RPMs Performance Coatings Group kjøper norsk industribeleggvirksomhet

11 Jun, 2010, 14:30 BST Fra RPM International Inc.

MEDINA, Ohio, June 11, 2010 /PRNewswire/ --

RPM International Inc. (NYSE: RPM) kunngjorde i dag at deres Performance Coatings Group har kjøpt Hummervoll Industribelegg AS, en leverandør og installatør av industribeleggsystemer, med base i Bergen i Norge og salgsinntekter på mer enn 11 millioner US dollar. Vilkårene for transaksjonen, som forventes å gradvis vokse til fortjeneste i løpet av et år, ble ikke oppgitt.

Hummervoll, grunnlagt i 1980 av Per Hummervoll, tjener både onshore- og offshore-markeder med sine betong- og epoxy-baserte beleggsystemer. Selskapets onshoreavdeling fokuserer primært på mat- og produksjonsindustrien , samt kjemisk industri. Offshoreavdelingen leverer beleggløsninger til oljeplattformer, barrikadedekk og fluktruter for nødsituasjoner.

"Ervervelsen av Hummervoll til RPM Performance Coatings Group gir muligheter for økte brutto- og nettoinntekter for RPM. Særlig styrker den vår tilstedeværelse i Skandinavia ved å utvide produktserien, salgsstyrken, installasjonsteamene og kundebasen vår", sa Frank C. Sullivan, styreformann og administrerende direktør for RPM. "Vi ønsker Per Hummervoll og lederteamet hans velkommen til RPM-familien, og ser frem til å støtte deres fortsatte vekst."

Om RPM

RPM International Inc., et holdingselskap, eier datterselskaper som er verdensledende på spesialbelegg, tetningsmasser, byggematerialer og tilhørende tjenester, og tjener både industri- og forbrukermarkedet. RPMs industriprodukter inkluderer taksystemer, tetningsmasser, belegg for korrosjonskontroll, belegg til gulv og spesialkjemikalier. Industrivaremerker inkluderer Stonhard, Tremco, illbruck, Carboline, Flowcrete, Universal Sealants og Euco. RPMs forbrukerprodukter brukes av både fag- og privatpersoner til vedlikehold og forbedring av hjemmet, samt båtreparasjon og -vedlikehold. Forbrukervaremerker inkluderer Zinsser, Rust-Oleum, DAP, Varathane og Testors. Ytterligere detaljer finner du på http://www.rpminc.com.

For mer informasjon, kontakt Robert L. Matejka, senior visedirektør og finansdirektør, på +1-330-273-5090 eller rmatejka@rpminc.com.

Denne pressemeldingen inneholder "fremadskuende uttalelser" vedrørende vår forretningsvirksomet. Disse fremadskuende uttalelsene, eller andre uttalelser fra oss, er basert på våre forventninger til og meninger om fremtidige hendelser som kan påvirke oss, og er underlagt usikkerheter og faktorer (inkludert de som er spesifisert nedenfor) som er vanskelig å forutsi og, i de fleste tilfeller, utenfor vår kontroll. Som et resultat av dette kan faktiske resultater variere materielt fra uttrykte eller impliserte resultater i slike fremadskuende uttalelser. Disse usikkerhetene og faktorene inkluderer (a) globale markeder og generelle økonomiske forhold, inkludert usikkerheter rundt flyktigheten i finansmarkedene, tilgjengelig kapital og effekten av skiftende rentesatser, og levedyktigheten til banker og andre finansinstitusjoner; (b) prisene på, forsyningen av og kapasiteten til råmaterialer, inkludert assorterte pigmenter, harpiks, løsemidler og andre naturgass- og oljebaserte materialer; innpakning, inkludert plastbeholdere; og transporttjenester, inkludert drivstoffekstraavgifter; (c) fortsatt vekst i etterspørsel etter våre produkter; (d) juridiske og miljømessige risikoer, samt rettssaksrisikoer forbundet med byggebransjen og kjemiske virksomheter, og risikoer forbundet med tilstrekkelig forsikringsdekning i slike saker; (e) effekten av skiftende rentesatser; (f) effekten av svingninger i valutakursene i forbindelse med utenlandsdrift; (g) effekten av ikke-valutarisikoer med investering i og utførelse av drift i utlandet, inkludert de relatert til innenlandske og utenlandske politiske, sosiale, økonomiske og lovmessige faktorer; (h) risikoer og usikkerheter forbundet med pågående ervervelser og divesteringsaktiviteter; (i) risikoer forbundet med tilstrekkeligheten til våre reserver for erstatningsansvar, inkludert for asbestrelaterte krav og garantiforpliktelser; og (j) andre risikoer utredet i våre rapporter hos Securities and Exchange Commission, inkludert risikofaktorene fremstilt i årsrapporten i skjema 10-K for året som avsluttes 31. mai 2009, da det samme kan bli oppdatert fra tid til annen. Vi forplikter oss ikke til å offentlig oppdatere eller revidere fremadskuende uttalelser for å reflektere fremtidige hendelser, informasjon eller omstendigheter som oppstår etter datoen på denne pressemeldingen.

KILDE RPM International Inc.