You just read:

Adriatic Slovenica jako pierwsza firma w regionie wprowadza automatyzację wszystkich etapów sprzedaży polis i ubezpieczeń na życie