"Løftene om verdien av IT skal holdes," - ITGI-forum i Oslo tar opp IT-investering.

10 Mai, 2005, 11:00 BST Fra IT Governance Institute

ROLLING MEADOWS, Illinois, May 10 /PRNewswire/ -- Nylig viste en Gartner-undersøkelse at 20% av alle investeringer i informasjonsteknologi (IT) er bortkastet hvert år. Derfor er det meget viktig å understreke verdien av IT. For å hjelpe ledere med å få maksimalt utbytte av IT-investering, inviterer IT Governance Institute (ITGI) til "Løftene skal holdes,"et halvdagsforum 22. juni 2005 på Radisson SAS Scandinavia Hotell i Oslo, Norge.

Ledet av Paul Williams, tidligere sjef for Information Systems Audit and Control Risk Association, vil forumet diskutere ITGIs "Lederens guide for IT-verdi og risiko," og svare på følgende spørsmål:

  
  - Gir midlene som er investert i IT forventet avkastning?
  - Hjelper IT-investeringene bedriften med å nå sine strategiske og
   forretningsmessige mål?
  - Er risikomomentene i forbindelse med IT behandlet og tatt hensyn til?

I tillegg vil John Spangenberg, leder og gründer av SeaQuation, en avdeling av ING rettet mot investeringinformasjon for bedrifter, legge fram de metoder og målingsprosesser som brukes av ING for å måle det de tjener på sin IT-investering. John Thorp, leder for Thorp Network, Inc. og hovedforsker for Fujitsu og DMR, vil snakke om de beste metodene for verdivurdering av IT, hvordan man utnytter fordeler og tilrettelegger investeringer.

Registerering er gratis for toppledere og informasjonsledere samt andre ledere med ansvar for at IT-investering gir utbytte for bedriften. For videre informasjon, eller for påmelding, gå til http://www.isaca.org/international. "Lederens guide for IT-verdi og risiko" kan lastes ned gratis på http://www.itgi.org.

Om ITGI

IT Governance Institute (ITGI) (http://www.itgi.org) ble grunnlagt i 1998 for å fremme internasjonal tenking og sette normer for styring og kontroll av bedrifters informasjonsteknologi. Effektiv styring av IT kan gjøre IT til et hjelpemiddel for å nå bedriftens mål, optimalisere bedriftens invstering i IT-teknikk, og administrere risiko og muligheter i forbindelse med IT. IT Governance Institute kan tilby symposia, basisforsking og praktiske studier for å bistå ledere og styremedlemmer som har ansvar for maksimal utnytting av IT-teknikk.

  
  ITGI
  3701 Algonquin Road, Suite 1010
  Rolling Meadows, IL 60008, USA

Nettside: http://www.isaca,org

KILDE IT Governance Institute