Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

Norsafe gjennomførte frittfall tester med livbåt fra 61,53m

Nyheter levert av

Norsafe AS

Sep 27, 2012, 04:26 ET