Strategisk utvikling i nordlige Ontario

24 Aug, 2011, 11:28 BST Fra Ontario Ministry of Economic Development and Trade

SUDBURY i Ontario, August 24, 2011 /PRNewswire/ --

 

- Provinsmyndighetene støtter fem prosjekter som krysser faggrensene ved Laurentian University

Laurentian University i Sudbury starter opp fem forskningsprosjekter: Både mineralforekomster og økosystemer skal studeres, og forholdene i gruveindustrien og i helsevesenet i det nordlige Ontario skal både undersøkes og forbedres. Ontario bevilger 1,9 millioner Euro (2,67 millioner kanadiske Dollar) til fem forskergrupper. Bevilgningene er en del av et forskningsprogram underlagt departementet for forskning og utvikling i Ontario ved navnet "Ontario Research Fund - Research Excellence".

1,62 millioner Euro (2,24 millioner kanadiske Dollar) tildeles gruveindustriundersøkelsene, og gjøres slik tilgjengelig for en gruppe på 75 forskere. Ved hjelp av disse pengene skal de tekniske anleggene for utvinning og foredling av mineralressursene moderniseres, i tillegg skal gruvearbeidernes sikkerhet forbedres.

Cirka 190,000 Euro (260,538 kanadiske Dollar) går til 20 forskere som undersøker det kanadiske skjold, som er den største økosonen i Canada. Forskergruppen ser etter mulige metoder for å kunne gjenoppbygge dette skadede habitatet.

En annen gruppe forsker på mikrobielle samfunn med det mest moderne utstyret for kromatografi og massespektroskopi. Fokuset her er på hvordan forurensing påvirker og forandrer disse organismene, og hvorvidt organismene tilpasser seg disse nye forholdene. Forskerne ønsker å utvikle metoder for å tilbakeføre disse organismene til deres naturlige tilstand. Dette prosjektet er tildelt cirka 110,000 Euro (149,486 kanadiske Dollar).

Den fjerde forskergruppen undersøker stoffers egenskaper i naturen. Målet for denne gruppen på 15 forskere er å kunne reprodusere disse stoffene ved hjelp av en datamaskin. Først og fremst vil dette bety en produksjonsfordel, da slike kunstig fremstilte stoffer ville være lettere tilgjengelige. Dette prosjektet har fått tildelt 11,472 Euro (15,862 kanadiske Dollar).

Ved hjelp av 9,658 Euro (13,354 kanadiske Dollar) skal helsevesenet forbedres videre. En gruppe på 10 forskere ønsker at barn som bor i området skal ta del i prosjektet, og håper at de slik kan komme opp med en bedre helsepolitikk og bedre behandlingsmuligheter i nordlige Ontario.

Christine Fröhler
Communication Consultants GmbH
Tlf. +49(711)97893-37
ontario@postamt.cc
http://www.presseforum.cc/ontario

KILDE Ontario Ministry of Economic Development and Trade