Vil bli verdensledende innen skipsdesign - Wärtsilä kjøper Vik-Sandvik

03 Jul, 2008, 10:16 BST Fra Wartsila

HELSINKI, Finland, July 3 /PRNewswire/ -- Wärtsilä har overtatt Vik-Sandvik, som er et ledende konsern innen skipsdesign- og ingeniørtjenester for den globale skipsindustrien.

Kjøpesummen er 132 millioner Euro. I tillegg kan summen øke med ytterligere 38 millioner Euro, som skal betales i løpet av de neste tre årene basert på selskapets utvikling i perioden.

I 2007 omsatte Vik-Sandvik for 55 millioner Euro og inntjeningen i selskapet er svaert god. Gruppen har i dag 410 ansatte.

Oppkjøpet av Vik-Sandvik er et viktig skritt for Wärtsilä som ønsker å styrke posisjonen som totalleverandør, og som foretrukket samarbeidspartner for konsernets kunder. Gjennom å kombinere kompetanse innen skipsdesign med Wärtsiläs eksisterende kompetanse innen fremdriftssystemer og automasjon, kan Wärtsilä gi kundene et helhetlig tilbud. Dette vil også gi utvidede vekstmuligheter innenfor nye servicetjenester. Wärtsilä har som mål å bli verdensledende innenfor skipsdesigntjenester i utvalgte segmenter.

Wärtsilä og Vik-Sandvik vil holde en pressekonferanse i dag kl. 11.30, i Vik-Sandviks hovedkvarter på Fitjar. Pressekonferansen kan følges via webcast og telefonkonferanse. Praktiske detaljer rundt dette er skissert under.

Skipsdesign blir stadig viktigere på grunn av strengere krav til ytelse, mer avanserte systemer og økt systemintegrasjon ombord i nye fartøy. Samtidig har kravene til NOX -og CO2 -reduksjon økt. Gjennom oppkjøpet vil Wärtsilä kunne tilby konkurransedyktige løsninger som vil føre til økt totaleffekt, forbedret miljøeffekt og reduserte vedlikeholdskostnader for kunden.

- Strategisk sett er oppkjøpet av Vik-Sandvik et veldig viktig steg for Wärtsilä. Vi kommer naermere kundene våre, både rederier og verft. Det vil bidra til at vi kommer i dialog med dem i en tidligere fase, på det tidspunktet nøkkelspesifikasjonene for fartøyet blir avgjort. På den måten kan vi tilby enda bedre og konkurransedyktige løsninger, sier Jaakko Eskola, leder for Ship Power divisjonen i Wärtsilä.

- Gjennom dette oppkjøpet tar vi også mål av oss til å bli en ledende aktør innen skipsdesign generelt. I tillegg har vi sterk tro på at nye og innovative løsninger gjennom å kombinere kunnskap om skipsdesign med gode utstyrsløsninger vil gjøre oss til en sterkere samarbeidspartner når vi skal samarbeide med andre skipsdesignere, sier Eskola.

- Vik-Sandviks utmerkede kompetanse innenfor skipsdesign vil bidra til å øke Wärtsiläs konkurranseevne. Vi vil kunne tilby kunden den beste totalløsningen, samtidig som kunden vil ha frihet til å velge den pakkeløsningen som er best tilpasset deres behov, sier Arne Birkeland, administrerende direktør i Wärtsilä Norway.

- For Vik-Sandvik sin del representerer oppkjøpet en mulighet til å videreutvikle forretningskonseptet som er tilpasset kravene fra dagens marked. Vi kunne ha fortsatt alene, men ser at det er åpenbare fordeler ved å bli en del av Wärtsilä, som en ledende utstyrs- og serviceleverandør og en stor global industriaktør. Vi tror at denne kombinasjonen vil skape en unik og ny type markedsleder, sier Svein Sandvik, administrerende direktør i Vik-Sandvik.

