Tranen Capital inngår avtale med Singapore-plattform for kapitalsterke individer

01 Jun, 2010, 08:00 BST Fra Tranen Capital

TORTOLA, De Britiske Jomfruøyene, June 1, 2010 /PRNewswire/ --

Tranen Capital har gleden av å annonsere at selskapet har undertegnet en avtale med iFAST Financial Pte Ltd. i Singapore om å kunne tilby Tranen Alternative Investment Fund Ltd. til kapitalsterke individer via plattformen iFAST Global Prestige (iGP). Det forventes at dette programmet vil ekspanderes i naer fremtid for å inkludere Hong Kong, Indonesia og India.

Tranen Capital tilbyr et unikt ikke-samkjørt fond som søker å gi avkastning uavhengig av utviklingen innen andre aktivaklasser eller tradisjonelle verdipapirer eller råvaremarkeder, i tillegg til at fondet i stor grad er skjermet mot virkningene av de generelle forholdene på det globale markedet. Fondet investerer i sekundaermarkedet for livsforsikring i USA, ofte kalt markedet for livsforsikringsoppgjør (Life Settlement), som er en del av det større og mer populaere markedet for forsikringsrelaterte verdipapirer. I henhold til en rapport utgitt av Sandford Bernstein, forventes markedet for livsforsikringsoppgjør å vokse fra USD 16 milliarder i året til USD 160 milliarder over de neste årene, idet 65 år eller eldre personer fortsetter å lete etter måter å skaffe kontanter. En attraktiv måte å skaffe kontanter på er å selge livspolisen til en tredjeparts investor, som betaler et engangsbeløp til polisens eier og tar ansvaret for årlig premie mot å bli polisens begunstigede. Slike videresalg gir den eldre mer penger enn om han løser inn polisen tidlig hos forsikringsselskapet for polisens innløsningsverdi. Tranen Capital kjøper opp slike poliser og vil enten holde polisene til de forfaller, eller selge dem til andre markedsdeltakere som hedgefond, banker eller pensjonskasser, institusjoner som behøver å finansiere betingede forpliktelser.

Tranen Capital vil vaere sponsor for den aller første konferansen om forsikringsrelaterte verdipapirer, som avholdes i Hong Kong i oktober i år, og vil lede en paneldiskusjon om aktivaklassen livsforsikringsoppgjør, beregnet på å informere konferansens deltakere. Det globale behovet for ikke-samkjørte aktiva har steget i takt med ekspansjonen i den globale krisen. Denne konferansen vil introdusere nye produkter og idéer til det asiatiske finansmarkedet.

KILDE Tranen Capital