Mer enn 5 000 afrikanske helseteknikere har fått opplaering I blodsikkerhet av Stiftelsen trygt blod til Afrika (Safe Blood for Africa Foundation)

24 Mai, 2007, 10:59 BST Fra Safe Blood For Africa Foundation

WASHINGTON, May 24 /PRNewswire/ --

Stiftelsen trygt blod til Afrika (Safe Blood for Africa Foundation) har gitt mer enn 5 000 blodsikerhetsteknikere, sykepleiere og leger i Afrika syd for Sahara opplaering i riktige metoder for behandling og bruk av blod i løpet av de siste fem årene.

Da Stiftelsen trygt blod til Afrika ble grunnlagt for syv år siden ble det antatt fra WHO at 5 - 10% av alle nye tilfeller av HIV/AIDS-infeksjoner var et resultat av infeksjoner etter blodoverføringer. Trygt blod til Afrika har bidratt til å redusere dette problemet i vesentlig grad. Jeff Busch, styreformann og grunnlegger, sier " Jeg er svaert stolt av hva Trygt blod til Afrika har oppnådd når det gjelder å redusere spredningen av HIV/AIDS etter blodoverføringer i Afrika og å øke tilbudet av Trygt blod, noe innbyggerne som har behov for blodoverføringer desperat trenger. "

Teamet for blodsikkerhet fra Trygt blod til Afrika har gitt opplaering til helsepersonell i 36 land syd for Sahara innenfor områdene:

  
  1. rekruttering av sikre frivillige blodgivere uten godtgjøaerelse

  2. testing av blod med henblikk på HIV og andre blodoverførte
    infeksjonssykdommer

  3. kvalitetsstyring av blodsentra og blodoverføringstjenesten i sykehus

  4. utnyttelse av blod og riktig bruk av blod ved overføringer

Opplaeringsprogammene fra Stiftelsen Trygt blod til Afrika er støttet av Exxon Mobil Corporation, PEPFAR, CDC USAID, Abbott, verdensbanken og andre.

KILDE Safe Blood For Africa Foundation