På tross av tre måneder med smertebehandling lider fremdeles én av tre pasienter av sterke kroniske smerter

22 Okt, 2008, 01:01 BST Fra PainSTORY

CAMBRIDGE, England, October 22 /PRNewswire/ --

- Hos tre av fem pasienter fører smertene til depresjon eller angst

Europeisk uke mot smerte (20.-25. oktober 2008), Cambridge: På tross av all behandlingsinnsats lykkes ikke behandlingen av kroniske smerter hos én av tre pasienter (n = 377) som lider av sterke kroniske smerter, og hos tre av fem (n = 336) pasienter som opplever moderat eller intens angst eller depresjon som resultat av smertene. Selv om åtte av ti (n = 377) kroniske smertepasienter tar reseptbelagte medikamenter, har én av to (n = 307) en ekstra belastning på grunn av bivrikningene. Disse funnene offenliggjøres i dag, og er resultatet av de foreløpige dataene fra PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for Year, smertestudien som følger opp kontinuerlige svar i ett år), den første undersøkelsen i sitt slag som skaffer dyptgående innblikk i hvordan kronisk smerte virker inn på livssituasjonen til pasientene i løpet av ett år i tretten land i Europa.

http://www.prnewswire.com/mnr/painstory/35407/

De siste dataene gir et bilde av pasientenes liv i løpet av de tre månedene som har gått siden undersøkelsen startet, og viser at til tross for konsultasjon hos en profesjonell helsearbeider og behandling, sliter pasientene fremdeles med smerter, noe som virker inn på vedkommendes livskvalitet.

"De foreløpige resultatene fra PainSTORY er viktige og understreker at pasientene fortsetter å vaere plaget av kroniske smerter selv om de får medisinsk hjelp," uttalte dr. Varrassi, leder av EFIC (European Federation of IASP Chapters), som er en framtredende smerteforening. "Legevitenskapen må tilby tilstrekkelig behandling for pasienter som har moderate til kraftige smerter, men det synes som det alltid er hindringer som må overvinnes."

Siden de innledende intervjuene for tre måneder siden har smertene pasientene opplever enten holdt seg på samme nivå eller til og med blitt forverret for 77 % (n = 377) av dem. 33 % (n=377) av pasientene fortsetter å ha sterke kroniske smerter, 15 % (n = 377) har gått fra moderate til sterke smerter, og 1 % (n = 377) fra milde til sterke smerter.

PainSTORY viser at både de fysiske og psykiske aspektene ved pasientenes liv blir berørt av smertene deres. Seks av ti pasienter (n = 336) har problemer med å gå, og over halvparten (n=336) opplever søvnvansker. Smertene virker også inn på pasientenes arbeidsliv, og nesten halvparten (n = 195) har endret arbeidsmetoder. "Jeg klarte ikke å virke sammen med andre. Smerten hadde overtaket, og jeg kunne ikke delta i noe. Jeg følte meg fanget av smerten, og at det var den som bestemte alt," sa pasient 14 fra Storbritannia.

De siste dataene viser at pasientene ikke blir foreskrevet den beste behandlingen for smertene. Av de 81 prosentene av pasienter (n = 377) som opplevde moderate til sterke smerter med reseptbelagte medikamenter, ble bare 13 % foreskrevet sterke opioider. Over halvparten av pasientene var plaget av minst én bivirkning som et resultat av det foreskrevne medikamentet (n = 162), inkludert forstoppelse, svimmelhet og døsighet, noe som er vanlige symptomer ved både svake og sterke opioider.

"Disse pasientene rammes av bivirkninger. De befinner seg i situasjoner der de må velge mellom å bruke medikamenter for smertelindring eller gå på akkord med smertebehandlingen ved å ikke ta medikamenter for å unngå plagene ved bivirkningene," erklaerte professor Erdine fra World Institute of Pain. "Vi er interessert i å se den neste runden med resultater fra PainSTORY. Det har allerede vaert noen interessante resultater som har blitt avdekket. Denne undersøkelsen demonstrerer det presserende behovet for forbedret smertehåndtering over hele Europa."

http://www.painstory.org

Merknader til redaktørene

Om undersøkelsen

PainSTORY (Pain Study Tracking Ongoing Responses for a Year, smertestudien som følger opp kontinuerlige svar i ett år) er den første studien av sitt slag som følger pasienter med kroniske smerter i ett år, og gir et bilde av smertebehandlingen og livene til personer som lever med smerte. Studien gjennomføres i 13 europeiske land.

Studiens grunnleggende resultater viser at kronisk smerte har en betydelig innvirkning på pasientenes hverdag. Undersøkelsens formål er å forstå bedre behandlingen av kroniske smerter i Europa.

PainSTORY-undersøkelsen blir utført av et uavhengig analyseinstitutt, IPSOS, i samarbeid med følgende uavhengige tredjeparter:

- European Federation of IASP Chapters (ESIF)

- World Institute of Pain

- Arthritis and Rheumatism International (den internasjonale pasientorganisasjonen for revmatikere)

- OPEN Minds

Undersøkelsen er støttet økonomisk av et begrenset undervisningsstipend fra Mundipharma International Limited.

Metodologi

PainSTORY rekrutterte pasienter som lider av ikke-ondartete smerter (osteoartritt, ryggsmerter/korsryggsmerter, osteoporose, nevropatisk smerte, sammensatte smerter, andre langvarige smerter), som er moderate til kraftige (5-10 på smerteskalaen) og kroniske (dvs. som varer i over tre måneder). Respondentene studeres i tolv måneder. Undersøkelsen blir gjennomført i 13 europeiske land: Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Sveits, Italia, Spania, Irland, Belgia, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Norge, av et uavhengig analyseinstitutt, IPSOS.

Studien består av fire runder med kvalitative intervjuer fra april 2008 til mars 2009. Tilleggsaktiviteter mellom de fire rundene, som loggføring og dagbøker, gis til pasientene for ytterligere innsikt. Sammenlikninger mellom de grunnleggende dataene og resultater fra påfølgende runder vil vise hvordan effekten av smerte og smertebehandling forandrer seg i løpet av ett år.

Om den europeiske uken mot smerte

Den europeiske uken mot smerte (European Week Against Pain - EWAP), som finner sted hvert år, startet som del av et initiativ fra Europa mot smerte, European Federation of IASP Chapters (EFIC), i oktober 2001. EWAP tar sikte på å skape mer oppmerksomhet om smerte som et større helsemessig problem blant folk flest, helsearbeidere og de som utformer helsepolitikken.

Temaet for den europeiske uken i år er fibromyalgi, en utbredt sykdom med utmattelse og smerter i muskler og ledd, som først og frem rammer kvinner. Uforklarlige omfattende smerter inntreffer hos omtrent 10 % av den vanlige voksne befolkningen i vesten, der omtrent halvparten av de som rammes, kommer innunder klassifikasjonskriteriene for fibromyalgi angitt av American College of Rheumatology (ACR).

PainSTORY-undersøkelsen ble støttet økonomisk av et begrenset undervisningsstipend fra Mundipharma International Ltd, Cambridge, England

  
  Hvis du vil vite mer, kan du ta kontakt med:

  Emily Bunting, Cohn & Wolfe
  E-post: Emily.Bunting@cohnwolfe.com
  Tlf: +44-207-331-5310

  Claire Greeff, Cohn & Wolfe
  E-post: Claire.Greeff@cohnwolfe.com
  Tlf: +44-207-331-5382

KILDE PainSTORY