Właśnie przeczytano:

Delegaci z całego świata spotkają się w ramach wymiany kulturowej krajów Szlaku Jedwabnego