Saxo Banks halvårsresultat opp med 57 prosent

21 Aug, 2008, 12:00 BST Fra Saxo Bank

KØBENHAVN, August 21 /PRNewswire/ -- Saxo Bank la i dag fram et resultat før skatt på 162 millioner DKK for første halvår av 2008. Dette er en vekst på 57 prosent, sammenlignet med 103 millioner for samme periode i 2007.

Driftsinntektene for Saxo Bank Group økt med 55 prosent på årsbasis, fra 624 millioner til 969 millioner DKK. Innskutt kapital fra kundene viste en økning på 1,7 milliarder DKK, til 8,8 milliarder per 30. juni 2008. Verdien på kundenes porteføljer i Saxo Bank økte med 11 prosent til 9,7 milliarder i løpet av halvåret.

- Disse tallene gjenspeiler styrken i vår forretningsmodell i svaert så turbulente tider for bransjen. Selv om mange banker ville vaert mer enn fornøyde med en 57 prosents økning i lønnsomhet første halvår, hadde vi forventet et enda bedre resultat, sier Saxo Banks ledere Kim Fournais og Lars Seier. - Utviklingen har gått litt saktere enn forventet, og vi er ennå ikke helt der vi ønsker å vaere med tanke på effektivitet og prosesser. Likevel gjør vi solide grep for å sikre en fortsatt styrking av disse områdene i de kommende 12 månedene. Vår nyansatte toppledelse er et bevis på at vi følger opp vår plan, sier de.

Tidligere denne måneden kunngjorde direktørene en restrukturering av konsernets toppledelse. Tidligere ledere i serviceselskapet ISS, Eric Rylberg og Karsten Poulsen ble utnevnt til henholdsvis Chief Executive Director og Deputy Chief Executive Director for å strømlinjeforme Saxo Bank, og bidra til at selskapet utvikles til en ledende, global aktør.

- Utfordringen for Saxo Bank i dag er å optimalisere vår globale operasjon. Vi må vaere mer kostnadseffektive og bedre på gjennomføring, for å holde oss i forkant av bransjen. Dessuten endrer den globale markedsplassen seg voldsomt raskt, og vi har en klar intensjon om å vaere i tet. Vi er svaert glade for å ha fått Eric Rylberg og Karsten Poulsen med på laget for å hjelpe oss å nå våre ambisiøse mål, sier Fournais og Seier.

Saxo Bank forventer at usikkerheten i markedet vil fortsette, som en følge av svingningene i de finansielle markedene, og er optimistisk på egne vegne - som en betydelig leverandør av produkter som kreves for å håndtere risikobildet.

- I 2008 har markedene oppført seg svaert unormalt, og volatiliteten i inntjening har vaert høyere enn vanlig. I Saxo Bank har vi så langt taklet situasjonen godt, og vårt fokus på å strømlinjeforme selskapet bør gjøre oss enda bedre rustet på lang sikt. Med hjelp av vår multiprodukt-handelsløsning har vi også klart å øke handelen med CFD-er, opsjoner og futures - noe som gir oss god uttelling. Turbulente markeder gir investeringsmuligheter, men vi anmoder fortsatt våre kunder om å vaere grundige og forsiktige med sine investeringer. Vi oppfordrer de også til å bruke våre supporttjenester flittig, sier de to direktørene.

Komplett halvårsrapport er nå tilgjengelig på http://www.saxobank.com

Om Saxo Bank

Saxo Bank er en moderne investeringsbank som spesialiserer seg på nettbasert handel i de internasjonale pengemarkedene. Saxo Bank gir klientene mulighet til å handle Forex, CFD, aksjer, Futures, opsjoner og andre derivater, og tilbyr porteføljeforvaltning via SaxoTrader, den ledende plattformen for nettbasert handel. SaxoTrader er utviklet av Saxo Bank, og er tilgjengelig for dagens investor direkte fra Saxo Bank, eller gjennom en av våre globale samarbeidspartnere, der den er en integrert del av våre partneres infrastruktur. Et av Saxo Banks betydelige forretningsområder er white-labelling. Dette vil si at bankens nettbaserte handelsplattform tilpasses og merkes for andre finansinstitusjoner og meglere. Saxo Bank har mer enn 120 white-label-partnere, og kan vise til tusenvis av klienter i 180 land. Bankens nettside, http://www.saxobank.com, får rundt 65 000 besøk hver dag. Saxo Bank har i dag rundt 1400 ansatte fra nesten 76 ulike land. Saxo Bank har hovedkvarter i København, og driftskontorer i London, Genève, Zürich, Singapore, Tokyo og Marbella. Den har også et representantkontor i Beijing og et IT-utviklingssenter i St. Petersburg.

http://www.saxobank.com

http://www.no.saxobank.com

http://www.saxobank.dk

KILDE Saxo Bank