Grupy CHS i InVivo ogłaszają powstanie ICGrain, inicjatywy na węgierskim rynku zbóż

01 Maj, 2015, 16:59 BST Źródło CHS Inc.

ST. PAUL, Minnesota, 1 maja 2015 r. /PRNewswire/ - Grupa CHS Inc. (NASDAQ: CHSCP, CHSCO, CHSCN, CHSCM, CHSCL) przodująca w Ameryce Północnej spółdzielnia w posiadaniu rolników zajmująca się globalną produkcją energii, zbóż i produktów spożywczych wraz z InVivo Group, największą francuską grupą spółdzielczą ogłosiła dziś powstanie inicjatywy ICGrain, mającej na celu pozyskiwanie zbóż od węgierskich plantatorów na cele eksportu do globalnych producentów produktów spożywczych i pasz.

Umową objęte są takie aktywa, jak silos śródlądowy CHS znajdujący się w miejscowości Oroshaza na Węgrzech, a także terminal rzeczny w Baja na Dunaju należący do InVivo. Nowa inicjatywa ICGrain, w równym posiadaniu przez obie firmy założycielskie CHS i InVivo, będzie niezależnie odpowiedzialna za zabezpieczenia, logistykę, kontrolę jakości oraz załadunek barek. Siedziba ICGrain znajduje się w Budapeszcie, stolicy Węgier.

– Nowa inicjatywa partnerska z InVivo jest źródłem wartości dodanej działającej na korzyść naszych członków i właścicieli, a także klientów. Poprzez inwestycję CHS rozszerza źródła pozyskiwania zbóż, zdobywa dostęp do dodatkowych śródlądowych portów rzecznych i ułatwia dostawy do zakładu CHS Silotrans w Konstancy w Rumunii, a także na rynkach Europy północnej – podsumowuje Roger Baker, wiceprezes i główny zarządca CHS Europe w Genewie w Szwajcarii.

– Firma InVivo prowadzi interesy z CHS już od kilku lat. W ramach naszej współpracy okazało się, że dzielimy wiele celów biznesowych, poza oczywistym wspólnym mianownikiem, czyli zajmowaniem pozycji liderów wśród grup spółdzielczych w naszych krajach – dodaje Jerome Duchalais, zastępca głównego zarządcy w InVivo Group odpowiedzialny za działania związane ze zbożami. – Powstanie inicjatywy ICGrain wpasowuje się w naszą ambitną strategię wzrostu i ekspansji międzynarodowej. – dodaje przedstawiciel InVivo Group.

O InVivo

Grupa InVivo (www.invivo-group.com) jest związkiem 223 spółdzielni rolniczych z łączną liczbą członków przekraczającą 300 000 hodowców i plantatorów. Grupa zatrudnia 8 000 pracowników w 28 krajach, a w roku finansowym 2013-2014 ogłosiła osiągnięcie 5,7 biliona euro przychodów. InVivo zajmuje pozycję lidera w trzech dziedzinach: rolnictwo (nasiona, zaopatrzenie rolnicze i międzynarodowy handel ziarnem), zdrowie i żywienie zwierząt, rynek konsumencki (centra ogrodnicze) oraz dystrybucja rolno-spożywcza.

O CHS

CHS Inc. (www.chsinc.com) jest przodującą globalną grupą agrobiznesową pozostającą w posiadaniu rolników, hodowców i spółdzielni na terenie Stanów Zjednoczonych. Prowadząc działalność w zakresie energii, zbóż i produktów spożywczych zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym, grupa CHS wspiera klientów, rolników i inne zainteresowane podmioty w rozwoju możliwości biznesowych. Szczycąc się tytułem jednej ze 100 firm na liście Fortune 100, CHS dostarcza energię, składniki odżywcze na potrzeby upraw, pasze zwierzęce, produkty spożywcze i składniki, a także rozwiązania biznesowe takie, jak ubezpieczenia oraz systemy zarządzania finansami i ryzykiem. Grupa operuje rafineriami, rurociągami i zakładami petrochemicznymi, prowadzi promocję i dystrybucję ulepszonych paliw, lubrykantów, propanu oraz produktów związanych z energią odnawialną marki Cenex®.

Niniejszy dokument zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995), które są oparte na bieżących oczekiwaniach i założeniach kierownictwa. Wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki mogą różnić się od potencjalnych wyników omawianych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie obowiązku publicznego korygowania wypowiedzi prognozujących w celu uwzględnienia przyszłych zdarzeń lub okoliczności. Omówienie dodatkowych czynników, które mogą istotnie wpłynąć na szacunki i prognozy kierownictwa można znaleźć w raporcie rocznym grupy CHS Inc. złożonym na formularzu 10-K za rok kończący się 31 sierpnia 2014, który można znaleźć na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (www.sec.gov) lub na stronie internetowej CHS www.chsinc.com.

ŹRÓDŁO CHS Inc.Powiązane linki

http://www.chsinc.com