Stena lanserer unik prosess for gjenvinning av LCD-skjermer

22 Sep, 2010, 08:00 BST Fra Stena Technoworld

GØTEBORG, Sverige, September 22, 2010 /PRNewswire/ -- Det anslås at behovet for gjenvinning av flatskjermer innenfor EU vil ha økt til svimlende 750 000 tonn per år i 2015. Stena Metall-konsernet lanserer nå en lukket prosess for håndtering av LCD-skjermer.

<<Gjenvinningsgraden er høy, og det er store miljømessige fordeler. Dessuten kan vi bevege oss vekk fra manuell demontering,>> sier Staffan Johansson, administrerende direktør for GRIAG Glasrecycling, en del av Stena Metall-gruppen.

I 2008 ble det solgt over 100 millioner flatskjermer i Europa. Fjernsyn, dataskjermer og baerbare datamaskiner med LCD-, LED- eller plasmateknologi har raskt funnet sin plass i europeiske hjem. Det mangler imidlertid gjenvinningsprosesser som både er effektive, miljøvennlige og som reduserer faren for at de som demonterer de kasserte skjermene eksponeres for kvikksølv.

<<Vi har investert stort i å løse gjenvinning av det raskt voksende fjellet med kasserte flatskjermer. Vi har utviklet en automatisert prosess. Gjenvinningsgraden er vesentlig høyere enn kravene som vil stilles i framtiden med et strengere WEEE-direktiv, som fastsetter hvor mye av Europas elektroniske avfall som må gjenvinnes,>> sier Staffan Johansson.

I prosessen skilles rene fraksjoner av jern, metaller, plaststoffer, kretskort og glass med flytende krystall. Den lukkede prosessen er viktig, ikke minst med tanke på håndtering av alle kvikksølvlampene som finnes i LCD-skjermer.

<<Det er stor risiko for at kvikksølvlamper knuses under manuell håndtering. Dette utgjør en helsefare for de som utfører demonteringen. Vår forseglede og automatiserte prosess gjør at disse farene kan unngås,>> sier Snorre Kolseth, sjef for forsknings- og utviklingsavdelingen innen WEEE i Stena Metall-gruppen.

Videre er tradisjonell demontering både plass- og tidkrevende.

<<Dagens gjenvinning av elektronikk handler mye om å finne nye måter å raskt gjenvinne store mengder elektronisk avfall på, som følger regelverket og har klare miljø- og helsefordeler. Vår nye prosess for LCD-gjenvinning er et godt eksempel på dette,>> sier Staffan Johansson.

Fakta om forretningsområdet WEEE i Stena Metall-konsernet

Stena Metall-konsernet er Europas ledende gjenvinner av elektronisk avfall, og virksomheten ble stiftet tidlig på 90-tallet. Forretningsområdet WEEE driver i ti land: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Tyskland, Østerrike, Tsjekkia, Romania og Italia. Europas elektroniske avfall gjenvinnes med de samme velprøvde og effektive prosessene i alle våre anlegg. Et viktig mål er å utvikle markedsledende tjenester for kundene, miljøet og samfunnet.

http://www.stenametall.com

Pressebilder:

http://v2.brandstudio.net//external/index.cfm?publicId=1526a439-4689-4e66 -98f9-6d622dffab08

(På grunn av denne URL-ens lengde, kan det vaere nødvendig å kopiere og lime inn lenken i adressefeltet på din nettleser. Fjern mellomrommet dersom dette finnes.)

KILDE Stena Technoworld