Resultatene fra en undersøkelse utført av Zoover ferievurderinger viser at: "Norge tror at Frankrike er det minst gjestfrie landet"

26 Nov, 2009, 19:00 GMT Fra Zoover International B.V.

UTRECHT, November 26 /PRNewswire/ -- Undersøkelsen om gjestfrihet, som ble utført av www.Zoover.no ferienettsted og som trakk tusenvis av besøkende som stemmet, viser i hvilket land man synes turister blir behandlet på den mest gjestfrie måten. De norske resultatene viser at Thailand, med et stort flertall av stemmene, ble valgt til landet med den mest gjestfrie befolkningen. Frankrikebetraktes som det minst gjestfrie landet med 1% av alle stemmene. Deltakerne fikk velge mellom forskjellige land fra hele verden.

Nordmennene valgte Thailand som det mest gjestfrie landet

Når det handler om gjestfrihet, så viste det seg at nordmennene foretrekker den thailandske befolkningen over befolkningen fra andre land fra hele verden. Thailand fikk et påfallende stort flertall av stemmene i forhold til de andre landene. Thailand ble kunngjort vinner med 33% av stemmene, mens Russland og Hellas kom ganske langt etter med henholdsvis "bare" 18% og 12% av stemmene.

Frankrike får en dårlig score

Fra de norske resultatene kan det konkluderes at Frankrikes gjestfrihet er veldig dårlig i forhold til den thailandske. Med kun 1% av stemmene kan det sluttes at nordmennene synes franskmennene er de minst gjestfrie menneskene når de er på ferie i Frankrike. Kroatia betraktes heller ikke som et svaert gjestfritt land ifølge de norske resultatene av undersøkelsen der landet fikk en score på 3% av stemmene.

  
  Resultatene
  
  Thailand    33%
  Russland    18%
  Hellas     12%
  USA      10%
  Storbritannia  9%
  Australia    6%
  Mexico     4%
  Egypt      4%
  Kroatia     3%
  Frankrike    1%

1.351 mennesker stemmet i Norge. Totalt antall stemmer i alle internasjonale pollene er 24.301

Internasjonale resultater

Undersøkelsen ble utført i seksten land og resultatene viser at Thailand, med et stort flertall av stemmene, ble valgt som feriereisemålet med den mest gjestfrie befolkningen. I over halvparten av alle undersøkelsene kom Thailand på førsteplass med en gjennomsnittsscore på 26% av stemmene. Hellas fulgte med ganske stor avstand. Landet fikk 14% av stemmene.

Landet som betraktes som feriereisemål med den minst gjestfrie befolkningen er Frankrike. Landet fikk4 % av stemmene. Russland er ikke kjent for sin gjestfrie befolkning heller. Landet havnet på nest siste plass med 5% av stemmene.

Om Zoover.no

http://www.Zoover.no er en uavhengig og gratis ferienettsted hvor man har mulighet til å vurdere reisemål og ferieopphold. I tillegg til at Zoover er aktiv i Norge, er den også aktiv i Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Portugal, Tyskland, Sverige, Stor Britannia, USA, Polen, Østerrike, Sveits og Tyrkia

Kommentar til redaksjonen (ikke ment for publisering)

KILDE Zoover International B.V.