PVSEC: Tysk etterspørsel etter solenergi høyere enn forventet i 2010; Oppdaterte inngangstariffer

03 Sep, 2010, 09:30 BST Fra Germany Trade and Invest

BERLIN og VALENCIA, Spania, September 3, 2010 /PRNewswire/ -- Fotoelektriske installasjoner på naer 3 GWp i første halvdel av 2010, fortsetter å konsolidere Tysklands posisjon som verdens største solenergimarked, samt et attraktivt sted for solenergiselskaper å investere. I 2009 stod Tyskland for rundt én av to nylig installerte moduler på verdensbasis, med et totalt antall installasjoner på 3.8 GWp for hele året. Germany Trade & Invest kommer til å ha representanter på årets European Photovoltaic Solar Energy konferanse og utstilling i Valencia i Spania fra 6. til 9. september for å introdusere nye muligheter for solenergibedrifter i Tyskland.

Endringer i de fotoelektriske inngangstariffene i Tysklands nye lov om fornybar energi (EEG) ble vedtatt i begynnelsen av juli, med en ytterligere justering som trer i kraft 1. oktober. Endringene markerer en dreining mot takinstallasjoner ved å forlate feltinstallasjoner på dyrket mark og øke attraktiviteten med en egen forbruksbonus for små og mellomstore takinstallasjoner. Denne bonusen utbetales til eiere av takinstallasjonssystemer med mindre enn 500 KWp som har til hensikt å benytte energien som de genererer.

Inngangstariffene ble redusert med tretten prosent for takinstallasjoner og eliminert for feltinstallasjoner fra 1. juli. Samtidig så konverteringsområdene en reduksjon på åtte prosent og alle andre områder ble redusert med tolv prosent. Fra 1. oktober vil disse prisene reduseres med ytterligere tre prosent. Likevel er de nye takstene fortsatt svaert attraktive, med priser fra 25.02 til 34.05 EURc per kWh for anlegg som tilkobles før 1. oktober og 24.26 til 33.03 EURc per kWh for anlegg som tilkobles i resten av året.

Loven, som ble innført for ti år siden, krever at kraftselskaper kjøper fornybar energi fra systemeiere ifølge en tilsvarende inngangstariffrate i 20 år, noe som garanterer en attraktiv tilbakebetalingstid og høy avkastning.

Økt etterspørsel fra private brukere

De to endringene i EEG-lovgivningen er en reaksjon på den økte priskonkurransen mellom solenergianlegg, inkludert den nylige prisnedgangen for solcellepaneler og -komponenter. Denne utviklingen har skapt en rekke nye markedsmuligheter for solenergiselskaper. Økt etterspørsel etter takinstallasjoner samsvarer med økningen av private brukere som overveldende foretrekker høykvalitetssystemer. Endringene har også ført til økt etterspørsel etter energilagringssystemer og intelligente nettverksprogrammer for å få fullt utbytte av ens forbruksbonus. Innen 2013 er energi fra fotoelektriske kilder forventet å vaere konkurransedyktig med konvensjonelle energikilder i kraftmarkedet for private forbrukere.

Produsenter i Tyskland har ikke bare enkel tilgang til et stort og voksende marked, de kan også dra nytte av et ytterligere konkurransefortrinn gjennom en lokal merkevaregjenkjennelse og et omdømme for høy kvalitet. Tyskland har en veletablert industriell infrastruktur, stor utstyrsleverandørsbase og kvalifiserte, erfarne arbeidere. Landets solcelleindustri har også den høyeste tettheten av forskningsinstitutter i bransjen.

Germany Trade & Invest kommer til å ha representanter på årets 25. European Photovoltaic Solar Energy konferanse og utstilling i Feria Valencia - Level 2 - Hall 2 - Booth A17 for å møte selskaper interessert i verdenslederen innen fotoelektrisk energi.

Germany Trade & Invest er det utenlandske handels-, investerings- og markedsføringsbyrået til Forbundsrepublikken Tyskland. Organisasjonen bistår utenlandske selskaper som ønsker å utvide sin virksomhet på det tyske markedet. Byrået gir informasjon om utenlandsk handel til tyske selskaper som ønsker å entre utenlandske markeder.

Germany Trade & Invest

Eva Henkel e-post: eva.henkel@gtai.com Telefon: +49(0)30-200099-173 Faks: +49(0)30-200099-111

KILDE Germany Trade and Invest