Vik-Sandvik vil bli integrert i Wärtsilä Ship Design som en del av Ship Power divisjonen. Alle ansatte, inklusiv ledelse, vil fortsette som Wärtsilä-ansatte.

Oppkjøpet må godkjennes av de relevante myndigheter, og det forventes at dette vil vaere på plass i løpet av tredje kvartal 2008.

Vik-Sandvik har spesialisert seg på design av avanserte offshorefartøy, samt produkt- og kjemikalie/tankskip og andre spesialfartøy. Bedriften har i flere tiår vaert kjent for nyskapende designløsninger, og har oppnådd en sterk global markedsposisjon. Når Vik-Sandvik nå blir en del av Wärtsilä videreføres denne kompetansen, og selskapet får større vekstmuligheter innenfor nye markedssegmenter på verdensbasis.

Vik-Sandvik har hovedkontor i Fitjar kommune i Hordaland. I tillegg har gruppen flere kontor i Norge, samt i Polen, India, Brasil, Serbia, Bulgaria, Russland, Tyrkia og Kina. Frem til oppkjøpet har Vik-Sandvik vaert heleid av Sandvik-familien.

Wärtsilä har frem til nå hatt ett skipsdesignselskap som er lokalisert i Tyskland, Wärtsilä Ship Design Germany. All aktivitet innen Ship Design i konsernet samles nå til en enhet. Denne enheten skal ledes av Arne Birkeland (42).

Birkeland har jobbet i Wärtsilä siden 2006, og er i dag administrerende direktør i Wärtsilä Norway. I tillegg er han direktør i Wärtsilä Ship Power Technology, og han er en del av ledergruppen i Wärtsilä Ship Power.

Wärtsilä og Vik-Sandvik holder pressekonferanse i dag, 3. juli kl. 11.30 i Vik-Sandviks hovedkvarter på Fitjar. Pressekonferansen kan følges på internett på disse adressene:

http://wip.goodmood.tv:80/wip//directlink.do?newbrowser=1&pid=2354721

http://194.100.179.139:80/wip//directlink.do?newbrowser=1&pid=2354721

Det er også mulig å delta via telefonkonferanse. Ring +44(0)20-7162-0025, og oppgi konferanse ID: 801873. Hvis du vil stille spørsmål under telefonkonferansen, trykk tallet 1, så vil du få kontakt med administratoren for konferansen. Oppgi deretter konferanse ID en gang til, så får du tilgang til å stille spørsmål. Har du spørsmål til administrator under konferansen, trykk tallet 0.

En versjon av pressekonferansen vil ligge tilgjengelig på Wärtsiläs nettsider senere på dagen: http://www.wartsila.com

Link til bildemateriell:

http://www.datahotelli.com/wpr/g.jsp?id=2008_07_03

Bildetekster:

Normand Seven er et avansert offshore konstruksjonsfartøy, med fremdriftssystemer fra Wärtsilä og design av Vik-Sandvik AS.

Den gassdrevne supplyfartøyet Viking Energy har fire Wärtsilä 6L32DF motorer, og er designet av Vik-Sandvik AS.

Kort om Wärtsilä:

Wärtsilä bidrar til å styrke sine kunders virksomhet ved å levere komplette livsløpsløsninger for kraftforsyning. Når Wärtsilä utvikler bedre og mer miljøvennlig teknologi, er fokus rettet mot det maritime markedet og energimarkedet. Med innovative produkter og løsninger så vel som tjenester har Wärtsilä som mål å vaere den foretrukne forretningspartneren for alle sine kunder. Dette oppnås gjennom innsatsen til over 17.000 fagfolk ved over 160 Wärtsilä-kontorer og fabrikker i mer enn 70 land verden over. Wärtsilä er børsnotert på den Nordiske Børsen (the Nordic Exchange) i Helsingfors, Finland.

http://www.wartsila.com

KILDE Wartsila