You just read:

Międzynarodowe Targi Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku 2016 w Guangdong dobiegają końca, osiągając rekordowy poziom współpracy między regionem Guangdong a krajami Pasa i Drogi