Oslo Forum om menneskerettighetenes universalitet: nye argumenter for forsvarerne av menneskerettighetenes universelle karakter

29 Okt, 2010, 09:00 BST Fra Conference of INGOs of the Council of Europe

STRASBOURG, Frankrike, October 29, 2010 /PRNewswire/ -- Torsdag 21. og fredag 22 oktober ble det avholdt en konferanse om menneskerettighetenes universalitet i Oslo. Konferansen ble arrangert av Europarådets komité for frivillige organisasjoner, INGO (International Non-Governmental Organizations), i samarbeid med Det Europeiske Wergelandsenteret for utdanning innenfor menneskerettigheter.

For å få tilgang til multimedieversjonen av pressemeldingen kan du klikke på koblingen:

http://multivu.prnewswire.com/mnr/prne/thecouncilofeurope/46298/

Ca. hundre deltakere deltok for å studere den aktuelle utviklingen av menneskerettighetene og samle inn argumenter til forsvar for menneskerettighetenes universelle karakter.

INGO-representantene og ansvarlige for utdanningsinstitusjoner i ca. 20 land var samlet i workshops, debatter og foredrag.

De diskuterte sine erfaringer og forslag for å kunne utarbeide vektige argumenter til forsvar for menneskerettighetenes universalitet.

I våre dager står denne universaliteten i fare, og den bør stadfestes og forsvares mot angrep fra bestemte kulturelle og religiøse relativistiske synspunkter.

Ekspertene og filosofene som deltok i konferansen, blant annet Abdelwahab MEDDEB, Gérard FELLOUS, Gabriel NISSIM, Alain MOUCHOUX og Solon SMITH påviste at religiøse påbud, politiske tilnaerminger og kulturelt mangfold på ingen måte kan rettferdiggjøre unnlatelse av å respektere menneskerettighetene.

Argumentene deres var basert på objektive og faktiske, historiske og vitenskapelige data, som beviste at menneskerettighetene ikke bare er en avlegger av vestlig sivilisasjon, ikke er "pålagt resten av verden av kolonimakter og nykolonister", men at de stammer fra det unike konseptet om det ukrenkelige menneskeverdet.

Europarådets INGOer har en svaert viktig rolle innenfor dette området.

En rolle som imidlertid er lite anerkjent av stater og internasjonale organisasjoner. Mobiliseringen av INGOer i Oslo Forum bør gi ny giv til kampen for respekt og gjennomføring av menneskerettighetene. Denne kampen begynner med utdanning. Utdanning innenfor menneskerettigheter blir ofte sitert i ulike workshops, og blir i dag ansett som utilstrekkelig, til tross for at arbeidsverktøyet stilles til disposisjon av Europarådet. Arbeidsmåtene og tiltakene finnes på

nettstedet: http://www.coe.int/T/NGO/default_en.asp

    
    Pressekontakt
    Estelle Girod
    +33-6-78-60-31-56
    estellegirod@yahoo.fr

KILDE Conference of INGOs of the Council of Europe