Firma Anheuser-Busch InBev proponuje połączenie z SABMiller w celu stworzenia globalnej firmy specjalizującej się w produkcji piwa

08 Paź , 2015, 14:40 BST Źródło Anheuser-Busch InBev

Połączenie działań potencjalnie doprowadzi do stworzenia jednej z największych firm produktów konsumenckich świata

Dopełniające się obszary zasięgu geograficznego i portfolia marek

Zaktualizowana propozycja to atrakcyjna okazja dla akcjonariuszy SABMiller; propozycja gotówkowa to atrakcyjna stawka 44% i częściowy udział w akcjach o stawce 28%

Silne zaangażowanie w sprawy Republiki Południowej Afryki i kontynentu afrykańskiego kluczowym czynnikiem przyszłego rozwoju

Większy wybór dla konsumentów na całym świecie

BRUKSELA, 8 października 2015 r. /PRNewswire/ -- Firma Anheuser-Busch InBev (zwana dalej AB InBev) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) ogłasza dziś przedłożenie zaktualizowanej propozycji na połączenie firm na ręce Zarządu spółki SABMiller plc (zwanej dalej SABMiller) (LSE: SAB) (JSE: SAB). Połączenie obu firm ma doprowadzić do stworzenia pierwszej prawdziwie globalnej firmy specjalizującej się w produkcji piwa.

Zaktualizowana propozycja zawiera atrakcyjne warunki dla akcjonariuszy spółki SABMiller

W zaktualizowanej propozycji złożonej dziś przez firmę AB InBev znajduje się oferta kupna spółki SABMiller za cenę 42,15 GBP za udział w gotówce, z alternatywą częściowego rozliczenia w akcjach, obejmująca 41% akcji spółki SABMiller. Wcześniejsze dwie propozycje złożone prywatnie na piśmie na ręce Zarządu spółki SABMiller opiewały odpowiednio na cenę za akcję w wysokości 38,00 GBP (propozycja pierwsza) i 40,00 GBP (propozycja druga) w gotówce. Firma AB InBev wyraża rozczarowanie odrzuceniem obu propozycji ze strony Zarządu spółki SABMiller bez poważnego zaangażowania w sprawę.

Zaktualizowana propozycja powinna w przekonaniu kierownictwa firmy AB InBev być bardzo atrakcyjna dla akcjonariuszy spółki SABMiller i przedstawiać doskonałą okazję biznesową. Propozycja gotówkowa reprezentuje nadwyżkę w wysokości około 44% w stosunku do kursu zamknięcia akcji spółki wynoszącego 29,43 GBP z 14 września 2015 r. (ostatniego dnia roboczego przed powrotem spekulacji co do złożenia propozycji przez firmę AB InBev).

Zaktualizowana propozycja została stworzona z zamiarem umożliwienia złożenia atrakcyjnej oferty gotówkowej akcjonariuszom publicznym spółki SABMiller oraz zapewnienia ciągłej atrakcyjnej inwestycji grupie Altria Group, Inc. oraz firmie BevCo Ltd. (reprezentujących 41% udziałów w spółce SABMiller). Kierownictwo firmy AB InBev uważa, że spełni to wymagania finansowe obu firm. Co ważne, alternatywne częściowe rozliczenie w akcjach umożliwia osiągnięcie odpowiedniego finansowania i umożliwia ofertę gotówkową w cenie wyższej, niż ta, którą firma AB InBev mogłaby zaoferować w innym przypadku. Więcej informacji o alternatywnym częściowym rozliczeniu w akcjach i warunkach wstępnych znajduje się w dalszej części dokumentu.

Kierownictwo firmy AB InBev uważa, że zaktualizowana propozycja gotówkowa w wysokości 42,15 GBP za akcję jest na pułapie, który powinien być zaaprobowany przez Zarząd spółki SABMiller.

Atrakcyjna okazja

Dzięki potencjalnemu połączeniu firmy AB InBev i spółki SABMiller mogłaby powstać prawdziwie międzynarodowa firma piwowarska, która stać się może jedną z wiodących firm w zakresie dóbr konsumpcyjnych na świecie. Z uwagi na prawie całkowicie dopełniające się obszary zasięgu geograficznego i portfolia marek firmy AB InBev i spółki SABMiller powstała grupa cieszyć by się mogła działalnością operacyjną na praktycznie wszystkich większych rynkach piwa, w tym rynkach kluczowych rozwijających się regionów o perspektywach znaczącego wzrostu gospodarczego, takich jak Afryka, Azja i Ameryka Środkowa i Południowa.

Grupa powstała po połączeniu firm miałaby generować przychód w wysokości 64 mld USD i EBITDA w wysokości 24 mld1 USD. Kierownictwo firmy AB InBev uważa, że transakcja leży w najlepszym interesie zarówno konsumentów produktów obu firm, jak i akcjonariuszy, pracowników, hurtowników, partnerów biznesowych oraz obsługiwanych społeczności.

