CSA Group oferuje specjalistyczne porady w kwestii nowych dyrektyw ATEX

23 Lut, 2016, 12:05 GMT Źródło CSA Group

DEESIDE, Walia, February 23, 2016 /PRNewswire/ --

CSA Group - czołowy globalny dostawca usług testowania i certyfikacji oraz właściciel Sira Certification Service, brytyjskiego Organu Notyfikowanego dla dyrektywy ATEX - oferuje producentom cenny wgląd oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie nowych wymogów dotyczących ATEX, których wejście w życie planowane jest na kwiecień 2016 r.

"Nowa dyrektywa stała się źródłem pewnych niejasności i obaw wśród producentów sprzętu stosowanego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - powiedział Ian Rippin, dyrektor zarządzający CSA Group na terenie Wielkiej Brytanii. - CSA Group posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w testowaniu i certyfikacji produktów używanych w niebezpiecznych lokalizacjach i stanowi wiodące, zewnętrzne laboratorium wykonujące testy dla ATEX i IECEx w Wielkiej Brytanii. Dzielimy się zgromadzoną przez nas wiedzą, aby pomóc producentom w zrozumieniu nowych unijnych wymogów" - dodał.

CSA Group odpowiada na pięć najczęściej zadawanych pytań w kwestii nowej dyrektywy:

1. Od kiedy konieczne będzie stosowanie nowej dyrektywy?  

Dyrektywa 2014/34/UE, mimo że została już opublikowana, wejdzie w życie dopiero 20 kwietnia 2016 r. Dla organów notyfikowanych oznacza to, że przed tą datą nie mogą one wydawać certyfikatów potwierdzających zgodność z zapisami tej dyrektywy.

Dla producentów oznacza to z kolei, że nie mogą wydawa

ć deklaracji zgodności, potwierdzających zgodność z dyrektywą 2014/34/UE przed 20 kwietnia 2016 r., choć zgodnie z najnowszymi informacjami podanymi przez Komisję Europejską możliwe będzie jednoczesne wydawanie deklaracji dla kwalifikujących się produktów, potwierdzających ich zgodność zarówno z dyrektywą 94/9/WE, jak i 2014/34/UE w okresach właściwych dla ich stosowania. W związku z tym, wydana deklaracja może potwierdzać zgodność z dyrektywą 94/9/WE do dnia 19 kwietnia 2016 r. (włącznie) oraz jednocześnie z dyrektywą 2014/34/UE, począwszy od 20 kwietnia 2016 r.

2. Czy konieczna będzie aktualizacja bieżącego certyfikatu przed 20 kwietnia 2016 r., aby móc kontynuować sprzedaż obecnych produktów po tej dacie?  

Nie. Dyrektywa 2014/34/UE zawiera zapis, który stanowi, że certyfikaty wydane w myśl dyrektywy 94/9/WE będą ważne również w ramach nowej dyrektywy. W związku z tym certyfikaty zgodne z dyrektywą 94/9/WE nie wymagają aktualizacji do zapisów 2014/34/UE. Na chwilę obecną nie ustalono żadnych ograniczeń czasowych w tej kwestii.

3. Czy konieczne będzie wprowadzenie jakichkolwiek zmian do posiadanej deklaracji zgodności na produkty wprowadzane na rynek począwszy od 20 kwietnia 2016 r.?  

Tak. W związku z tym, że po 19 kwietnia 2016 r. dyrektywa 94/9/WE utraci moc obowiązującą, deklarowanie zgodności nowych produktów wprowadzanych na rynek w myśl jej zapisów nie będzie możliwe. Stąd też po wyżej podanej dacie posiadana deklaracja zgodności będzie musiała potwierdzać zgodność z zapisami dyrektywy 2014/34/UE. Niemniej jednak Komisja Europejska dopuszcza, aby deklaracje zgodności wskazywały na zgodność zarówno z dyrektywą 94/9/WE, jak i 2014/34/UE w okresach właściwych dla ich stosowania. Deklaracja może zatem potwierdzać zgodność z dyrektywą 94/9/WE do dnia 19 kwietnia 2016 r. (włącznie) oraz jednocześnie z dyrektywą 2014/34/UE, począwszy od 20 kwietnia 2016 r.

4. Czy w myśl nowej dyrektywy dopuszczalne są rozbieżności względem certyfikatów wydanych zgodnie z dyrektywą 94/9/WE?  

Po wejściu w życie nowej dyrektywy w dniu 20 kwietnia 2016 r. wszelkie rozbieżności względem certyfikatów wydanych zgodnie z dyrektywą 94/9/WE będzie można zaktualizować bez konieczności zmiany numeru certyfikatu. Organ Notyfikowany wyda nowy certyfikat (zmieniając odnośnik do dyrektywy 94/9/WE na odnośnik do 2014/34/UE, zaś certyfikaty badań typu WE zostaną zastąpione certyfikatami badań typu UE).

5. Czy w ramach wydania nowego certyfikatu może zostać wydany certyfikat badania typu UE i czy jego numer musi ulec zmianie?  

Nie ma konieczności wydawania nowego certyfikatu, ponieważ odnosi się on do dyrektywy 94/9/WE. Dyrektywa 2014/34/UE zawiera bowiem zapis, który stanowi, że certyfikaty wydane w myśl dyrektywy 94/9/WE dla obecnych produktów będą ważne również w ramach nowej dyrektywy. W związku z tym certyfikaty zgodne z dyrektywą 94/9/WE nie wymagają aktualizacji do zapisów 2014/34/UE. Na chwilę obecną nie ustalono żadnych ograniczeń czasowych w tej kwestii.

CSA Group weźmie udział w nadchodzącej Międzynarodowej Konferencji i Wystawie HazardEx, które odbędą się 24 i 25 lutego. Nasi eksperci z chęcią odpowiedzą na wszelkie pytania oraz przedstawią prezentację w dniu 25 lutego.

CSA Group  

CSA Group to niezależne stowarzyszenie członkowskie działające na rzecz bezpieczeństwa, pożytku społecznego i zrównoważonego rozwoju. Posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach takich jak opracowywanie norm, rozwiązania szkoleniowo-doradcze, globalne usługi testowania i certyfikacji w najważniejszych obszarach biznesowych, w tym przemysł i miejsca niebezpieczne, transport, hydraulika i budownictwo, medycyna, bezpieczeństwo i technologie, urządzenia i gazownictwo, alternatywne źródła energii, oświetlenie i zrównoważony rozwój, jak również usługi z zakresu oceny produktów konsumpcyjnych. Znakiem certyfikacji CSA opatrzone są miliardy produktów na całym świecie. Więcej informacji o CSA Group: http://www.csagroup.org

KONTAKT:

Allison Hawkins
manager ds. korporacyjnych
CSA Group
tel. +1-416-747-2615
e-mail: allison.hawkins@csagroup.org

ŹRÓDŁO CSA Group