Seaweed Energy Solutions (SES) kjøper tarehøste selskapet Biotrål AS og får tilgang til 40 000 tonn tare

18 Des, 2013, 12:48 GMT Fra Seaweed Energy Solutions AS

TRONDHEIM, Norway, December 18, 2013 /PRNewswire/ --

Seaweed Energy Solutions AS (SES) annonserte i dag kjøpet av 100 % av aksjene i norske Biotrål AS for en ikke oppgitt sum. Oppkjøpet vil forsterke selskapets posisjon som en ledende leverandør av tare i Europa.

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131218/659474-a )
     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131218/659474-b )
     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131218/659474-c )

Kombinasjonen av SES og Biotrål, som er et av de ledende selskaper innen høsting av vill tare, åpner for nye forretningsmuligheter ved at det umiddelbart supplerer SES's økende dyrkingsaktiviteter, forbedrer logistikken, øker stordriftsfordelene og reduserer sesongs avhengigheten.

"Biotrål's skip og erfarne mannskap kombinert med SES' infrastruktur og kompetanse på dyrking er en god kombinasjon," sier SES' Daglig leder Pål Bakken. "Bærekraftig høsting av vill tare passer perfekt med vår forretningsstrategi."

Biotrål, som er basert på Frøya i Sør-Trøndelag, eier 2 skip for kontinuerlig helårsdrift.

"I Biotrål hadde vi planer om å utvide virksomheten og begynne med enkel prosessering av råstoffet lokalt. Ved å bli en del av SES kan vi nå dette målet raskere og blir en sterk enhet både operasjonelt og ute i markedet," sier Hallgeir Bremnes, Daglig leder i Biotrål.

Under oppskaleringen av produksjonen, mot volumer hvor tare kan bli en betydelig alternativ energikilde, ser SES muligheter i flere markeder og har innført en fleksibel forretningsmodell hvor tare kan tilbys til ulike markedssegmenter.  Oppkjøpet av Biotrål er et viktig element i den strategien.

"Vårt langsiktige mål er fortsatt å gjøre tare til et konkurransedyktig råstoff for produksjon av bioenergi," sier Bakken. "Men det er en høy etterspørsel etter bærekraftig biomasse også til andre formål som for eksempel fiskefôr, dyrefôr og ulike kjemikalier. Vårt fokus nå er å posisjonere oss som en pålitelig leverandør i disse markedene."

Siden 2009 har SES investert over 100 millioner kroner i utviklingen av kostnadseffektiv dyrkingsteknologi tilpasset både kystnære og fullt eksponerte farvann. I Norge er SES i ferd med å sikre seg nye konsesjoner for oppskalering av dyrkingsaktivitetene. Tidligere i år kjøpte SES det danske taredyrkingsselskapet Seaweed Seed Supply AS. I Danmark har SES nå dyrkingskonsesjoner som dekker til sammen 286 hektar og et klekkeri med kapasitet på 40 000 tonn tare, klart til å levere til den lokale tarenæringen.

SES er nå i en prosess for å finansiere den planlagte ekspanderingen.  

For mer informasjon, ta kontakt med:

Seaweed Energy Solutions
Pål Bakken
Daglig Leder, Seaweed Energy Solutions AS
+351-96747-7563
bakken@seaweedenergysolutions.com

Biotrål  
Hallgeir Bremnes
Daglig Leder, Biotrål AS
+47-901-58802
biotraal@online.no


KILDE Seaweed Energy Solutions AS