– Bardzo szanujemy spółkę SABMiller, jej pracowników i kierownictwo i wierzymy, że połączenie naszych dwóch wspaniałych przedsiębiorstw stworzy pierwszą prawdziwie globalną firmę specjalizującą się w produkcji piwa. Oba przedsiębiorstwa zapuściły głębokie korzenie w części najstarszych kultur związanych z piwem na całym świecie i dzielą wielką pasję do jego warzenia oraz tradycje utrzymania jakości produktów – powiedział Carlos Brito, dyrektor wykonawczy firmy Anheuser-Busch InBev. – Jednocząc nasze bogate dziedzictwo, marki i pracowników możemy wspólnie zapewnić konsumentom więcej możliwości w zakresie smakowania i cieszenia się najlepszymi piwami świata. Jako kluczowi obywatele korporacyjni świata, oba przedsiębiorstwa starają się mieć pozytywny wpływ na społeczności, w których działają. Krótko mówiąc, wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej, niż z osobna w zakresie zapewniania piwa większej liczbie konsumentów i zwiększania wartości firmy z korzyścią dla wszystkich naszych akcjonariuszy – dodał dyrektor.

Połączenie firm ma spowodować znaczny wzrost możliwości rozwoju, przyczyniając się do zysków akcjonariuszy na całym świecie

Połączenie przedsiębiorstw AB InBev i SABMiller spowoduje znaczne możliwości rozwoju, od marketingu łącznego portfolia marek, przez dopełniające się w dużym zakresie sieci dystrybucyjne, do stosowania najlepszych praktyk obu przedsiębiorstw w całej nowej organizacji. Rozwinięcie silnej marki i sukcesy w rozwoju zarówno marek ikonicznych, jak i krajowych odegrały kluczową rolę w sukcesie zarówno firmy AB InBev, jak i spółki SABMiller.

Dzięki połączeniu dopełniających się ofert marek międzynarodowych i lokalnych można zapewnić większy wybór piwoszom zarówno nowych, jak i długo istniejących rynków na świecie. Połączenie możliwości obu przedsiębiorstw umożliwi ponadto wprowadzenie kolejnych innowacji w celu zapewnienia ekscytujących produktów klientom na całym świecie.

Przykładem tego jest międzynarodowy rozwój marki Budweiser, której międzynarodowa sprzedaż stanowi ponad połowę wolumenu marki, po połączeniu firmy Anheuser-Busch ze spółką AB InBev.

Przyciąganie największych talentów z całego świata

Kierownictwo AB InBev jest zdania, że wraz ze spółką SABMiller firma jest w stanie stworzyć jedno z najlepszych przedsiębiorstw w zakresie dóbr konsumenckich świata, a wszystko to dzięki umiejętnościom, entuzjazmowi, zaangażowaniu, oddaniu, energii i motywacji połączonej grupy utalentowanych pracowników obu przedsiębiorstw.

Dzięki kadrze kierowniczej, w której na najwyższych stanowiskach można znaleźć pracowników z prawie 30 krajów, AB InBev to firma prawdziwie międzynarodowa. Doświadczony zespół zarządzający spółki SABMiller posiada bogate doświadczenie rynkowe, zwłaszcza w regionach, na których firma AB InBev nie cieszy się znaczącym udziałem.

Z uwagi na to firma AB InBev przewiduje, że główni członkowie kadry zarządzającej i pracowniczej spółki SABMiller będą odgrywać znaczącą rolę w przyłączonej firmie w pionie całej organizacji.

Dzięki znaczącemu dziedzictwu spółki SABMiller na terenie Afryki kontynent ten stanie się kluczowym motorem wzrostu dla połączonej firmy

Na kontynencie afrykańskim znajdują się niezwykle atrakcyjne rynki cieszące się tendencją zwyżkową PKB, rosnącą w liczbę klasą średnią i zwiększającymi się możliwościami gospodarczymi. Dzięki dużemu doświadczeniu i sukcesom spółki SABMiller na terenie Afryki od XIX w. kontynent ten nadal będzie odgrywać istotną rolę w przyszłości połączonej firmy. Firma AB InBev zamierza dodatkowo wprowadzić akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Zatrudnić chce także lokalny zarząd, który odgrywał będzie kluczową rolę w przyszłych sukcesach połączonej firmy.

Firma AB InBev zamierza utrzymać regionalną siedzibę połączonej firmy na kontynent afrykański w Johannesburgu. Ponadto kierownictwo firmy AB InBev uznaje długotrwałe wysiłki spółki SABMiller w celu wsparcia postępu społeczeństwa Południowej Afryki i jej głębokie zaangażowanie w sprawy lokalnych interesariuszy. W szczególności na podziw zasługuje wprowadzony przez spółkę SABMiller plan wzmocnienia pozycji gospodarczej (Broad-Based Black Economic Empowerment), który firma AB InBev zamierza kontynuować.

