Europejski przemysł maszeruje dziś w Brukseli, aby powstrzymać chiński dumping i zaprotestować przeciwko przyznaniu Chinom Statusu Gospodarki Rynkowej

15 Lut, 2016, 09:12 GMT Źródło AEGIS Europe

BRUKSELA, February 15, 2016 /PRNewswire/ --

5 tysięcy pracowników z 17 krajów Europy maszeruje dziś w Brukseli, aby skłonić przywódców UE do powstrzymania chińskiego dumpingu i odmowy przyznania Chinom Statusu Gospodarki Rynkowej. 

Milan Nitzschke, rzecznik AEGIS Europe, stwierdził: "Wiele tysięcy z nas wybiera się dziś na marsz do Brukseli, aby przekazać unijnym decydentom jasny komunikat: Powiedzcie TAK miejscom pracy i uczciwemu handlowi; powiedzcie NIE Statusowi Gospodarki Rynkowej dla Chin!".

AEGIS Europe jest zrzeszeniem około 30 sektorów europejskiego przemysłu, które łącznie uzyskują ponad 500 miliardów euro rocznego obrotu, a także zatrudniają miliony osób.

Dzisiejszy marsz w Brukseli rozpoczyna się o godzinie 11:30 na rondzie Schumana, przed siedzibą Komisji Europejskiej. Na marsz przybędą pracownicy i liderzy przemysłu z 17 krajów Europy (Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Francji, Finlandii, Niemiec, Holandii, Węgier, Włoch, Luksemburga, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Słowacji, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii), zjednoczeni w ramach Manifestu Europejskiego Przemysłu na rzecz Wolnego i Sprawiedliwego Handlu.

"Już obecnie 75% wszystkich środków antydumpingowych Unii Europejskiej dotyczy Chin. Komisarz UE ds. Handlu Cecilia Malmström w ostatnich tygodniach otrzymała mnóstwo nowych skarg dotyczących nieuczciwych praktyk Chin. Jak Komisja Europejska może otwarcie mówić o przyznaniu Chinom Statusu Gospodarki Rynkowej, gdy codziennie na całym kontynencie zamyka się fabryki?" - skomentował Nitschke.

"Cele UE na rok 2020 obejmują ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 20%, zwiększenie zatrudnienia i osiągnięcie udziału wytwórstwa w GDP na poziomie 20%". Jeżeli Unia przyzna Chinom Status Gospodarki Rynkowej, cele te staną się nieaktualne. Przyznanie Chinom Statusu Gospodarki Rynkowej sprawiłoby, że Europa stałaby się bezbronna wobec zalewu chińskiego importu, który zniszczyłby europejskie miejsca pracy i zaszkodziłby środowisku" - kontynuował Nitzschke.

9 lutego, na starcie oceny skutków decyzji, Komisja Europejska przyznała, że Chinom nie udało się wykazać, iż są gospodarką rynkową, jak również że przyznanie im Statusu Gospodarki Rynkowej stanowi realne zagrożenie dla miejsc pracy i inwestycji w UE. Instytut Polityki Gospodarczej szacuje, że przedwczesne i jednostronne przyznanie Statusu Gospodarki Rynkowej mogłoby doprowadzić do utraty 3,5 miliona miejsc pracy w UE oraz 228 mld rocznego PKB.

"Przyznanie Chinom Statusu Gospodarki Rynkowej oznacza dla nich nieograniczone przyzwolenie na dumping. Obecnie rozmowy w UE skupiają się na stosowaniu przez Chiny destrukcyjnego dumpingu między innymi stali, paneli słonecznych, ceramiki i włókna szklanego. Gdyby UE przyznała Chinom Status Gospodarki Rynkowej, wkrótce musielibyśmy stawić czoła nieuczciwym praktykom handlowym w wielu innych strategicznych europejskich branżach" - podsumowuje Nitzschke.

Zdjęcia, filmy, Manifest, raporty oraz Plan działania Komisji Europejskiej można znaleźć pod adresem http://www.aegiseurope.eu.

http://www.blastmedia.news/aegis/aegis-event

ŹRÓDŁO AEGIS Europe