Motorola kjøper Kreatel Communications, den ledende plattformutvikleren for mottakerbokser, og får et umiddelbart naervaer i europeisk telco-TV

17 Jan, 2006, 18:41 GMT Fra Motorola, Inc.

HORSHAM, Pennsylvania., og LINKÖPING, Sverige, January 17 /PRNewswire/ --

- Kreatels programvare for mottakerbokser åpner for integrering med et bredt utvalg mellomvareløsninger, og utvider mulighetene for tjenesteleverandører

Motorola, Inc. (NYSE: MOT) annonserte i dag at de har inngått en avtale om å kjøpe det svenske, Linköping-baserte selskapet Kreatel Communications AB, en ledende utvikler av innovative internettprotokollbaserte (IPTV) digitale mottakerbokser. Vilkårene i avtalen ble ikke offentliggjort.

Kreatels Linux-baserte løsning strekker seg til applikasjons- og mellomvarenivåene, og gjør at det kan brukes med en lang rekke mellomvareløsninger. Kreatels kundebase inkluderer betydelige tjenesteleverandører som Telefonica (Spania), TeliaSonera (Sverige) og KPN (Nederland).

Denne fleksible mottakerboksplattformen er en naturlig tilføyelse til Motorolas gjennomgående løsning for digital video, og retter seg spesielt mot det økende behovet for IPTV-baserte digitale mottakerbokser. Motorola tilbyr fleksible løsninger gjennom hele videokjeden for kabel, xDSL og fiber-til-brukerstedet (FTTP) -- inkludert nettverksinfrastruktur, øvre ende og transport for video, industriledende MPEG-4-koding og tilkoblede hjemmeenheter.

"Kombinasjonen av Motorolas og Kreatels styrkeområder er meget attraktiv for nye videonettverk over hele verden, og tilbyr en kritisk løsning når tjenesteleverandører utvikler videonettverkene i fremtiden," sa Dan Moloney, president for Motorola Connected Home Solutions. "Motorola vil ha en fleksibel IPTV-portefølje som retter seg mot de virkelige utfordringene som møtes av tjenesteleverandører verden over etter hvert som de bygger og utvider nettverkene sine."

Kreatel tar med seg mer enn seks års erfaring med å utvikle og levere innovative program- og maskinvareløsninger for IPTV-mottakere til europeiske teleoperatører og internettleverandører. Kreatel-gruppen og IPTV-teknologien vil gi Motorolas kunder over hele verden nok en betydelig fordel, og utvider selskapets nåvaerende portefølje og gir operatører utstrakt fleksibilitet når de utvikler videotjenester.

"Nåvaerende Kreatel-kunder -- og andre som trenger en sterk, fleksibel løsning -- vil nå få fordelene ved å arbeide med en global leder innenfor digital video," sa Lars Bengtsson, administrerende direktør i Kreatel. "Motorola har en uovertruffen bedriftsarv innenfor utvikling og støtte av videonettverk over hele verden, og vil gjøre flere tjenesteleverandører i stand til å utnytte fordelene ved Kreatel-plattformen."

Avtalen, som er underlagt vanlige sluttvilkår, forventes å bli fullført i løpet av første kvartal av 2006. Kreatels ledelse og ansatte vil fortsatt holde til i Linköping i Sverige, og vil vaere integrert i virksomheten til Motorolas Connected Home Solutions.

Om Kreatel

Siden de entret IPTV-industrien i 2000, har Kreatel etablert seg som en ledende aktør og leverandør i utviklingen av IPTV. Selskapet leverer en optimalisert kombinasjon av mottakerbokser, programvare og profesjonelle tjenester, som har vist seg å tilfredsstille tjenesteleverandørers behov for en stabil og framtidssikker løsning for å opprette og rulle ut inntektsbringende TV-tjenester.

Gjennom etablerte partnerskap med ledende selskaper kan Kreatel tilby komplette løsninger, og er et foretrukket valg for xDSL- og fiberoperatører verden over. De nåvaerende hovedaksjonaerene er ABN AMRO Capital, SEB Foretagsinvest og Innovationskapital, som ble veiledet av Arma Partners LLP. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke http://www.kreatel.com.

Om Motorola

Motorola er en global kommunikasjonsleder på Fortune 100-listen, som tilbyr sømløse mobile produkter og løsninger for bredbånd, integrerte systemer og trådløse nettverk. Enten du er hjemme, i bilen, på jobben eller et sted midt i mellom, gjør sømløse mobiltjenester at du kan nå de menneskene, tingene og informasjonen du trenger, hvor som helst og når som helst. Sømløse mobiltjenester utnytter kraften ved den sammenløpende teknologien, og åpner for smartere, raskere, kostnadseffektiv og fleksibel kommunikasjon. Motorola hadde en omsetning på 31,3 milliarder dollar i 2004. Mer informasjon: http://www.motorola.com /.

MOTOROLA og den stiliserte M-logoen er registrert hos USAs patent- og varemerkekontor. Alle andre produkter og tjenestenavn tilhører sine respektive eiere.

Uttalelser i denne pressemeldingen som ikke har direkte forbindelse med historiske fakta utgjør "fremtidsrettede uttalelser". Disse uttalelsene er basert på gjeldende forventninger, og er underlagt mange risikoer og usikkerheter, inkludert mange som ligger utenfor begge selskapers kontroll. Slike framtidsrettede uttalelser inkluderer, men er ikke begrenset til, uttalelser om: (1) fordeler og synergier ved den foreslåtte transaksjonen, (2) fremtidige muligheter for det kombinerte selskapet og produktene, (3) betydningen av den foreslåtte transaksjonen på det kombinerte selskapets finansielle og driftsmessige resultater, og (4) den forventede tidsrammen for fullføringen av transaksjonen. Selskapene advarer leseren om at de faktiske hendelser og resultater kan bli materielt forskjellige fra de forventede resultatene som beskrives i de framtidsrettede uttalelsene. Faktorene under, samt faktorene i Motorolas mest nylige årsrapport på Skjema 10-K og andre SEC-rapporteringer, kan føre til disse forskjellene. Disse faktorene omfatter: (1) selskapenes evne til å fullbyrde transaksjonen; (2) muligheten for at partene ikke kan vaere i stand til å oppnå forventet synergi og driftseffektivitet ved transaksjonen innenfor den forventede tidsrammen eller i det hele tatt; (3) driftstap, kundetap og driftsavbrudd (inkludert, uten begrensning, vanskeligheter med å opprettholde forholdet til ansatte, kunder, klienter eller leverandører) kan bli større enn forventet etter transaksjonen; (4) om visse nøkkelansatte hos Kreatel beholdes; (5) variasjonene i det internasjonale markedet; og (6) muligheten for at betingelsene for å fullføre transaksjonen ikke oppfylles, eller at forskriftsmessige godkjennelser som kreves for transaksjonen ikke gis innenfor de forventede vilkårene eller i det forventede tidsrommet. Motorola og Kreatel frasier seg enhver intensjon om eller forpliktelse til å revidere framtidsrettede uttalelser, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige hendelser eller annet.

  
  Nettsted: http://www.motorola.com
       http://www.kreatel.com

KILDE Motorola, Inc.