Du leste nettopp:

Sativex® gjensidig anerkjennelsesprosedyre med anbefaling for godkjenning i ti europeiske land

Nyheter levert av

Almirall, S.A.

May 08, 2012, 02:00 ET