Firma Daiichi Sankyo rozwija program współpracy w opracowywaniu nowych leków TaNeDS w Europie

05 Paź , 2015, 04:40 BST Źródło DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

TOKIO, 1 października 2015 r. /PRNewswire/ -- 1 października firma Daiichi Sankyo Company, Limited (zwana także Daiichi Sankyo) ogłosiła szczegóły aplikacji do programu „Take a New Challenge for Drug Discovery (TaNeDS) Europe 2015/2016", czyli inicjatywy współpracy w opracowywaniu nowych leków dla uniwersytetów i instytutów badawczych w Europie.

Program TaNeDS po raz pierwszy zainicjowano w Japonii w roku 2011 w celu wsparcia rozwijania nowych kierunków badań poprzez otwartą innowację. Od 2013 roku program obejmuje także kraje zagraniczne, w tym badaczy z Niemiec, Szwajcarii i Austrii i nosi nazwę TaNeDS Global Programme. W roku 2014 program rozszerzono w Europie i objęto nim wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. W tym roku program zmienił nazwę na TaNeDS Europe, a jego celem jest realizacja sloganu korporacji Daiichi Sankyo – pasja do innowacji, współczucie dla pacjentów – poprzez zwiększanie możliwości współpracy z badaczami w Europie. Firma U3 Pharma GmbH (dalej zwana U3 Pharma) z siedzibą w Monachium w Niemczech, spółka całkowicie zależna Daiichi Sankyo, także bierze udział w programie w celu pielęgnacji zalążków opracowywania nowych leków w następnej generacji.

O TaNeDS Europe 2015/2016
(1) Kraje, w których można prowadzić badania:
Wszystkie kraje członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia i Szwajcaria.

(2) Omówienie programów badawczych
Firma Daiichi Sankyo poszukuje innowacyjnych partnerów technologicznych do współpracy przy opracowywaniu nowych leków oraz testowaniu produktów, co może prowadzić do nowych sposobów na opracowywanie leków oraz do opracowania nowych leków.

(3) Tematyka badań
1. Zaburzenia sercowo-naczyniowe i metaboliczne
Nowe mechanizmy i leki na otyłość oraz zaburzenia pracy nerek
2.Rak
Nowe badania kierunkowe i dochodzeniowe w drobnocząsteczkowych i biologicznych metodach leczenia (leki na bazie przeciwciał itp.)
3. Inne zaburzenia
Nowe mechanizmy i leki związane z neuronalnymi systemami sensorycznymi przy utracie wzroku lub słuchu, przy zaburzeniach odporności, włóknieniu, zaniku mięśni, niedokrwistości i zaburzeniach genetycznych, terapie lekowe bólu, analiza genetyczna i opracowywanie nowych leków na choroby rzadkie lub poważne.
4. Rewolucyjne technologie opracowywania nowych leków
Nowe cząsteczki docelowe i systemy podawania kwasów nukleinowych, nowe technologie biologiczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie TaNeDS Europe pod adresem: http://www.daiichisankyo.com/rd/taneds/index.html

(4) Budżet i okres badań
Do 80 000 euro lub 150 000 euro (plus koszty ogólne) rocznie na projekty współpracy badawczej przez okres do 2 lat.

(5) Kwalifikacja
Badacze dowolnej narodowości zatrudnieni przez uniwersytety, instytuty badawcze oraz firmy typu start-up na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii, którzy mogą prowadzić badania w tych krajach dotyczące projektów związanych ze wskazanymi przez Daiichi Sankyo tematami.

(6) Kryteria wyboru
Badacze firm Daiichi Sankyo i U3 Pharma dokonają wyboru tych projektów badawczych, które współgrają z ich potrzebami w zakresie badań oraz wykazują się oryginalnością, potencjałem i możliwościami w zakresie opracowywania leków kandydaci.

(7) Terminarz

Aplikacje:

    1 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r.

Pierwsza selekcja kandydatów:

    połowa stycznia do połowy lutego 2016 r.

Druga selekcja kandydatów:

    połowa lutego do początków marca 2016 r.

Rozmowy kwalifikacyjne na miejscu:

    kwiecień 2016 r.

Komunikat o decyzji:

    początek maja 2016 r.

Rozpoczęcie projektów badawczych:    

    czerwiec 2016 r.

Wyniki selekcji do programu TaNeDS Global Programme 2014
W wyniku procesu aplikacyjnego w 2014 roku wybrano dwa projekty, w ramach których prace obecnie trwają.
(1) Liczba aplikacji: 40
(2) Wybrane projekty: 2

Tematyka dwóch wybranych projektów dotyczy projektowania leków biologicznych i strukturalnych. Główni badacze współpracują odpowiednio z Instytutem Technologii Komórek Macierzystych i Medycyny Doświadczalnej w Heidelberg w Niemczech oraz Uniwersytetem w Groningen w Holandii.

O Daiichi Sankyo Company, Limited
Przedstawiciel: Joji Nakayama, dyrektor przedstawiciel, prezes i dyrektor wykonawczy
(Numer kodu: 4568, sekcja pierwsza, Giełda Tokyo Stock Exchange)
http://www.daiichisankyo.com

ŹRÓDŁO DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITEDPowiązane linki

http://www.daiichisankyo.com