Wspólna budowa lepszego świata

Oba przedsiębiorstwa starają się mieć pozytywny wpływ na społeczności, w których działają poprzez stwarzanie możliwości na poziomie całego łańcucha dostaw - od rolników i piwowarów do kierowców ciężarówek i klientów. Przedsiębiorstwa aspirują również do osiągnięcia najwyższych standardów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Połączenie przedsiębiorstw spowoduje połączenie zasobów i wiedzy, dzięki którym można osiągnąć większy i lepszy wpływ na świat. Oba przedsiębiorstwa prowadzą poważne programy, które zachęcają interesariuszy do odpowiedzialnego korzystania z ich produktów, zmniejszenia wpływu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wody, energii i recyklingu, oraz do poprawy warunków społeczności, w których żyją i pracują.

Udokumentowane pomyślne transakcje i tworzenie wartości dla akcjonariuszy

Firma AB InBev ma na swoim koncie pomyślne połączenia jednostek gospodarczych i tworzenie wartości dla akcjonariuszy. W ciągu ostatnich dwudziestu lat firma zrealizowała kilka dużych transakcji, osiągała określone cele i dopełniała zobowiązań z korzyścią dla interesariuszy. Połączenie przedsiębiorstw spowoduje połączenie zasobów i wiedzy, dzięki którym będzie można osiągnąć większy i lepszy wpływ na społeczności świata.

Aktywne zaangażowanie w pracę z organami nadzoru

Zasięg geograficzny przedsiębiorstw w znacznej mierze dopełnia się w zakresie kontynentalnym i regionalnym. Firma AB InBev dążyć będzie do współpracy ze spółką SABMiller i właściwymi organami w zakresie punktualnego i odpowiedniego spełnienia wszelkich wymogów regulacyjnych. Firma dążyć będzie do szybkiego i aktywnego rozwiązania wszystkich kwestii prawnych lub umownych w szczególności w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Podobnie w RPA i innych jurysdykcjach firma AB InBev zamierza podjąć współpracę ze spółką SABMiller w zakresie spełnienia wszelkich wymogów regulacyjnych.

Alternatywne częściowe rozliczenie w akcjach

W zaktualizowanej propozycji znajduje się alternatywne częściowe rozliczenie w akcjach, w skład którego wchodzi 326 mln akcji i jest dostępne w zakresie około 41% akcji spółki SABMiller. Akcje te będą mieć formę odrębnej klasy akcji firmy AB InBev (akcje ograniczone) o następujących parametrach:

  • niepubliczne i niedopuszczone do obrotu na giełdzie papierów wartościowych;
  • z zastrzeżeniem pięcioletniego niezbywania akcji od zamknięcia;
  • zamienne na zwykłe akcje firmy AB InBev według zasady jedna za jedną po zakończeniu wyżej wymienionego okresu pięciu lat; oraz
  • równa pozycja ze zwykłymi akcjami firmy AB InBev w zakresie dywidend i prawa głosu.

Przed dokonaniem konwersji na zwykłe akcje firmy AB InBev akcjonariusze spółki SABMiller, którzy zdecydują się na alternatywne częściowe rozliczenie w akcjach będą posiadać 0.483969 akcji ograniczonych na każdą akcję spółki SABMiller 2. Akcjonariusze spółki SABMiller, którzy zdecydują się na alternatywne częściowe rozliczenie w akcjach otrzymają również 2,37 GBP w gotówce za każdą akcję spółki SABMiller. Opierając się na kursie zamknięcia akcji firmy AB InBev z dnia 6 października 2015 r. (98,06 EUR) alternatywa częściowego udziału wraz z 2,37 GBP w gotówce przeliczałaby się na wartość akcji spółki SABMiller w wysokości GBP 37,49, co stanowi 28% nadwyżki w stosunku do kursu zamknięcia akcji spółki SABMiller wynoszącego 29,43 GBP z dnia 14 września 2015 r3.

Oznacza to, że implikowana wartość alternatywnego częściowego rozliczenia w akcjach wynosi mniej niż proponowana oferta gotówkowa nawet przed odjęciem dodatkowego rabatu z uwagi na zastrzeżony charakter i brak zbywalności akcji ograniczonych. Firma AB InBev nie dąży do uzyskania rekomendacji ze strony Zarządu spółki SABMiller odnośnie alternatywnego częściowego rozliczenia w akcjach.

