Sirius International Aviation Insurance går i produksjon med FlexSure™

07 Nov, 2013, 09:55 GMT Fra Mantacore AB

OSLO, Norge, November 7, 2013 /PRNewswire/ --

Danmark-baserte Sirius International Aviation Insurance (SIAI) går i produksjon med FlexSure™ og får en solid plattform for fremtidig vekst samt oppfyllelse av Solvens-II

SIAI er en del av Sirius International, Stockholm som igjen er en del av det globale White Mountains Re Group.

SIAI vil bruke FlexSure- som fullt ut støtter polisens livssyklus - til forsikringer innenfor luftfart som omfatter fly, seilfly og luftballonger. Takket være FlexSure's omfattende støtte innen produktdesign, underwriting og vurdering har SIAI kunnet flytte sine komplekse vurderingsalgoritmer og regler fra manuelle kalkyler i Excel til en moderne Windows basert forsikringsplattform.

"Vi lette etter et forsikringssystem som lar oss lansere forsikringsprodukter innenfor spesifikke globale nisjer, og på samme tid oppfyller kravene til vår internrapportering av risikoeksponering, økonomi og Solvens-II - FlexSure har alle disse elementene, og jeg er veldig fornøyd med at vi har gått i produksjon med systemet", sier Staffan Wide - CIO, Sirius International.

"Jeg har aldri i min lange karriere innenfor IT og forsikring sett så komplekse underwriting og vurderingsregler som SIAI opererer med, og jeg er svært stolt av at vi har implementert så avanserte produkter i FlexSure ved å bruke vår Product-Factory modul. Med dette i produksjon kan jeg ikke tenke meg noe skadeforsikringsforsikringsprodukt som FlexSure ikke kan håndtere, sier Finn Oskarsson, CEO i Mantacore.

Om Sirius International

Sirius International med base i Sverige, er et internasjonalt reassuranseforetak med fokus på eiendeler/skadeforsikring. Vår vektlegging av konservativ underwriting og sterke balanseregning strekker seg til alle våre underwriting områder. Utover eiendeler dekkes de fleste grupper innenfor skadeforsikring som internasjonal helse- og reiseforsikring, beredskap og luftfart. http://www.siriusgroup.com/

Om Mantacore

Mantacore tilbyr en dekkende systemløsning for forsikringssektoren og har utviklet, og implementert løsninger innenfor skadeforsikring siden 1993. Selskapet opererer i Sverige, Danmark, Norge og UK. Mantacore fokuserer på utvikling, markedsføring og implementering av FlexSure - vårt moderne standardisert polise- og skadebehandlingssystem.

FlexSure er et poliseadministrasjonssystem (PAS) med fokus på fleksibilitet, kosteffektivitet og modularitet. FlexSure gir fagpersonell muligheten til å designe og publisere forsikringsprodukter i forskjellige distribusjonskanaler og med avansert underwriting og prisfunksjonalitet. FlexSure er et komplett PAS som håndterer alle kjerneprosesser for forsikring, inkludert oppgjørshåndtering og er basert på det siste av Microsoft teknologi. http://www.mantacore.com

Contacts

Jørn Andersen
COUNTRY MANAGER, NORWAY
Mobil: +47-91-88-66-19
jorn.andersen@mantacore.com

KILDE Mantacore AB