Spesialister fra Norge deltok i Det internasjonale ekspertrådet for transport i Moskva

02 Sep, 2013, 15:53 BST Fra Moscow City Government

MOSKVA, September 2, 2013 /PRNewswire/ --

Første to dagers møte i Det internasjonale ekspertrådet for transport ved Moskvas regjering ble avsluttet i dag, 30.august. Tilstanden av og perspektiver for utvikling av offentlig transport i Moskva ble drøftet av Moskvas fungerende viseordfører Maksim Liksutov, fungerende minister og sjef for Direktoratet for utenriksøkonomiske og internasjonale forbindelser i Moskva Sergej Tsjerjomin, representanter for Direktoratet for transport og utvikling av vei-og transportinfrastruktur, det statseide foretaket "Mosgortrans", T-banen i Moskva, samt eksperter fra Norge, Tyskland, Italia, Storbritannia, Østerrike, USA o.a.

29.august ble det for møtedeltakerne på kontoret til Moskvas T-bane vist fram presentasjonen "Utvikling av offentlig transport i Moskva". Deretter dro møtedeltakerne til byen, hvor de utenlandske ekspertene fikk se byens infrastruktur.

30.august talte Moskvas fungerende viseordfører og fungerende sjef for Direktoratet for transport og utvikling av vei-og transportinfrastruktur Maksim Liksutov overfor ekspertene i den hvite søylesalen i Moskvas byråd. Etterpå fikk deltakerne se presentasjonen "Arbeidet rettet mot å bedre kvaliteten til den offentlig transportens tjenester."

På ettermiddagen ble det på hotellet "Nasjonal" holdt andre og tredje møte i rundebortssamtalen om utvikling av offentlig transport. I deres arbeid deltok også fungerende minister og sjef for Direktoratet for utenriksøkonomiske og internasjonale forbindelser i Moskva Sergej Tsjerjomin. Han henvendte seg til forsamlingen og bemerket bl.a. at "byens regjering arbeider aktivt på en hel rekke områder: dette er både opprettelse av et intellektuelt transportsystem, tiltak rettet mot å heve komfort og tiltrekkelighet til offentlig transport, administrering av parkeringsplasser, bygging av T-banen og veier."

"Moskva er rede til og streber etter å gjennomføre store prosjekter innen transportinfrastruktur med bruk av moderne modeller av offentlig-privat partnerskap," sa fungerende minister. "Jeg håper at møter i Det internasjonale ekspertrådet for transport vil i tiden som kommer bli en plattform til regelmessig profesjonell dialog om aktuelle utfordringer innen utvikling av offentlig transport og vil til syvende og sist medvirke til gjennomføring av den viktigste oppgave til moderne bymiljø - nemlig å bedre innbyggernes livskvalitet."

Alle forslag og utspill lansert og drøftet under debattene vil bli behandlet i Direktoratet for transport og utvikling av vei-og transportinfrastruktur og lagt fram for Moskvas fungerende ordfører Sergej Sobjanin.


KILDE Moscow City Government