Firma AB InBev spodziewa się, że większość akcjonariuszy spółki SABMiller chętniej przyjmie wyższą ofertę gotówkową i, zgodnie z życzeniem, ponownie zainwestuje dochód w zwykłe notowane akcje firmy AB InBev. Jednakże każdy z akcjonariuszy spółki SABMiller jest w stanie zdecydować się na wybór alternatywnego częściowego rozliczenia w akcjach.

Warunki wstępne

Ogłoszenie formalnej transakcji podlegać będzie następującym warunkom:

  • zalecenie Zarządu spółki SABMiller w związku z ofertą gotówkową oraz realizacja działań nieodwoływalnych w zakresie głosowania za przyjęciem transakcji członków Zarządu spółki SABMiller, w formie akceptowalnej przez firmę AB InBev;
  • realizacja działań nieodwoływalnych w zakresie głosowania za przyjęciem transakcji i wyboru alternatywnego częściowego rozliczenia w akcjach dwóch głównych akcjonariuszy spółki SABMiller, grupy Altria Group, Inc. i firmy BevCo Ltd. w obu przypadkach odnoszących się do wszystkich posiadanych przez nich akcji oraz w formie akceptowalnej przez firmę AB InBev;
  • pomyślne zachowanie należytej staranności zwyczajowej; oraz
  • ostateczne zatwierdzenie Zarządu firmy AB InBev. Zarząd firmy AB InBev udzielił pełnego poparcia w zakresie niniejszej propozycji i zamierza (za spełnieniem powyższych warunków) wyrazić formalną zgodą bezpośrednio przed wydaniem ogłoszenia.

Firma AB InBev zastrzega sobie prawo do odstąpienia w całości lub w części od któregokolwiek z warunków wstępnych złożenia oferty przedstawionej w niniejszym ogłoszeniu.

Warunki transakcji będą miały zwyczajowy charakter przy połączeniu tego rodzaju i będą zawierać zgodę zarówno akcjonariuszy spółek i odbiór, na satysfakcjonujących warunkach, wszystkich zgód antymonopolowych i regulacyjnych.

W związku z harmonogramem uzyskiwania części z wyżej wymienionych zezwoleń, firma AB InBev przewiduje postępowanie na drodze transakcji na zasadzie warunków wstępnych zgodnie z definicją zawartą w kodeksie przejęć i połączeń, zwanym dalej „kodeksem".

Wynagrodzenie pieniężne w ramach transakcji zostanie sfinansowane dzięki połączeniu wewnętrznych zasobów finansowych AB InBev i nowego zadłużenia wobec stron trzecich.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty ani tez nie nakłada na firmę AB InBev obowiązku złożenia oferty, ani tez nie stanowi dowodu na stanowczy zamiar złożenia oferty w rozumieniu kodeksu. Z uwagi na to, firma AB InBev nie traktuje jej jako podstawy do ogłoszenia zgodnie z artykułem 2.2 (a) kodeksu.

Nie ma pewności co do złożenia formalnej oferty. Dalsze oświadczenia będą wydawane w miarę potrzeby.

Firma AB InBev zastrzega sobie następujące prawa:

a) prawo do wprowadzenia innej formy wynagrodzenia i/lub do zmiany warunków składowych wynagrodzenia;

b) prawo do realizacji transakcji przez lub wraz z jednostką zależną firmy AB InBev lub spółką, która stanie się spółką zależną firmy AB InBev;

c) prawo do złożenia oferty (w tym oferty gotówkowej i alternatywnego częściowego rozliczenia w akcjach) spółce SABMiller w każdej chwili i na mniej korzystnych warunkach:

(i) za zgodą lub rekomendacją Zarządu spółki SABMiller;

(ii) jeżeli strona trzecia ogłosi zdecydowany zamiar złożenia oferty na spółkę SABMiller na mniej korzystnych warunkach; lub

(iii) po ogłoszeniu przez spółkę SABMiller wprowadzenia procedur, które pozwalają akcjonariuszom zdecydować, czy uchylić obowiązek złożenia obowiązkowej oferty (ang. whitewash) zgodnie z kodeksem; oraz

d) w przypadku ogłoszenia, zadeklarowania, wykonania lub zapłaty przez spółkę SABMiller w zakresie jakiejkolwiek dywidendy w zakresie zmniejszenia wartości oferty (w tym oferty gotówkowej i alternatywnego częściowego rozliczenia w akcjach) o wysokość tej dywidendy.

Firma AB InBev w zakresie kwestii zawartych w niniejszym ogłoszeniu zatrudniła firmę Lazard w charakterze doradcy finansowego i kancelarię Freshfields Bruckhaus Deringer LLP w charakterze doradcy prawnego.

