Pressemelding fra Endeavour International Corporation ('Endeavour') angående tilbud om oppkjøp av Ithaca Energy Inc.

20 Jun, 2008, 18:15 BST Fra Endeavour International Corporation

LONDON, June 20 /PRNewswire/ --

Styret i Endeavour International Corporation (Amex: END) (LSE: ENDV) bekrefter at det på den 19. juni 2008 skrev til styret i Ithaca Energy Inc. ("Ithaca") og la frem et ikke-bindende tilbud (det "foreslåtte tilbudet") om å overta aksjer og aksjekapital Ithaca mot en kombinasjon av kontanter og aksjer i Endeavour.

Det foreslåtte tilbudet setter en indikativ pris på USD 3,25 per Ithaca-aksje. Dette representerer ved dagens valutakurs(1) en premie på ca. 44,2 % sammenlignet med Ithacas stengningspris den 18. juni 2008, siste handelsdag før Endeavours formelle henvendelse.

Endeavour eier allerede 2725000 aksjer i Ithaca, noe som utgjør omtrent 2,4 % av Itacas aksjekapital.

Den foreslåtte tilbudsprisen på USD 3,25 ligger betraktelig høyere enn Ithacas nåvaerende aksjepris. Aksjekomponenten i den foreslåtte tilbudet gir Ithacas aksjeeiere muligheten til å beholde en investering i Ithacas utviklingseiendeler og utforskningsportefølje, og på samme tid dra nytte av potensialet for de økte verdiene i et kombinert selskap med større rekkevidde og skala. I tillegg gir kontantkomponenten i det foreslåtte tilbudet Itacas aksjeeiere muligheten til å realisere en stor andel av sin investering i Ithaca.

Endeavour er et uavhengig olje- og gasselskap som er engasjert i oppkjøp, utforskning og utvikling av olje- og gassressurser i Nordsjøen. Selskapet har beregnet at produksjonen i 2008 gjennomsnittlig vil ligge på mellom 8600 og 9000 fat om dagen. Dette genererer en kontantstrøm som dekker alle utforsknings- og utviklingsaktiviteter. I tillegg har selskapet planlagt 15 nye test- og utforskningsbrønner i 2008 og 2009.

Nøkkelbetingelsene i det foreslåtte tilbudet er som følger:

  
  -- En foreslått tilbudspris på USD 3,25 per Ithaca-aksje. Dette
    representerer ved dagens valutakurs(1) en premie på ca. 44,2 %
    sammenlignet med Ithacas stengningspris den 18. juni 2008, siste
    handelsdag før Endeavours formelle henvendelse.
  -- Det foreslåtte tilbudet blir delt inn i en kontantkomponent og en
    aksjekomponent:
    -- Ithacas aksjeeiere vil motta maksimalt USD 150 millioner. Den
     gjenstående delen av det foreslåtte tilbudet dekkes av
     Endeavour-aksjer til Ithacas aksjeeiere.
    -- Hvis aksjeeiere i Ithaca velger å motta kontanter utover
     maksimumssummen blir den faktiske summen som utbetales til
     Ithacas aksjeeiere delt ut proporsjonalt med eierandel.
    -- Kontantdelen av det foreslåtte tilbudet blir innhentet fra en
     kombinasjon av Endeavours kontantbeholdning og ekstern
     finansiering. Dette arrangeres av Endeavour.

Overenskommelse om denne transaksjonen avhenger av de elementer som er vanlige for transaksjoner av slik natur, inkludert og uten begrensning av (a) en anbefaling fra styret i Ithaca, (b) tilfredstillende enighet om betingelsene mellom Endeavour og Ithaca og (c) at avtalen ikke forkastes (eller avtaler eller arrangementer som åpner for dette inngås) av Ithaca eller andre parter med større interesser. Vennligst merk at denne foreslåtte avtalen fra Endeavour er tentativ og kan føre til et formelt bindende tilbud om Ithaca.

Et kombinert Endeavour/Ithaca vil utgjøre et balansert utviklings- og produksjonsrettet olje- og gasselskap i Nordsjøen. Endeavour tror at fordelene med et kombinert Endeavour/Ithaca er:

  
  -- Endeavours kontantstrøm og kapitaltilgang vil føre til økte ressurser
    til begge selskapenes utvikling- og utforskningsprosjekter, noe som
    reduserer volatiliteten i aksje- og gjeldskapitalmarkedene.
  -- Endeavours produksjon og kontantstrøm reduserer risikoen i Ithacas
    utviklingsprosjekter og beskytter selskapet mot forsinkelser og
    kostnadsoverskridelser.
  -- Den økte skalaen i et kombinert Endeavour/Ithaca (med en sterk
    kapitalbase i Storbritannia, og enda viktigere i Norge) vil hjelpe
    selskapet til å bli en av få mid-cap-selskaper med større operasjoner
    i Nordsjøen, og
  -- Kombinasjonen av, og den økte størrelsen til, et sammenslått selskap
    har andre fordeler, slik som:
    -- muligheten til å dra fordel av konsolideringsmuligheter i Nordsjøen.
    -- større kvoter fra myndighetene.
    -- muligheten til å kjøpe inn rigger og andre tjenester til
     mer konkurransedyktige priser.
    -- økt mulighet til å tiltrekke og beholde kvalitetsbemanning.
    -- økt tilgang til kapitalmarkeder og
    -- redusert driftsrisiko og langsiktig baerekraftig utvikling.

Endeavour tror at det foreslåtte tilbudet vil frigjøre verdier for Ithacas aksjeeiere som ikke ville vaere tilgjengelige for dem på uavhengig grunnlag. I tillegg til å motta en betraktelig premie i forhold til Ithacas gjeldende aksjepris vil det også gi Ithacas aksjeeiere muligheter til økte verdier i et kombinert selskap med større rekkevidde og skala. Endeavour står klar til å jobbe med Ithacas styre for å fullbyrde det foreslåtte tilbudet.

William L. Transier, Chairman, administrerende direktør (CEO) og president i Endeavour sier:

"Denne foreslåtte transaksjonen gir alle aksjeeiere unike muligheter til å oppnå større verdier i et kombinert selskap enn om man skulle stå hver for seg. Våre to selskaper har likt strategisk fokus i upstream-forretninger i Nordsjøen. Med Endeavours nåvaerende kontantstrøm og økende produksjonsprofil reduseres risikoen i Ithacas utviklingsprosjekter, og muligheten til gi aksjeeierene større verdier økes betraktelig."

Ytterligere kunngjøringer gjøre når eller hvis dette er aktuelt.

Om Endeavour International Corporation

Endeavour International Corporation er et olje- og gassutforskning og produksjonsselskap med fokus på oppkjøp, utforskning og utvikling av energireserver i Nordsjøen. For mer informasjon, besøk http://www.endeavourcorp.com.

TSX Venture Exchange tar ikke ansvar for at denne pressemeldingen er tilstrekkelig dekkende eller nøyaktig.

  
  (1) Basert på en vekslingskurs på CAD 1,0203 per USD 1 den 18. juni 2008
    som vist i London-utgaven av Financial Times den 19. juni 2008.

Skal ikke gis ut, publiseres eller distribueres i eller inn i Australia eller Japan, eller annen jurisdiksjon hvor dette vil utgjøre en overtredelse av relevante lover til slik jurisdiksjon.

Hjemmeside: http://www.endeavourcorp.com

KILDE Endeavour International Corporation