Ventyx leverer effektiv styring til Lyse

15 Nov, 2011, 14:47 GMT Fra Ventyx

WOKING, England, November 15, 2011 /PRNewswire/ --


ABB-selskapet Ventyx bidrar til pålitelig kraftforsyning med systemer som gir Lyse-konsernet optimal styring og overvåking av produksjon og transport av kraft. Kontrakten har en verdi på rundt 20 millioner kroner.

ABB-selskapet Ventyx leverer en komplett oppgradering av Lyse-konsernet sitt system for styring og overvåkning av produksjon og overføring av kraft. ABBs Network Manager SCADA/EMS/DMS-system gir lavere driftskostnader og bedre leveringssikkerhet.

- Et moderne kontrollsystem er nøkkelen til økt produksjon og mer effektiv drift av strømnettene. Network Manager sørger for optimal håndtering av de komplekse prosessene i kraftsystemet. Det er fleksibelt og skalerbart og dermed allerede rustet for å møte fremtidens utfordringer, sier direktør for ABB-selskapet Ventyx, Arne Sveen.

Avtalen, som har en verdi på rundt 20 millioner kroner, ble signert i september 2011. Leveransene vil starte i fjerde kvartal 2012 og være avsluttet i tredje kvartal 2013. Systemet er designet slik at overgangen til nytt system vil kunne skje uten langvarige driftsavbrudd. Kunden kan også gjenbruke eksisterende database over historiske data, som sammen med sanntidsdata utgjør det viktigste beslutningsgrunnlaget for operatøren.

Med Network Manager får kunden også avansert funksjonalitet for produksjonsstyring og tilstandsberegning i nettet, samt en simulator som brukes til opplæring og trening av operatørene. Systemet vil kunne integreres med eksisterende løsning for håndtering av arbeidsordrer. I kontrakten inngår også opsjoner for styring og overvåking av både gassnett og vindproduksjon.

- Ved å introdusere stadig mer automasjon og smart funksjonalitet i våre produkter og systemer, setter vi kunden i stand til å drive mer effektivt, gjenopprette feil raskere og kort sagt, sikre at mest mulig av strømmen når fram til sluttbrukerne, sier Sveen.

ABB-selskapet Ventyx er en ledende leverandør av forretningssystemer, markedsinformasjon og profesjonelle tjenester til mer enn 1250 virksomheter innen energi, infrastruktur, kommunikasjon og andre utstyrsintensive selskaper over hele verden. Med sin integrerte løsning for drifts- og forretningssystemer kan Ventyx tilby den første og eneste IT-plattformen som gjør det mulig for kundene å håndtere hele verdikjeden, fra kilde til kontakt.

Lyse-konsernet er et energi- og telekommunikasjonsselskap som er eid av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Konsernet har 900 ansatte og hadde en omsetning på vel 5 milliarder kroner i 2010. Virksomheten omfatter produksjon og salg av energi- og telekommunikasjonsprodukter, samt bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur.


KILDE Ventyx