RPM's StonCor Group kjøper Star Maling

26 Sep, 2007, 04:24 BST Fra RPM International Inc.

MEDINA, Ohio, September 26 /PRNewswire/ --

- Oppkjøpet gir ekspansjon i det skandinaviske markedet for industri- og skipsmaling og lakk.

RPM International Inc. (NYSE: RPM) annonserte i dag at deres datterselskap StonCor Group ("StonCor") har kjøpt Star Maling ("Star Maling"), som består av tre divisjoner: Star Maling, Carboline Marine og Carboline Norge. Star er en ledende produsent og distributør av spesialmaling og -lakk til industrielt og offshore/maritimt bruk i Skandinavia, og har vaert en av RPM's joint venture-partnere siden 1972. Vilkårene for oppkjøpet ble ikke oppgitt.

Star Maling i Lier produserer spesialmaling og lakk med merkene Star Maling og Carboline. Selskapet tilbyr en rekke maling- og lakkprodukter, spesielt for petrokjemisk-, offshore- og maritime industri.

Star Maling har en årlig omsetning på ca. USD 30 millioner og utfyller StonCor Group's europeiske initiativer for å forbedre den tekniske kapasiteten og ekspertisen til organisasjonen Carboline-Europe, og for å utvide produktutvalget innen spesialmaling og lakk for harde miljøforhold.

"Star Maling har vaert en fremragende partner i over 30 år," sier David Reif, StonCor's president. "Oppkjøpet av Star er et vesentlig skritt på veien til å styrke Carboline's global tilstedevaerelse og betjene våre multinasjonale kunder. I tillegg vil dette oppkjøpet medføre økt distribusjon av våre Stonhard og Fibergate produktlinjer i det skandinaviske markedet. Hele gruppen ser frem til å arbeide mer direkte sammen med våre gamle partnere for å løse de hardeste malings- og lakkoppgavene.

RPM International Inc., et holdingselskap, eier datterselskaper som er verdensledere innen spesialmaling, lakk og tetningsprodukter, og som opererer både i industri- og forbrukermarkedet. RPM's industriprodukter inkluderer taksystemer, tetningsmasse, rustbeskyttelse, gulvbelegg og spesialkjemikalier. Industrimerkene inkluderer Stonhard, Tremco, illbruck, Carboline, Day-Glo, Euco og Dryvit. RPM's forbrukerprodukter brukes av fagfolk og privatpersoner i hjemmet, på bilen og i båten, og til hobbybruk. Forbrukermerker inkluderer Zinsser, Rust-Oleum, DAP, Varathane, Bondo og Testors.

For ytterligere informasjon, kontakt P. Kelly Tompkins, visepresident Og CAO på +1-330-273-5090, eller ktompkins@rpminc.com.

Denne pressemeldingen inneholder "fremtidsvyer" om selskapets drift. Disse fremtidsvyene, eller andre uttalelser som selskapet kommer med, er basert på ledelsens forventninger og antakelser om fremtidige hendelser som påvirker selskapet. Disse er forbundet med usikkerhet og faktorer som er vanskelige å forutse og som ligger utenfor selskapets kontroll. Som følge av dette kan selskapets resultater avvike vesentlig fra de som uttrykkes eller impliseres i slike fremtidsvyer. Disse usikkerhetene inkluderer uten begrensning risikofaktorene som fremstilles i selskapets årsregnskaper på skjema 10-K for regnskapsåret som avsluttet 31. mai 2007, da disse kan bli oppdatert fra tid til annen. Selskapet har ingen plikt til offentlig å oppdatere eller revidere fremtidsvyer for å gjenspeile fremtidige hendelser, informasjon eller omstendigheter som oppstår etter datoen for denne meldingen.

Nettside: http://www.rpminc.com

KILDE RPM International Inc.