nRegjeringen i Ontario frigjør trevirke for å skape arbeidsplasser og innovasjon

26 Jan, 2009, 07:00 GMT Fra Ontario Ministry of Natural Resources

TORONTO, January 26 /PRNewswire/ -- Ontario søker nyskapende måter å gjøre trevirke fra Ontarios kronskoger om til investering og arbeidsplasser.

Det er stor underutnyttelse av tømmer over hele Ontario hvert år.

Dette tømmeret, kjent som biofiber, er en del av Ontarios baerekraftige tømmerforsyning som kan felles hvert år.

Interesserte har nå blitt invitert til å melde seg. Det mottas svar frem til 3. mars 2009. Ontario ber selskapene beskrive sine idéer om å skape nye investeringer og "grønne" arbeidsplasser innen sektorene biokjemi og verdiskapende produksjon. Den innmeldte interessen vil også hjelpe ministeriet å anslå volumet av tømmer som skal inkluderes i prosessen.

Etter en gjennomgang av forslagene vil ministeriet ta en beslutning om veien videre, som kan inkludere en anbudsprosess.

"Selskaper i Ontario er blant verdens mest nyskapende. Jeg vet de vil svare på denne utfordringen med nye og spennende idéer som vil tjene skogbruket og samfunnene som avhenger av dette", sa Minister for Naturressurser, Donna Cansfield.

(http://www.mnr.gov.on.ca/en/About/2ColumnSubPage/249086.html).

Dette ubrukte tømmeret kommer fra tretopper og greiner, traer som ikke kan utnyttes til tradisjonelle skogbruksprodukter, samt traer som er reddet etter å ha blitt skadet av brann, vind eller annet.

- Les Invitasjon til å uttrykke interesse på (ontario.ca/forests)

(http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/Forests/2ColumnSubPage/261601.html)

- Les Ontarios Regler om tildeling og bruk av biofiber.

(http://www.mnr.gov.on.ca/244743.pdf)

PROVINS SØKER NYSKAPENDE FORSLAG TIL BRUK AV TREVIRKE

Regjeringen i Ontario tar det første steget i å gjøre biofiber tilgjengelig, noe som kan gi en sikker forsyning av trevirke til nye investeringer og grønne jobber innen Ontarios biokjemiske industri. Dette initiativet er et steg på veien til å fremme Ontarios grønne dagsorden og hjelpe til å blåse nytt liv i Ontarios skogbruksøkonomi.

Ministeriet for Naturressurser har lansert første fase og ber om at selskapene melder sin interesse for å bruk tilgjengelige ressurser fra kronskogene i Ontario. Dette er en stor mulighet til å utvikle Ontarios grønne økonomi samtidig som man støtter en sterk skogbrukssektor. Ontarios kronskoger er velbevarte, og bruken av dette trevirket vil ikke innvirke på deres baerekraftighet.

Denne invitasjonen til å vise interesse har til hensikt å føre til forslag om nye investeringer og arbeidsplasser innen skogbruket. Resultatene vil også hjelpe Ministeriet å anslå volumet av trevirke som skal inkluderes i et mulig neste trinn, en anbudsrunde.

Biofiber fra skog er en fornybar ressurs som kan brukes til å produsere trepellet, som brukes i kraftverkene. Bruken av tre gir mindre netto utslipp av drivhusgasser og annen luftforurensning, derfor gjennomfører Ministeriet denne prosessen sammen med Ontario Power Generation. En invitasjon til å vise interesse for å produsere drivstoff basert på biomasse, inkludert trepellet, er også sendt ut av Ontario Power Generation.

Dette kan vaere en mulighet for Ontario til å bli en nordamerikansk leder i å redusere avhengigheten av utenlandsk energi og fossilt drivstoff, samtidig som tiltaket reduserer utslipp av drivhusgasser og dermed bidraget til global oppvarming.

Andre mulige bruksområder for biofiber fra skog inkluderer fornybart alternativt drivstoff og andre bioprodukter som kan redusere provinsens avhengighet av fossilt drivstoff, samt verdiskapende produksjon og spesielle treprodukter.

Interesserte parter har tid frem til 3. mars 2009 til å svare på Ministeriets anmodning om at de melder sin interesse av å bruke biofiber fra kronskogene. Ministeriets mulige anbud om dette kan komme i løpet av våren 2009, og målet er å identifisere vinnerne, som vil få betingede tilbud om forsyning av trevirke, i løpet av sommeren 2009.

For ytterligere informasjon om Ministeriets "Invitasjon til å vise interesse", ber vi deg besøke ontario.ca/forests

(http://www.mnr.gov.on.ca/en/Business/Forests/2ColumnSubPage/261601.html)

ontario.ca/natural-resources-news

For ytterligere informasjon: Ivan Langrish, Minister's Office, +1-416-314-2212; Media Desk, Communications Services Branch, +1-416-314-2106

KILDE Ontario Ministry of Natural Resources