PVSEC Europa 2008: Tyskland konsoliderer sin lederposisjon I PV-energi

29 Aug, 2008, 18:28 BST Fra Invest in Germany

BERLIN, August 29 /PRNewswire/ -- Tysklands nylig godkjente "klimapakke" er det siste steg i sikringen av landets posisjon som en leder innen investering av fornybar energi. "Reformene opprettholder tiltrekkende innforingstariffer og styrker det legale rammeverket for energi effektive investeringer, og derved yter til Tysklands allerede inviterende investeringsforhold innen fotovoltaisk (PV) energi," sier David Wortmann, direktør for Fornybare Energier og Ressurs selskap i Tyskland. Investering i Tyskland skal skissere landets investeringsfordeler ved den 23nde Europeiske Fotovoltiske Solar Energi konferanse og utstilling (PVSEC), 1.til 5. september 2008, i Valencia, Spania.

En av de mange driverne av PV investering i Tyskland er den Fornybare Energikilde-loven (EEG på tysk). EEG forlanger at elektrisistetsfirmaene skal kjøpe fornybar energi fra eierne av fornybare energiinstallasjoner til en pris som er over den vanlige utsalgspris.

"Innforingstariffen" for PV-prosjekter ved begynnelsen av 2008, ligger på 35,49 - 51,75 EUR cent/kWh. Denne prisen er garantert i 20 år. I tillegg finnes det ingen grense for den energien som kan selges til nettet med EEG-prisene. Dette legale rammeverket oppmuntrer tyskerne til å investere i PV produkter, og lager et langsiktig og forsvarlig hjemmemarked.

Tyskland snur sin verdenskjente vitenskapelige ekspertise til et aktivum for solarindustrien. Det er virkelig over 80 forskjellige akademiske valg av kurser i solenergi og energibehandling ved tyske universiteter, bl.a. et nytt hovedfagsprogram ved Berlin Tekniske Universitet (TU). Et "energiuniversitet" skal snart åpnes i Berlin for å tilby studenter fra hele verden en mulighet til å forbedre sine kunnskaper om energiindustrien. Denne høyt kvalifiserte arbeidskraft bidrar til Tysklands høye kvalitetsstandard i deres PV produkter og også til deres relativt lave produktsfeilstall.

Denne ekspertisen finner en ikke bare ved universitetene, men også ved Tysklands mange forskningsinstitutter som tett samarbeider med PV investorer. Frauenhofer ISE er f.eks. en del av den internasjonalt kjente Frauenhofer Society, som er et av de mangfoldige forskningsinstitutter og universiteter som foretar forskning på de siste teknologier av PV, og ofte isamarbeide med solar industrien.

"Det er kvaliteten på tyske arbeidstakere, det tette fabrikasjonsnetterverket, leverandører og forskninginstitutter, plus det støttende legale rammeverket, som gjør Tyskland til verdens fremste lokalitet for PV investering," sier Dr. Eicke Weber. Den tidligere professoren ved University of California, Berkeley, leder Frauenhofer Institue for Solar Energy Systems (ISE) i Freiburg, Tyskland.

Støttende lovgivning, kvalifiserte medarbeide og adgang til forskere og leverandører er noen av årsakene til at ledende PV firma, som First Solar, Arise Technologies, Signet Solar og nylkommere som Intico Solar og Masdar PV GmbH, har investert I Tyskland.

Invest in Germany er det indre investerings avansementsfirma i Forbundsrepublikken Tyskland. Det gir investorer betydellig støtte fra stedsvalg til implementasjon av investerings avgjørelser.

  
  Kontakt:
  Invest in Germany GmbH,
  hovedkvarter,
  Tel: +49-30-200-099-0,
  Fax: +49-30-200-099-111,
  office@invest-in-germany.com,
  http://www.invest-in-germany.com;

  Media kontakt:
  Eva Henkel,
  Tel: +49-30-200-099-173,
  Fax: +49-30-200-099-111,
  henkel@invest-in-germany-com

KILDE Invest in Germany