Skoger og verdier: Ontario hører til blant verdens mest skogrike områder. Ressursene for miljøvennlige brensler er enorme. Pelletsprodusenter som Canadian Bio Pellet har oppdaget dette potensialet, og satser nå langsiktig på dette området.

16 Feb , 2010, 10:00 GMT Fra Ontario Ministry of International Trade and Investment

ONTARIO, Canada, February 16, 2010 /PRNewswire/ -- Det finnes noe som den kanadiske provinsen Ontario har i overflod - traer. Dette er ikke så rart, for Canada er, sammen med Russland og Skandinavia, ett av verdens mest skogrike områder. For hver innbygger i provinsen finnes det ca. 6 540 traer, til sammen rundt 85 milliarder eksemplarer. To tredeler av Ontarios overflate er dekket av skog, totalt sett mer enn 71 millioner hektar.

Denne naturrikdommen bringer med seg et betydelig, økonomisk potensiale: Treforedlingsindustrien er den nest største produksjonssektoren i Ontario, med en årlig omsetning på 12 milliarder euro og en eksportverdi på 6 milliarder euro. Denne bransjen gir arbeidsplasser til ca. 85 000 mennesker, og i tillegg er ytterligere 200 000 arbeidsplasser indirekte avhengige av dette. Spesielt i den nordlige delen av Ontario har mange lokalsamfunn nytte av dette: "Regjeringen vår arbeider hardt for å gjøre skogindustrien mer konkurransedyktig og hjelpe de lokalsamfunnene som er avhengige av den", sier Michael Gravelle, minister for utvikling av nordområdene, gruver og skogdrift.

I tillegg vil departementet fremme bruken av miljøvennlig brensel og biodrivstoffer. Dette vil diversifisere og styrke provinsens økonomi ytterligere. Foretaket Canadian Bio Pellet har oppdaget dette bioenergipotensialet: Våren 2011 åpner pelletsprodusenten et produksjonsanlegg i Ingleside i Ontario. Der skal trepellets fremstilt av biomasse som treflis og sagmugg produseres til det nordamerikanske og europeiske markedet. Derved etableres 90 arbeidsplasser, og foretaket vil bidra med nesten 41 millioner euro årlig til den lokale og regionale økonomien. Hvert år skal anlegget bearbeide inntil 600 000 tonn trefiber til trepellets.

"Den støtten vi fikk av regjeringen i Ontario var avgjørende for vår beslutning om å velge Ingleside som produksjonssted", sier Stan Stasko, styreformann i Canadian Bio Pellet. Provinsregjeringen i Ontario investerer med sitt Forest Sector Prosperity Fund rundt 3,6 millioner euro i dette prosjektet. Dette fondet og Loan Guarantee Program har bidratt til mer enn 575 millioner euro i ytterligere investeringer. Til sammen har regjeringen, under delstatsminister Dalton McGuinty, investert mer enn 678 millioner euro over fem år for å gjøre Ontarios skogindustri mer konkurransedyktig.

Bilder for nedlasting: http://www.postamt.cc/presseforum/kunden_information_detail.php?id_information=5600

(På grunn av denne adressens lengde, kan det vaere nødvendig å kopiere hyperkoblingen og lime den inn i adressefeltet på nettleseren din. Eventuelle tomme tegn må først fjernes.)

  
  For spørsmål om Ontario som investeringsområde:
  Christine Fröhler, Markus Engel
  Communication Consultants GmbH - Jurastr. 8 - 70565 Stuttgart
  Tlf. +49(711)-97893-37 - Faks +49(711)-97893-44
  E-post: ontario@postamt.cc - Twitter: http://www.twitter.com/Presseforum

KILDE Ontario Ministry of International Trade and Investment