Mikrostrona i film dyrektora generalnego

Więcej informacji, w tym wszystkie dokumenty związane z planowaną transakcją i film dyrektora generalnego firmy AB InBev, Carlosa Brito omawiającego proponowane połączenie, można znaleźć na stronie: www.globalbrewer.com. Transkrypcję filmu można znaleźć na stronie: http://www.globalbrewer.com/home/#news-and-facts.

Dane telekonferencji z inwestorami i analitykami

Firma AB InBev będzie dziś gospodarzem dwóch połączeń konferencyjnych dla inwestorów i analityków. Dane połączeń:

Telekonferencja z inwestorami i analitykami nr 1

Czas: 4:00 EDT / 9:00 BST / 10:00 CET

Łącze do transmisji: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52926/Lobby/default.htm

Numer dostępowy w Wielkiej Brytanii: +44 (0) 20 7192 8000

Numer dostępowy w Stanach Zjednoczonych: +1 866 966 1396

Nr ID konferencji: 56262876

Telekonferencja z inwestorami i analitykami nr 2

Czas: 8:30 EDT / 13:30 BST / 14:30 CET

Łącze do transmisji: http://cache.merchantcantos.com/webcast/webcaster/4000/7464/16532/52927/Lobby/default.htm

Numer dostępowy w Wielkiej Brytanii: +44 (0) 20 7192 8000

Numer dostępowy w Stanach Zjednoczonych: +1 866 966 1396

Nr ID konferencji: 56267073

Osoby, którym nie udało się wysłuchać przekazu na żywo będą mogły wysłuchać powtórki transmisji i przeczytać transkrypcję telekonferencji pod adresem www.globalbrewer.com.

Dane telekonferencji z mediami

Firma AB InBev będzie również dziś gospodarzem dwóch połączeń konferencyjnych dla mediów. Dane połączeń:

Telekonferencja z mediami nr 1

Czas: 2:30 EDT / 7:30 BST / 8:30 CET

Numer dostępowy w Wielkiej Brytanii: +44 (0) 20 7192 8000

Numer dostępowy w Stanach Zjednoczonych: +1 866 966 1396

Nr ID konferencji: 56231478

Telekonferencja z mediami nr 2

Czas: 9:30 EDT / 14:30 BST / 15:30 CET

Numer dostępowy w Wielkiej Brytanii: +44 (0) 20 7192 8000

Numer dostępowy w Stanach Zjednoczonych: +1 866 966 1396

Nr ID konferencji: 56244076

Lazard działa jako wyłączny doradca finansowy firmy AB InBev i nie świadczy usług żadnej innej stronie w zakresie kwestii opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Lazard ponosi wyłączną odpowiedzialność przed firmą AB InBev w zakresie zapewniania ochrony właściwej klientom Lazard lub też świadczenia usług doradztwa w zakresie kwestii opisanych w niniejszym ogłoszeniu. W związku z wyżej wymienionym Lazard oznacza firmę Lazard Frères & Co. LLC oraz Lazard & Co., Limited. Firma Lazard & Co., Limited jest autoryzowana i regulowana w Wielkiej Brytanii przez Urząd ds. Działań Finansowych (ang. Financial Conduct Authority). Firma Lazard, ani żaden z jej oddziałów, nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań (bezpośrednich lub pośrednich, wynikających z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego, powstałych na podstawie statutu lub w jakikolwiek inny sposób) w związku z niniejszym ogłoszeniem lub kwestiami w nim opisanymi.

Bank Deutsche Bank AG jest uprawniony do wykonywania swoich działań na podstawie niemieckiego prawa bankowego (organ właściwy: Europejski Bank Centralny) oraz w Wielkiej Brytanii (organ właściwy: Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych, ang. Prudential Regulation Authority). Bank jest objęty nadzorem ze strony Europejskiego Banku Centralnego i BaFin (Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego w Niemczech) i podlega ograniczonej regulacji Urzędu ds. Regulacji Ostrożnościowych i Urzędu Działań Finansowych (ang. Financial Conduct Authority) w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat uprawnień banku i przepisów Urzędu ds. Regulacji Ostrożnościowych oraz Urzędu Działań Finansowych można uzyskać na żądanie lub na stronie www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm.

Bank Deutsche Bank AG, działający poprzez swój oddział w Londynie (DB) świadczy usługi brokera korporacyjnego w zakresie niniejszego ogłoszenia i jego zawartości firmie AB InBev i żadnej innej stronie. DB nie przyjmuje na siebie zobowiązań w zakresie innych podmiotów niż firma AB InBev w zakresie zapewniania ochrony właściwej klientom lub też świadczenia usług doradztwa w zakresie kwestii opisanych w niniejszym ogłoszeniu. Bez ograniczenia odpowiedzialności za oszustwo, ani DB, ani żadna z jej spółek zależnych, oddziałów lub filii, ani też żaden z dyrektorów, urzędników, przedstawicieli, pracowników, doradców lub agentów nie przyjmują na siebie żadnych zobowiązań (bezpośrednich lub pośrednich, wynikających z umowy, z tytułu czynu niedozwolonego, powstałych na podstawie statutu lub w jakikolwiek inny sposób) co do jakichkolwiek podmiotów innych niż dotychczasowi klienci DB w związku z niniejszym ogłoszeniem lub kwestiami w nim opisanymi lub w inny sposób.

