You just read:

Delegaci z całego świata spotkają się w ramach wymiany kulturowej krajów Szlaku Jedwabnego