Også fra denne kilden

Du leste nettopp:

ViroPharmas Buccolam® (midazolam, munnvann, oppløsning) er nå godkjent og tilgjengelig i Norge for akutt behandling av anfall hos barn og ungdom

Nyheter levert av

ViroPharma Incorporated

Jun 19, 2013, 03:00 ET