Zgodnie z art. 2.6(a) kodeksu, firma AB InBev musi nie później niż o 17:00 w środę, 14 października 2015 roku ogłosić bądź to stanowczy zamiar złożenia oferty na spółkę SABMiller zgodnie z art. 2.7 kodeksu bądź ogłosić, że nie zamierza złożyć oferty na SABMiller, w którym to przypadku oświadczenie będzie traktowane jako oświadczenie objęte artykułem 2.8 kodeksu. Zgodnie z art. 2.6(c) kodeksu wyznaczony termin może być przedłużony wyłącznie za zgodą SABMiller i Panelu ds. Przejęć.

Angielska, niderlandzka i francuska wersja niniejszego komunikatu prasowego zostanie opublikowana na stronie www.ab-inbev.com.

KOMENTARZE

Wymogi dotyczące ujawniania informacji zawarte w kodeksie

Zgodnie z art. 8.3(a) kodeksu każda osoba, która zainteresowana jest co najmniej 1% dowolnej klasy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta, za wyjątkiem tych oferentów, co do których wydano oświadczenie potwierdzające, że oferta jest lub najprawdopodobniej będzie w pełni gotówkowa, musi dokonać ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia po rozpoczęciu okresu ofertowego i, jeżeli dojdzie do tego później, po wydaniu oświadczenia, w którym po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia musi zawierać informacje na temat interesów i krótkich pozycji osoby oraz prawa do nabycia wszelkich papierów wartościowych każdej z (a) spółek będących przedmiotem oferty i (b) jakiegokolwiek oferenta. Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia przez osobę, co do której zastosowanie ma art. 8.3(a) musi zostać dokonane nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego 10 dnia roboczego po rozpoczęciu okresu ofertowego lub, jeżeli ma to zastosowanie, nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego 10 dnia roboczego po wydaniu oświadczenia, w którym po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. Odpowiednie osoby zajmujące się obrotem papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub oferenta przed wyznaczonym terminem dokonania ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia muszą w jej miejsce dokonać ujawnienia informacji na temat obrotu.

Zgodnie z art. 8.3(b) kodeksu każda osoba, która jest lub stanie się zainteresowana co najmniej 1% dowolnej klasy papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta musi dokonać ujawnienia informacji na temat obrotu, jeżeli osoba ta zajmuje się obrotem papierów wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub oferenta. Ujawnienie informacji na temat obrotu musi zawierać informacje na temat przedmiotowego obrotu oraz interesów oraz krótkich pozycji danej osoby oraz prawa do nabycia wszelkich papierów wartościowych każdej z (a) spółek będących przedmiotem oferty i (b) jakiegokolwiek oferenta za wyjątkiem informacji, które już zostały ujawnione zgodnie z art. 8. Ujawnienie informacji na temat obrotu przez osobę, co do której zastosowanie ma art. 8.3(b) musi zostać dokonane nie później niż o 15:30 czasu londyńskiego pierwszego dnia roboczego po dacie dokonania przedmiotowego obrotu.

Jeżeli co najmniej dwie osoby działają wspólnie na podstawie porozumienia lub umowy, formalnie lub nieformalnie, w celu nabycia lub kontroli nad interesami w danych papierach wartościowych spółki będącej przedmiotem oferty lub papierów wartościowych oferenta, zostaną one uznane za jedną osobę na cele artykułu 8.3.

Ujawnienie informacji na temat pozycji otwarcia musi zostać także dokonane przez spółkę będącą przedmiotem oferty oraz przez oferenta, a ujawnienie informacji na temat obrotu musi zostać także dokonane przez spółkę będącą podmiotem oferty oraz przez oferenta lub przez jakiekolwiek osoby działające z nimi w porozumieniu (por. art. 8.1, 8.2 i 8.4).

