tagsegmentet

News provided by

Germany Trade and Invest

Jul 13, 2010, 06:59 ET