Lovendringer innen fornybar energi gir økt etterspørsel i det tyske tagsegmentet

13 Jul, 2010, 11:59 BST Fra Germany Trade and Invest

BERLIN, July 13, 2010 /PRNewswire/ -- Endringer i feed-in-tariffene for solceller i den tyske fornybarloven (EEG) ble i dag vedtatt, noe som markerer et skifte til fordel for taksegmentet. Det tyske Bundesrat (parlamentets underhus) godkjente endringene i morges, og har dermed åpnet veien for at de skal bli en del av lovverket. Endringene medfører at man går bort fra feltinstallasjoner på flatmark og øker betydningen av eget forbruk-bonusen for små og mellomstore takinstallasjoner. Germany Trade & Invest vil vaere representert på årets Intersolar North America i San Francisco, California - som går av stabelen fra 13. til 15. juli - for der å introdusere muligheter for solcelleselskaper i Tyskland.

De nye feed-in-tariffene, som implementeres med tilbakevirkende kraft fra 1. juli, innebaerer en reduksjon på 13 prosent for takinstallasjoner og fjerning for feltinstallasjoner. Samtidig vil konverteringsområder oppleve en reduksjon på åtte prosent og alle andre områder en reduksjon på 12 prosent. Fra og med 1. oktober vil disse tariffratene reduseres med ytterligere tre prosent. På tross av dette vil de nye tariffene fremdeles vaere svaert attraktive, med et forventet nivå på mellom 25,02 og 34,05 eurocent / kWh for anlegg installert i perioden mellom 1. juli og 1. oktober og på mellom 24,26 og 33.03 eurocent / kWh for installasjoner installert i løpet av resten av året. Endringene innebaerer også at det føderale målet for årlig installert kapasitet mer enn dobles, og blir liggende på en toppeffekt på 2.5 - 3.5 GW.

Loven, som trådte i kraft for ti år siden, krever at strømleverandører kjøper fornybar energi fra systemeiere til en pris tilsvarende feed-in-tariffen i 20 år, noe som garanterer en attraktiv tilbakebetalingstid og høy avkastning. Enda større inntekter kan sikres ved å bruke "eget forbruk-bonusen", som betales til eiere av taksystemer med en toppeffekt på mindre enn 500 kW som har til hensikt å selv bruke energien de produserer.

I 2009 hadde tyske solcelleinstallasjoner en toppeffekt på 3,8 GW, noe som gjorde Tyskland til verdens største solcellemarked og til et attraktivt land å investere i for solcelleselskaper. På verdensbasis sto Tyskland for omtrent annenhver installasjon av nye moduler. Noen analytikere mener at markedet kan dobles i forhold til 2009.Økt etterspørsel etter private brukere.

Endringene i fornybarloven er en reaksjon på solcelleanleggenes økte konkurransedyktighet på pris, blant annet gjennom den nylige prisnedgangen på solcellepaneler og -komponenter. Denne utviklingen har gitt solcelleselskapene en rekke nye muligheter i markedet. Et endret fokus til fordel for takinstallasjoner ventes å ytterligere øke etterspørselen fra brukere i privatmarkedet, som i svaert stor grad foretrekker høykvalitetssystemer. Endringene fører også til økt etterspørsel etter energilagringssystemer og smart grid-installasjoner som gir brukerne mulighet til å få fullt utbytte av eget forbruk-bonusen. Reduserte systempriser og stigende strømpriser har gjort at det tyske markedet vil nå tilnaermet jevnbyrdighet raskere enn forventet. Innen 2013 forventes det at energi fra fornybare kilder er konkurransedyktige med konvensjonelle energikilder i det

private kraftmarkedet.

Kvalitetssegmentet gjør lokal produksjon mer attraktivtTyskbaserte produsenter har ikke bare enkel tilgang til et stort og voksende marked, de drar også nytte av en betydelig konkurransefordel ved lokal tilstedevaerelse av merkevarer og et rykte for høykvalitetsprodukter, noe som verdsettes av privatbrukere og i taksegmentet. Den tyske solcelleindustrien har også fordel av den høyeste tettheten av forskningsinstitutter innenfor bransjen. Samtidig kan landet skryte av

en veletablert industriell infrastruktur, et stort utstyrsmarked, og av kvalifisert og erfaren arbeidskraft.Et tegn på tilliten til tysk solcelleindustri er at de internasjonale selskapene First Solar og Avancis, samt de tyske solcellevirksomhetene SolarWorld og Juwi alle har kunngjort store utvidelser av sin virksomhet i Tyskland i løpet av de siste ukene. Alle disse nyinvesteringene gjelder anlegg i Øst-

Tyskland, som er en viktig produksjonsbase for den internasjonalt anerkjente tyske solcelleindustrien.Germany Trade & Invest er representert på årets Intersolar North Americas tyske paviljong, nivå 1, stand nummer 7523A, og er tilgjengelig for møter med selskaper som er interessert i å laere mer om verdenseneren innen solceller.

Germany Trade & Invest er den tyske føderalstatens byrå for markedsføring innen utenlandshandel og innenlandske investeringer. Organisasjonen gir råd til utenlandske selskaper som ønsker å utvide deres virksomhet og deres aktiviteter i det tyske markedet. Organisasjonen gir også informasjon til tyske selskaper som ønsker å utvide utenlands.

  
  Germany Trade & Invest
  Eva Henkel
  E-post: eva.henkel @ gtai.com
  T: +49-(0)-30-200099-173
  F: +49-(0)-30-200099-111

KILDE Germany Trade and Invest