Szczegółowe informacje na temat spółki będącej przedmiotem oferty i spółki oferenta, w stosunku do których konieczne jest dokonanie ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia i na temat obrotu dostępne są w tabeli ujawnień Panelu ds. Przejęć na stronie www.thetakeoverpanel.org.uk, włączywszy informacje dotyczące liczby akcji w emisji, kiedy doszło do rozpoczęcia okresu ofertowego oraz kiedy po raz pierwszy dokonano identyfikacji oferenta. W przypadku wątpliwości na temat konieczności dokonania ujawnienia informacji na temat pozycji otwarcia i na temat obrotu należy skontaktować się z jednostką nadzoru rynku Panelu pod numerem +44 (0)20 7638 0129.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera tzw. stwierdzenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te są oparte na bieżących oczekiwaniach i prognozach przyszłych wydarzeń i zmian w zarządzaniu firmy AB InBev i są w oczywisty sposób niepewne i podatne na zmiany sytuacji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w tym komunikacie obejmują stwierdzenia dotyczące propozycji firmy AB InBev dla Zarządu spółki SABMiller oraz inne oświadczenia i fakty przeszłe. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają stwierdzenia zazwyczaj zawierające takie słowa, jak „będzie", „może", „powinien", „uważa", „zamierzać", „oczekiwać", „przewidywać", „cele", „szacować", „prawdopodobne" i słowa o podobnym znaczeniu. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą obejmować wypowiedzi związane z: oczekiwanymi cechami połączonej firmy, oczekiwania co do posiadania połączonej firmy przez akcjonariuszy firmy AB InBev i spółki SABMiller, zakresu klientów połączonej firmy, oczekiwanych korzyści z proponowanej transakcji; oraz finansowania proponowanej transakcji. Stwierdzenia dotyczące przyszłości to wszystkie oświadczenia inne niż sprawozdania z faktów. Na stwierdzeniach dotyczących przyszłości nie należy nadmiernie polegać jako, że reprezentują one obecne poglądy Zarządu firmy AB InBev i podlegają czynnikom ryzyka i niepewności w zakresie firmy AB InBev oraz spółki SABMiller. Są one również uzależnione od wielu czynników, z których część pozostaje poza kontrolą firmy AB InBev. Istnieją poważne czynniki, ryzyko i niepewność które mogą spowodować znaczne różnice między prognozowanymi, a faktycznymi wynikami i rezultatami. Zalicza się do tego brak pewności w zakresie zakończenia niniejszej propozycji ofertą lub umową lub warunków takiej umowy jak i ryzyko związane z firmą AB InBev opisane w p. 3.D sprawozdania rocznego na formularzu 20-F (formularz 20-F) złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission, SEC) 24 marca 2015 r. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się znacznie od wyników opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości w wyniku czynników innych lub nieprzewidzianych.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości należy interpretować wraz z innymi wypowiedziami ostrzegawczymi zamieszczonymi w innych miejscach, w tym w najnowszym raporcie rocznym na formularzu 20-F, raportami na formularzu 6-K oraz wszelkich innych dokumentach opublikowanych przez firmę AB InBev i spółkę SABMiller. Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie podlegają całkowicie niniejszym wypowiedziom ostrzegawczym, dlatego też nie udziela się zapewnień, że zrealizowane zostaną oczekiwania firmy AB InBev w zakresie wyników i rozwoju wydarzeń a nawet, jeśli zostaną one w większej części zrealizowane, że będą miały skutki dla firmy AB InBev lub wpływ na nią lub jej działania. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, firma AB InBev nie podejmuje zobowiązania się do aktualizacji lub poprawy wszelkich publikowanych stwierdzeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku nowych informacji, czy przyszłych zdarzeń lub z innych powodów.

Informacja dla inwestorów amerykańskich

Jeśli firma AB InBev złożyłaby ofertę na spółkę SABMiller, posiadacze amerykańskich akcji spółki SABMiller powinni zwrócić uwagę, że wszelkie etapy transakcji wymagające aprobaty akcjonariuszy spółki SABMiller mogą być przeprowadzane zgodnie z programem brytyjskim podległym prawu spółek Wielkiej Brytanii. W takim przypadku można spodziewać się, że emisja wszelkich akcji akcjonariuszom spółki SABMiller odbędzie się na podstawie zwolnienia z przepisów rejestracyjnych amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. US Securities Act of 1993), co opisane jest w części 3(a)(10) tej ustawy i będzie za to podlegać brytyjskim wymaganiom ujawniania informacji (które różnią się od wymagań w Stanach Zjednoczonych). Transakcja może zostać przeprowadzona na drodze oferty przejęcia na mocy prawa angielskiego. W takim wypadku emisja wszelkich papierów wartościowych akcjonariuszom spółki SABMiller odbędzie się na podstawie przepisów rejestracyjnych amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych w braku zwolnienia z obowiązku rejestracyjnego. W przypadku przeprowadzenia transakcji na drodze oferty przejęcia zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii zastosowanie będą mieć przepisy amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r.  (ang. Exchange Act of 1934) w tym wszelkie wyłączenia obowiązujące zgodnie z art. 14d-1(d).

