Badanie przeprowadzone przez firmę Atradius pokazuje zwiększające się zagrożenie niewypłacalnością w krajach NAFTA i Brazylii:

28 Wrz, 2016, 14:00 BST Źródło Atradius N.V.

BALTIMORE, September 28, 2016 /PRNewswire/ --

  • wzrost liczby przypadków niewypłacalności w USA (+3%) i Kanadzie (+4%) w bieżącym roku; 
  • spadek PKB w Brazylii (-3,4%) prowadzi do wzrostu liczby bankructw; 
  • 92% badanych przedsiębiorstw doświadczyło opóźnień w płatnościach od klientów B2B; 
  • 2 na 5 badanych przedsiębiorstw opóźniło płatności na rzecz dostawców w wyniku opóźnień w płatnościach od klientów. 

Wzrosło zagrożenie niewypłacalnością w krajach NAFTA i Brazylii. Prognozowana liczba przypadków niewypłacalności w Kanadzie wzrosła o4%, a w Stanach Zjednoczonych o 3%. Wzrosty te wynikają z niskich cen na rynkach towarów. Natomiast niskie ceny ropy naftowej, spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA i powolny wzrost wydajności w Meksyku a także recesja w Brazylii są głównymi przyczynami zwiększenia prognozowanej liczby bankructw w tych krajach. Trudna sytuacja związana z upadłościami wpływa na sposób, w jaki przedsiębiorstwa zabezpieczają się przed ryzykiem towarzyszącym płatnościom od klientów B2B.

Z najnowszej edycji badania "Barometr Praktyk Płatniczych Atradius" przeprowadzonego w obu Amerykach (kraje NAFTA i Brazylia) wynika, że 92% badanych przedsiębiorstw doświadczyło w ostatnim roku opóźnień w płatnościach od klientów B2B, a średnio niemal połowa całkowitej wartości faktur  została zapłacona z opóźnieniem. Z powodu opóźnień w płatnościach od klientów 2 na 5 przedsiębiorstw musiało opóźnić płatności na rzecz własnych dostawców, co spowodowało efekt domina w całym łańcuchu dostaw. Przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwach został spowolniony, ograniczając ich zdolność do dokonywania inwestycji i rozwoju.

Raport "Barometr Praktyk Płatniczych Atradius" z września 2016 r. przedstawia praktyki płatnicze krajowych i zagranicznych klientów B2B w badanych krajach. W badaniu przeanalizowano lokalne trendy związane z wykorzystaniem narzędzi zarządzania należnościami, dostrzegane zagrożenia dla rentowności, współczynnik rotacji należności oraz praktyki płatnicze w poszczególnych branżach i przedsiębiorstwach różnych rozmiarów.

Z powodu trudności finansowych spowodowanych przez opóźnienia w płatnościach od klientów B2B:

  • około 30% przedsiębiorstw musiało przedsięwziąć konkretne środki w celu poprawienia przepływu środków pieniężnych,
  • około 20% przedsiębiorstw nie było w stanie dotrzymać zobowiązań finansowych wobec dostawców i było zmuszone uzyskać dodatkowe finansowanie lub utraciło przychody.

Aby chronić rentowność swojej działalności, w ciągu najbliższych 12 miesięcy 40% badanych przedsiębiorstw będzie wymagać od swoich klientów B2B zabezpieczonych form płatności oraz częściej sprawdzać zdolność kredytową i historię płatniczą swoich klientów.

Andreas Tesch, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku w Atradius N.V., komentuje: "Zagrożenie niewypłacalnością na większości rozwiniętych rynków, w tym w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, wzrosło. Niezależnie od przyczyn takiego stanu rzeczy, wyzwania towarzyszące trudnej sytuacji związanej z niewypłacalnościami zmuszają przedsiębiorstwa do stosowania rozsądnych strategii zarządzania należnościami handlowymi, co umożliwia im bezpieczny rozwój".

David Huey, Dyrektor Regionalny NAFTA, dodaje: "Tendencja wzrostowa dotycząca niewypłacalności, którą obserwuje się obecnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, sprawia, że środowisko biznesowe w tych krajach staje się bardziej wymagające, co z kolei podkreśla znaczenie należytej staranności i ochrony przed zaległościami płatniczymi".

Cały raport przedstawiający wyniki badania "Barometr Praktyk Płatniczych Atradius" przeprowadzonego w obu Amerykach (NAFTA i Brazylia) z września 2016 r. można znaleźć na stronie atradius.us.

O firmie Atradius  

Atradius oferuje ubezpieczenia kredytu kupieckiego, usługi zarządzania wierzytelnościami, a także usługi windykacyjne, wykorzystując swoją strategiczną obecność w 50 krajach. Firma posiada dostęp do informacji kredytowej 200 milionów firm na całym świecie. Usługi oferowane przez Atradius pozwalają chronić przedsiębiorstwa na całym świecie przed ryzykiem związanym z transakcjami  z odroczonym terminem płatności.  Atradius jest częścią Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jednego z największych ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń należności w Hiszpanii i na całym świecie.

http://www.atradius.us

ŹRÓDŁO Atradius N.V.