Viktig informasjon for saksøkere i Aholds verdipapirgruppesøksmålsforlik

06 Nov, 2007, 08:00 GMT Fra The United States District Court for the District of Maryland

NEW YORK, November 6 /PRNewswire/ --

Entwistle & Cappucci LLP, ledende saksøkers advokat, oppnevnt av USAs distriktsdomstol for distriktet Maryland [United States District Court for the District of Maryland] utsteder denne uformelle meldingen vedrørende krav innlevert for å delta i forliket i gruppesøksmålet mot Royal Ahold N.V. ("Ahold") i USA.

Iht. til en beslutning av 3. oktober 2007, avsagt av Den aerede Catherine C. Blake i USAs distriktsdomstol for distriktet Maryland, skal den domstolsoppnevnte kravsadministratoren begynne fordelingen av utbetalinger fra Aholds nettoforliksfond til klassemedlemmer som har innsendt gyldige og beviste kravformularer. Klassemedlemmene kommer til å motta sine forliksutbetalinger ved sjekk eller via elektronisk pengeoverføringer. Saksøkere blir kun utbetalt via elektronisk pengeoverføring hvis de har gitt korrekte kontonummer og relaterte opplysninger. Saksøkere som ikke har sørget for fullstendig og nøyaktig bankinformasjon, blir betalt med sjekk. Saksøkere som ikke har fått melding fra kravsadministratoren om at deres krav kom til å bli avvist, må sjekke sin post eller bankkonto for forliksutbetalingen.

Forliksutbetalingene godkjent av domstolens beslutning av 3. oktober 2007 utgjør en førstefordeling av Aholds nettoforliksfond. Hvis din forliksutbetaling er mer enn USD 300 (omtrent EUR 209,00), kommer du til å motta en forliksutbetaling nummer to omtrent i løpet av de kommende tolv månedene.

Aholds forliksfond er et "kvalifisert forliksfond" ["Qualified Settlement Fund"] som definert i USAs Treas. Reg. Avsnitt1.468B-1 t.o.m. 5. Skattebehandlingen av forliksutbetalingen din kan variere basert på din skattestatus og behandlingene av investeringen din. Derfor kan vi ikke fastsette den riktige skatteinnberetningen for alle mottakerne, og vi kan ikke gi personlige skatteråd. Skattebehandlingen av fordelinger fra nettoforliksfondet er hver mottakers ansvar. Du bør rådføre deg med din skatterådgiver for å fastlegge skattekonsekvensene for deg, om det er noen, av forliksutbetalingen.

Saksøkere som mottar sin forliksutbetaling per sjekk, må innløse sjekken straks, fordi den blir ugyldig etter 180 dager etter utstedelsesdatoen. Hvis du har endret adressen, eller hvis du har eventuelle spørsmål, kan du kontakte kravsadministratoren ved å ringe et av numrene som finnes på det vedlagte arket eller skrive til adressen nedenfor:

  
       In re Royal Ahold N.V. Securities og Erisa Litigation
             c/o The Garden City Group, Inc.
               Claims Administrator
                P.O. Box 9000 #6378
               Merrick, NY 11566-9000
                   U.S.A.

  LAND                          GRATIS NUMMER
  Australia                     0011 800 1020 4060
  Østerrike                        0800 296107
  Belgia                       00 800 1020 4060
  Canada                        1.888.410.0027
  Danmark                       00 800 1020 4060
  England                       00 800 1020 4060
  Finland                       00 800 1020 4060
  Frankrike             00 800 1020 4060 (France Telecom)
                        40 800 1020 4060 (TELE 2)
                       50 800 1020 4060 (Omnicom)
                     70 800 1020 4060 (Le 7 Cegetel)
                      90 800 1020 4060 (9 Telecom)
  Tyskland                      00 800 1020 4060
  Hong Kong                     001 800 1020 4060
  Irland                       00 800 1020 4060
  Italia                       00 800 1020 4060
  Japan                       010 800 1020 4060
  Liechtenstein     809.2288, ask to be connected to 800.467.8208
  Luxembourg                     00 800 1020 4060
  Nederland                      00 800 1020 4060
  Norge                        00 800 1020 4060
  Portugal                      00 800 1020 4060
  Skottland                      00 800 1020 4060
  Singapore              001 800 1020 4060 (Singtel IDD)
                    002 800 1020 4060 (MobileONE IDD)
                     008 800 1020 4060 (Starhub IDD)
                 013 800 1020 4060 (Singtel Budget Call)
                   018 800 1020 4060 (Starhub I-Call)
                    019 800 1020 4060 (Singtel V019)
  Spania                       00 800 1020 4060
  Sverige                       00 800 1020 4060
  Sveits                       00 800 1020 4060
  USA                          1.888.410.0027
  International Toll Number              + 1.941.906.4864

URL: http://www.AholdSettlement.com

KILDE The United States District Court for the District of Maryland