Zgłoszenie to nie stanowi oferty sprzedaży ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Nie jest tez dozwolona sprzedaż papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta sprzedaży ani też zaproszenie do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych byłyby niezgodne z prawem papierów wartościowych obowiązującym w danej jurysdykcji bez uprzedniej rejestracji lub określenia zgodnego z tym prawem. W zakresie papierów wartościowych nie zostanie złożona oferta inna niż zgodna z wymogami części 10 Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami.

KONTAKTY ANHEUSER-BUSCH INBEV

Media

Inwestorzy

Marianne Amssoms

Tel.: +1-212-573-9281

E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com

Graham Staley

Tel.: +1-212-573-4365

E-mail: graham.staley@ab-inbev.com

Karen Couck

Tel.: +1-212-573-9283

E-mail: karen.couck@ab-inbev.com

Christina Caspersen

Tel.: +1-212-573-4376

E-mail: christina.caspersen@ab-inbev.com

Kathleen Van Boxelaer Tel.: +32-16-27-68-23 E-mail: kathleen.vanboxelaer@ab-inbev.com

Heiko Vulsieck Tel.: +32-16-27-68-88 E-mail: heiko.vulsieck@ab-inbev.com

Steve Lipin, Brunswick Group US

Tel.: +1-212-333-3810

E-mail: slipin@brunswickgroup.com

Richard Jacques, Brunswick Group UK

Tel.: +44-20-7404-5959

E-mail: rjacques@brunswickgroup.com

Doradca finansowy - Lazard

Pośrednik korporacyjny – Deutsche Bank

William Rucker / Charlie Foreman

Tel.: +44 20 7187 2000

Ben Lawrence / Simon Hollingsworth

Tel.: +44 20 7545 8000

O Anheuser-Busch InBev

Firma Anheuser-Busch InBev to spółka giełdowa (Euronext: ABI) z siedzibą w Leuven w Belgii pozostająca w posiadaniu Amerykańskich Kwitów Depozytowych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: BUD). Spółka jest wiodącym globalnym producentem piwa i jedną z pięciu największych na świecie firm w zakresie produktów konsumenckich. Piwo, czyli pierwotna sieć społecznościowa, jednoczy ludzi już od tysięcy lat, a nasze portfolio zawierające ponad 200 marek nadal tworzy silne więzi z klientami. W naszej ofercie znajdują się takie globalne marki, jak Budweiser®, Corona® i Stella Artois®, międzynarodowe marki Beck's®, Leffe® i Hoegaarden® oraz lokalne hity Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Victoria®, Modelo Especial®, Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske®, Cass® i Jupiler®. Zobowiązanie firmy Anheuser-Busch InBev co do jakości ma swoje źródła w 600-letniej tradycji piwowarskiej i w browarze Den Hoorn w Leuven w Belgii, a także w pionierskim podejściu browaru Anheuser & Co, którego historia sięga roku 1852 w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Dbając o dywersyfikację geograficzną i zrównoważone nastawienie na rynki rozwinięte i rozwijające się, firma Anheuser-Busch InBev wyciąga korzyści ze wspólnych sił około 155 000 pracowników w 25 krajach na świecie. W 2014 roku firma AB InBev zanotowała 47,1 miliarda dolarów przychodu. Dążeniem firmy jest stanie się najlepszą firmą piwowarską łączącą ludzi w jeszcze lepszym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ab-inbev.com, na facebook.com/ABInBev lub w serwisie Twitter pod nazwą @ABInBevNews.

Załączone informacje stanowią informacje regulowane zgodnie z definicją zawartą w belgijskim dekrecie królewskim z 14 listopada 2007 roku na temat obowiązków emitentów instrumentów finansowych, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

KOMUNIKAT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW USTAWOWYCH I WYKONAWCZYCH.

NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE STANOWI OŚWIADCZENIA O ZDECYDOWANYM ZAMIARZE ZŁOŻENIA OFERTY NA PODSTAWIE PRZEPISU 2.7 KODEKSU CITY W SPRAWIE PRZEJĘĆ I POŁĄCZEŃ (CITY CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS), NIE MA TEŻ PEWNOŚCI, ŻE TAKA OFERTA ZOSTANIE ZŁOŻONA.

1 Dane dotyczą łącznych skonsolidowanych przychodów i EBITDA (a) za okres 12 miesięcy kończący się 31 marca 2015 r. (dla spółki SABMiller) oraz (b) za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 r. (dla firmy AB InBev).

2 W przypadku takiej liczby wyborów akcji ograniczonych, która przekroczyłaby 326 mln akcji ograniczonych, liczba takich wyborów może ulec proporcjonalnemu zmniejszeniu.

3 Na podstawie kursu EUR 1 3515: GBP 1 0000, pochodzącego z danych dostarczonych przez organizację Bloomberg o 16:30 BST w dniu 6 października 2015 r.

ŹRÓDŁO Anheuser-Busch InBevPowiązane linki

http://ab-inbev.com