Prisen "Enabling Technology of the Year Award 2006" ["Aktiveringsteknologiprisen for året 2006"] fra Frost & Sullivan går til et suksessrikt, sveitisk, nystartet farmasifirma: AmVac AG

23 Feb , 2007, 16:51 GMT Fra AmVac

GENÈVE, Sveits, February 23 /PRNewswire/ -- AmVac har utviklet to bioterapeutiske medisiner som ganske snart vil få markedsgodkjenning, og som har potensial i seg til å bli den nye gullstandardteknologien innfor sine felt. Prisen gis til AmVac for selskapets fremragende arbeider med fokus på utviklingen av disse bioterapeutiske vaksinene og behandlingsmetodene. Ved presentasjonen av denne prisen roser Frost & Sullivan selskapets proactive anstrengelser for at det gjør bruk av sine kunnskaper til en revolusjonerende medisinoppdagelse som kan løse større flaskehalser innen medisinforskningen og kliniske anvendelser.

I fremtiden kan fremkomsten av nye vaksiner føre til driftsmarginer som minst er like store som innen farmasisektoren. Vaksinemarkedet forventes å vise en årlig vekst på 13 prosent mellom 2006 og 2010. Rask vekst forventes innen det vaksineterapeutiske segmentet, og følgelig er AmVac klar til sterk vekst spesielt i forbindelse med de unike områdene det settes fokus på.

"AmVac har utviklet en portefølje med avanserte produkter som setter fokus på sikker og effektiv anvendelse innen urologi og gynekologi," sier Frost & Sullivans leder for medisinoppdagelsesteknologiprogrammet, dr. Amarpreet Dhiman. "Det setter fokus på de anvendelsesområdene der sikkerhet er saerdeles viktig, for eksempel det å kartlegge smittsomme sykdommer som dekker udekkede terapeutiske behov innenfor naturvitenskapsmarkedet."

Melinda Karpati, administrerende direktør hos AmVac uttaler: "I fjor ble vi og våre partnere i stand til å utvikle to innovative behandlingskurer med produktene våre samtidig med at vi beholdt en smal, men effektiv forsknings- og utviklingsprosess. Derfor er vi meget glade for at anstrengelsene våre blir anerkjent og satt pris på av eksperter med denne unike prisen."

Selskapets to primaere instrumentplattformer, Femivac(R) og Prostavac(R), er blitt utviklet og testet gjennom samarbeid med bioteknologiselskaper og akademiske institusjoner. Femivac(R), den immunterapeutiske vaksinen til behandling av bakteriell vaginose og soppvaginitt, har bevist overbevisende effektivitet og sikkerhetsprofiler med vedvarende beskyttelse og bedre effektivitet sammenlignet med vanlig brukte medisiner.

Prostavac(R) er verdens første patenterte immunterapeutiske vaksine for behandling av godartet prostatisk hyperplasia (BPH) og akutt/kronisk prostatitt. Den har vist et høyt suksesstall, der 75 prosent av pasientene viser varige forbedringer med marginale bivirkninger og uten behov for kirurgiske inngrep. På grunn av disse faktorene har den potesial til å bli en bransjestandard.

"Ved å integrere både nye, effektive terapeutiske metoder og varig og sikker medisin, og dermed stå for enestående produktivitet med robusthet, har AmVac blitt brakt frem i bransjens frontlinje," bemerker dr. Dhiman. "Selskapet har varierte anvendelsesmuligheter som kan få sikrere medisiner ut på markedet med en raskere omsetningstid og rette seg inn mot ulike sykdomsområder i fremtiden."

Etter å ha samarbeidet med flere eksterne partnere har AmVacs proprietaere teknologi mottatt mer anerkjennelse innen mange bruksområder, herunder naturvitenskap og akademia, og oppfyller dermed dagens forventninger i biomarkedene og gir mer strategisk utformede masseundersøkelsesmuligheter.

"Enabling Technology of the Year Award" ["Aktiveringsteknologiprisen for året"] fra Frost & Sullivan gis til et selskap som har utviklet en teknologi som kan vaere til fordel for eller revolusjonere bransjen. Prismottakeren har gjennom sine forskningspartnere utviklet et system som muliggjør utviklingen av nye terapier for behandling av alvorlige sykdommer i det menneskelige forplantningssystemet. Dette gjennombruddet gjør det mulig for kliniske forskere å utvikle prosedyrer som gir fordeler for helsepersonalet og pasientene i uovertruffen grad.

Frost & Sullivans "Best Practices Awards" ["Priser for beste metoder"] gir anerkjennelse til selskaper innen en rekke regionale og globale markeder for at de har vist fremragende ferdighet og uovertrufne resultater innen slike områder som lederskap, teknologisk innovasjon, kundebehandling og strategisk produktutvikling. Bransjeanalytikere sammenligner markedsdeltakere og måler resultatene ved dyptpløyende intervjuer, analyser og omfattende sekundaerundersøkelse for å finne frem til de beste metodene i bransjen.

Om Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, et globalt vekstrådgivningsselskap, har samarbeidet med klienter for å støtte opp om utviklingen av innovative strategier i mer enn 40 år. Selskapets bransjeekspertise omfatter vekstrådgivning, vekstpartnerskapstjenester og bedriftsledelsesopplaering for å finne frem til og utvikle muligheter. Frost & Sullivan betjener et omfattende klientell som dekker verdens 1000 største selskaper (Global 1000), fremvoksende selskaper og investormiljøet, ved å levere omfattende dekning av bransjen som gjenspeiler et unikt globalt perspektiv og kombinerer fortløpende analyse av markeder, teknologier, økonometri og demografi.

Besøk www.frost.com hvis du vil ha mer informasjon.

Om AmVac

AmVac er et biofarmasøytisk selskap i Zug/Sveits. Selskapets målsetting er utvikling og distribuering av innovative medisiner innen de terapeutiske områdene urologi og gynekologi. Innenfor disse feltene finnes et stort udekket medisinsk behov.

AmVacs spesifikke ekspertise er kartleggingen av innovative medisiner og terapier. Disse kommer til å bli lisensiert og brakt ut på markedet ved hjelp av fokuserte, kliniske utviklingsstudier og godkjenningsekspertise.

AmVac har allerede bygd opp en balansert portefølje med avanserte produkter. Det første fordelingsnettet suppleres ytterligere gjennom et effektivt nettverk med engasjerte samarbeidspartnere innen ledende forskningsgrupper og biotekselskaper.

KILDE AmVac