Svenska Armén inngår kontrakt med Savi Technology om logistikknettverk

23 Mai, 2007, 18:26 BST Fra Savi Technology

MOUNTAIN VIEW, California, May 23 /PRNewswire/ -- Svenska Armén har inngått kontrakt med Savi Technology om utsetting av dets Savi Consignment Management Solution (CMS), som gjør det mulig å lokalisere, spore og styre militaere forsyninger automatisk under transport. Savi Technology, som er et selskap under Lockheed Martin (NYSE: LMT), utviklet CMS for å kunne kjøre samband mot tilsvarende Radio Frequency Identification (RFID)-baserte nettverk for synliggjøring under transport, som Savi Technology også har satt i drift hos det amerikanske frosvarsdepartementet, NATO og vaepnede styrker i syv andre land.

Sverige har anskaffet Savi CMS for å kunne spore forsendelser hos Haeren, Sjøforsvaret og Flyvåpenet under nasjonale eller multinasjonale operasjoner.

"Etter omfattende uttesting har vi valgt Savi Technologys Consignment Management Solution for å få bedre synlighet, effektivitet og rett-tidighet i sanntid for våre forsyningskjedeoperasjoner," sa Oberstløytnant Peter Fagrell i den Svenska Armén. "Vi forventer at Savi CMS også kommer til å forbedre vår evne til naert samarbeid med NATO og andre allierte når det gjelder utplassering av riktige forsyninger til rett mannskap, på rett sted og til rett tid."

"Sveriges deltar i stadig voksende trådløse sporingsnettverk over hele verden, spesielt i Europa, og dette gir de interoperable løsningene for synlighet under transport større strategisk og ytelsesmessig verdi," sa Bruce Jacquemard, administrerende direktør for Internasjonal virksomhet hos Savi Technology. "CMS benytter en systemtilnaerming som gir stadig bedrer styringen av forsyninger både ved nasjonale og multinasjonale operasjoner etter hvert som flere nasjoner kommer på nett."

CMS er en komplett, integrert løsning som bygger bro mellom "synlighetstomrommene" for forsyninger når de forflyttes i de militaere forsyningskjedenettverkene. Det aktive RFID-nettverket som baserer seg på internasjonale og NATO-implementerte standarder, overfører sanntidsinformasjon til Savis programvareplattform og applikasjon. CMS behandler også dataoverføringer i sanntid fra andre typer teknologi for Automatisk Identifisering og Datainnsamling, som for eksempel strekkoder, passiv RFID og systemer for GPS satelittlokalisering.

Med sine mer enn 17 års erfaring er Savi en ledende leverandør av løsninger for aktiv RFID for styring og sikkerhet i forpakninger og forsendelser innen forsyningskjeder. Savi Technology er et heleid datterselskap av Lockheed Martin, med hovedkvarter i Sunnyvale, California, USA, og med kontorer i Washington D.C., London, Singapore og Melbourne. Hvis du vil vite mer, kan du besøke www.savi.com.

Lockheed Martin, som har hovedkvarter i Bethesda, Md., USA, har omkring 140 000 ansatte over hele verden og er hovedsakelig engasjert i forskning, utforming, utvikling, fremstilling, integrering og opprettholdelse av avanserte teknologiske systemer, produkter og tjenester. Konsernet oppga i 2006 et salg på USD 39,6 milliarder. For ytterligere informasjon kan du besøke http://www.lockheedmartin.com.

KILDE Savi Technology